"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 26-08-2016

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Nieuws - Agenda

Nieuws uit de Gemeente:
(Wegens de vakantieperiode van het kerkblad kunt u hieronder enige actuele informatie vinden.)

Pastoraal-werker
De kerkenraad heeft in de persoon van pastoraal-werker de heer Rook Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam een opvolger gevonden voor Christiaan Baan.
De heer Verkaik zal in eerste instantie alleen het crisispastoraat op zich nemen, in verband met het afronden van zijn werkzaamheden elders. Vanaf 1 oktober gaat hij aan de slag in onze gemeente. Later volgt meer informatie.

 

Interim Predikant

De kerkenraad heeft in de vergadering van 14 juli j.l. besloten een samenwerking aan te gaan met dominee A.D.P. Zijlstra, die vanaf 1 september voor twee dagen per week aan de slag zal gaan als interim-predikant. Ds. Zijlstra woont nu nog in Hellendoorn, maar hoopt komend najaar te verhuizen naar Ede.
In het laatste kerkblad, onder Vacaturetijd, hebt u meer kunnen lezen over het hoe en waarom van een interim-predikant.
In het eerste kerkblad na de zomervakantie hopen we de Gemeente verder te informeren over het werk van de interim-predikant en zal Ds. A.D.P.(Marcel) Zijlstra zich voorstellen.
Op DV woensdag 7 september zal een gemeenteavond worden gehouden.   
Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u daarvoor uiteraard terecht bij de kerkenraad.

 

AGENDA

Woensdag 7 september Gemeenteavond


Enkele foto's van Vakantie-Bijbel-Spel-Week2016: Aan tafel

\

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestelformulier


Kerkdiensten

Zondag 21 augustus 2016
09:30 uur:        Prop. E. van der Poel, Sliedrecht
                        Afsluiting VBSW in de Gereformeerde Kerk
18:30 uur:        Dr. M.J. Paul, Ede
                        Introïtuslied: Ps. 148: 3, 4
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :   Pastoraat en prediking

 

Zondag 28 augustus 2016
09:30 uur:        Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
                        Introïtuslied: Ps. 93: 1, 4
18:30 uur:        Ds. W. Stijf, Rosmalen.
-------------Aansluitend aan de avonddienst zal weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden
                        Introïtuslied: Ps. 149: 3 ,4

1e collecte:       Zomerzendingscollecte
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :  Onderhoudsfonds

Aansluitend aan de avonddienst zal weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio en de website van Kerkdienst gemist. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom! De liederen die we zingen

 

Lied & verhaal van de zondagsschool
28 aug:            Ps. 93: 4a        Elisa sterft

 

Kinderoppas:

In de zomervakantie wordt de crèche verzorgd door de Gereformeerde kerk.

           

Schoonmaakrooster
29 t/m 2 sept:  Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---