"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 21-03-2017

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Nieuws - Agenda

2e Bijpraatavond

Op donderdag 20 april (en dus niet zoals eerder gedacht op 6 april) beleggen we een tweede bijpraatavond over de bezinning, waarop er ook gelegenheid zal zijn om in groepen over concrete zaken van gedachten te wisselen. We hopen opnieuw dat velen van u/jullie zullen komen om hierin met kerkenraad en klankbordgroep mee te denken

 

AGENDA

Donderdag 23 mrt       20:00u             Gezamenlijke ontmoetingsavond
Dinsdag 28 mrt            20:15u             Groeien in geloof
Woensdag 29 mrt        18:30u              Uitzending kerktelefoon
Woensdag 29 mrt        20:00u             cursus Geloven met het hart
Dinsdag 4 apr              20:15u              Nieuwe lidmatenkring
Woensdag 5 apr          20:00u             Avond orgaandonatie (geref.kerk)
Donderdag 20 apr       20:00u Gemeente avond over liturgie en eredienst (i.p.v. 6 apr)
Zaterdag 22 apr                                  Rommelmarkt

 

(T)OP SURVIVAL, dat is het nieuwe (landelijke) thema van de komende Vakantie-Bijbel-Spel-Week, en ja, ook dit jaar wordt deze in Herwijnen gehouden!
De stuurgroep is inmiddels gestart met de voorbereidingen van wat alweer de 19e Vakantie-Bijbel-Spel-Week in ons dorp zal worden.

Om deze week met elkaar tot een succes te maken willen we in eerste instantie een beroep doen op onze achterban in de kerkelijke gemeente, jong en oud(er).

Uw/jouw hulp is nodig!

OPGEVEN, HOE?
Je kunt je opgeven via onze website

www.vbsw.webklik.nl of door het sturen van een e-mail naar vbswherwijnen@live.nl

 

 

Bestelformulier


Kerkdiensten

Zondag 26 maart 2017
10:00 uur:        Ds. K.M. Teeuw, Aalst
                        Introïtuslied: Ps. 47: 1, 5
18:30 uur:        Ds. A.D.P. Zijlstra, Ede
                        Introïtuslied: Ps. 48: 3, 4
1e collecte:       Ned. Patientenvereniging
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :   Onderhoudsfonds

 

Zondag 2 april 2017
09:30 uur:       Ds. A.D.P. Zijlstra, Ede
                        Introïtuslied: Ps. 51: 5, 6
18:30 uur:        Ds. J. Hoogenhout, Meteren- Est
                        Introïtuslied: Ps. 52: 1, 2
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :  Pastoraat en prediking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied en verhaal van de Zondagsschool

26 mrt:             Marcus 14: 43 – 65; Jezus wordt gearresteerd
  2 apr:             Marcus 15: 1- 15; Jezus wordt ondervraagd door Pilatus

Kinderoppas:

26 mrt:             Linda en Elize Duizer
  2 apr:             Marleen en Arne Ruitenburg                      

Schoonmaakrooster

27 t/m 31 mrt:  mw. Kruis, mw. Van der Weerd
10 t/m 14 apr:  mw. Van Brakel, mw. Kornet

 

 

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---