"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 06-12-2016

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Nieuws - Agenda

Activiteitenboekje 2016-2017


AGENDA

Vrijdag 9 dec                                              verkoop kerststerren
Maandag 12 dec          20.00 uur                Bijbelgesprekskring
Woensdag 14 dec       18.30 uur                uitzending kerktelefoon
Zaterdag 17 dec          09.00 - 10.00 uur   inleveren rommelmarkt

 

 

Bestelformulier


Kerkdiensten

Zondag 11 december 2016              3e Adventszondag
10:00 uur:        Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
                        Uitzending via Radio Lingewaal
                        Introïtuslied: Ps. 20: 1, 5
18:30 uur:        Ds. C.D. Zonnenberg, Ochten,

Aansluitend aan de avonddienst zal weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden
                        Introïtuslied: Ps. 21: 2, 3
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :   Pastoraat en prediking

Aansluitend aan de avonddienst zal weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden. De liederen zullen deze keer in teken van de komende Kerstviering staan.
Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee.
Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

De liederen die we zingen:

 

Zondag 18 december 2016              4e Adventszondag
10:00 uur:        Ds. J. de Vree, Achterberg
                        Introïtuslied: Ps. 22: 15, 16
18:30 uur:        Ds. E. van Wijk, Hei en Boeicop
                        Introïtuslied: Ps. 23: 1, 3
1e collecte:       IZB
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :  Pastoraat en prediking

Maandag 19 december 2016          
19:30 uur:        Ds. G.J. Mink              Dienst in WZC Avondlicht
                        m.m.v. "Soli Deo Gloria"

Lied en verhaal van de Zondagsschool

We oefenen nu voor het Kerstfeest

11 dec:            Simeon en Anna
18 dec:            Wijzen uit het Oosten

 

Kinderoppas

11 dec:                        Lia van Baalen en Sanne de Joode                

18 dec:                        Sjanet en Naomi 't Lam          

    

Schoonmaakrooster

12 t/m 16 dec: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet  
19 t/m 23 dec: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld, Mw. Beukenkamp

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---