"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat de heer R. van Zante (Zworrelstraat) zijn verkiezing tot diaken heeft aangenomen.

De heer L.A. van Maaren (Breede Kampen) en de heer M. van Mourik (Rozenstraat) hebben helaas beiden bedankt voor hun verkiezing in het ambt van ouderling.
Dit betekent dat er op dit moment twee vacatures ouderling zijn, die van D.J. van Arkel en van T.J. Hijkoop. De gemeente krijgt de gelegenheid namen in te dienen van geschikte kandidaten. Dit kan tot dinsdag 23 juli, uiterlijk 20.00 uur bij de voorzitter van de kerkenraad, ouderling A. Ruitenburg (Kolstraat 32). Dat moet schriftelijk, per vacature afzonderlijk en ondertekend.

De kerkenraad maakt u erop attent dat wanneer géén namen worden ingediend, er ook géén dubbeltallen hoeven te worden gesteld en de kerkenraad direct kan gaan benoemen. Dat kan de procedures versnellen.

We hopen de heer Van Zante in de morgendienst van zondag 11 augustus te bevestigen in het ambt. In die dienst hopen we de diakenen J.W. Boogert en A. van der Meijden te herbevestigen in hun ambt, en nemen we afscheid van diaken D. de Bruijn, ouderling D.J. van Arkel en ouderling T.J. Hijkoop.

We willen u vragen de genoemde broeders, maar ook de voortgang van het kerkenraadswerk op te dragen in uw voorbede.

 

 

Vakantie Bijbel Spelweek

VBSW 2019:  SchatRijk!

DINSDAG                    27 AUGUSTUS           9.00 tot ± 14.00 uur                            

WOENSDAG               28 AUGUSTUS           9.00 tot ± 15.00 uur    

 

Geef je zo snel mogelijk op via onze website www.vbswherwijnen.nl

WAAR? IN EN ROND HET IJSCLUBGEBOUW a/d SCHOUTENSTEEG VOOR WIE? VOOR ALLE KINDEREN IN DE BASISSCHOOLLEEFTIJD UIT HERWIJNEN OUDERS EN BELANGSTELLENDEN ZIJN WELKOM OP 28 AUG. VANAF 14.30 UUR MEENEMEN? EEN HAMER (voorzien van naam)!

DE VAKANTIE-BIJBEL-SPEL-WEEK WORDT GEORGANISEERD VANUIT DE PLAATSELIJKE KERKEN.

DEELNAME IS OP EIGEN RISICO.

 

Nacht zonder dak
Actie Nacht Zonder Dak, die 21 september plaats heeft in Vuren. Jongeren van 11 t/m 15 jaar uit Herwijnen en Vuren. Jongeren brengen dan de nacht door op de ijsbaan, in een zelfgemaakt bouwwerk van karton. Zo halen ze geld op voor kinderen  in onder meer Bolivia.

We zoeken ook vrijwilligers die ons gaan helpen, dus ben je al te oud, geef je dan op als vrijwilliger.Voor meer informatie kun je terecht op www.nachtzonderdak.nl/VurenHerwijnen of bij:

Mariëlle van Herwijnen (Vuren), 0630247920
Jacco of Marleen Ruitenburg (Herwijnen), 0418-582439

 

 

.

 

 

Home