"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 10-01-2016

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Nieuws - Agenda

Activiteitenboekje 2016-2017


AGENDA

Woensdag 11 jan        18.30 uur        uitzending kerktelefoon
Maandag 16 jan           20.00 uur        bijbelgesprekskring
Dinsdag 24 jan             20.15 uur        groeien in geloof
Woensdag 25 jan        18.30 uur        uitzending kerktelefoon
Dinsdag 31 jan             20.15 uur        nieuwe lidmatenkring
Vrijdag 10 feb             19.30 uur        Dorcas zangavond
Maandag 13 mrt                                  avond met doopouders
Zaterdag 22 apr          09.30 uur        rommelmarkt

 

 

Bestelformulier


Kerkdiensten

Zondag 15 januari 2017       Uitzending via Radio Lingewaal
10:00 uur:        Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
                        Introïtuslied: Ps. 28: 3, 4
18:30 uur:        Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
                        Introïtuslied: Ps. 29: 3, 4
1e collecte:       De Herberg
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :   Pastoraat en prediking

 

Donderdag 19 januari 2017
15:00 uur:        Ds. S. Jumelet, Zaltbommel    Dienst WZC Avondlicht

 

Zondag 22 januari 2017
10:00 uur:        Ds. L. van Rees, Hoog Blokland
                        Introïtuslied: Ps. 30: 7, 8
18:30 uur:        Ds. A. Schroten, Leerdam

Aansluitend aan de avonddienst zal weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden.
                        Introïtuslied: Ps. 31: 15, 16
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :  Pastoraat en prediking

 

Aansluitend aan de avonddienst zal weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Liederen die we zingen

 

Lied en verhaal van de Zondagsschool

15 jan:              Joh. 3: 1 - 21    Nicodemus komt bij Jezus
22 jan:              Joh. 4: 1 - 42   Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw

 
Kinderoppas:

15 jan:             Willy van Arkel en Danique de Joode            
22 jan:             Corine en Kay Oste                            

 
Schoonmaakrooster

16 t/m 20 jan:  Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd     
23 t/m 27 jan:  Mw. Van Brakel en Mw. Kornet

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---