"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Beroepingswerk
Toch nog een beetje onverwacht (ds. Roseboom had immers nog een paar dagen de tijd om een beslissing te nemen) maar niet minder verheugend, mochten we zondagochtend 6 oktober afkondigen dat ds. Roseboom uit Oudega het beroep dat we als Gemeente op hem hadden uitgebracht, heeft aangenomen. Geweldig nieuws uiteraard, waar we erg dankbaar voor mogen zijn: na een flinke periode van vacant zijn mogen we weer uitzien naar een nieuwe herder en leraar. Dank bovenal aan onze Heere God, die voor ds. en mevrouw Roseboom de weg naar Herwijnen opende, iets wat zij ook ervaren als een stuk leiding.
Over zaken als datum van verhuizing en dienst van bevestiging en intrede kunnen we nog niets melden, maar zodra dat wel kan zullen we dat uiteraard doen.

 

Zieken

Afgekondigd op zondag 13 oktober.

Mevrouw Aag van Velzen-Maclean (Biermanlaan) verblijft nog in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

De heer M. van Zante (woon- en zorgcentrum Avondlicht) is een dag  opgenomen geweest in het ziekenhuis, voor een kleine ingreep. Hij is weer thuis.

 

Afgekondigd op zondag 20 oktober.

Mevrouw Aag van Velzen-Maclean (Biermanlaan) verblijft nog in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

 

Verkoopdag vrijdag 18 oktober

De vrijdag gehouden verkoopdag heeft opgebracht het werkelijk prachtige bedrag van € 11.221,25 netto. Iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat, wordt heel hartelijk bedankt.

 

Pastorale hulp:

 

Vacatures kerkenraad
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van september twee ambtsdragers benoemd in de nog openstaande vacatures. In de vacature van ouderling D.J. van Arkel is benoemd: de heer J.G. de Fokkert (Zworrelstraat); in de vacature ouderling T.J. Hijkoop is benoemd de heer J.A.J. van Mourik (Mijnliefflaan).
Beide benoemingen zijn gisteren ingegaan. De benoemde broeders moeten uiterlijk komende zaterdag, 26 oktober hun beslissing bekendmaken. We zullen hen zo meteen opdragen in de voorbede en willen u vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.

 

 

HGJB-thema avond voor ‘jonge’ ouders: ontvangen en doorgeven

Op dinsdagavond 29 oktober hopen we weer een HGJB-thema avond voor ‘jonge’ ouders te houden. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
 
De avond staat ook dit jaar in het teken van jeugd en kerk; het thema is deze keer ontvangen en doorgeven.
 
Op deze avond willen we graag met jullie van gedachten wisselen over hoe we het geloof door kunnen geven aan onze kinderen. Het is enorm belangrijk dat kinderen het geloof van ons leren en zien wat het geloof voor ons betekent; al die dingen gaan helaas niet vanzelf.
Lukt het ons werkelijk om ons geloof over te dragen op onze kinderen, te midden van de dagelijkse sleur van werk en gezin? Hoe kun je midden in een wereldse (seculiere), turbulente samenleving het geloof doorgeven aan de volgende generatie?
 
Hoe bereiken we dit, wat is de verantwoordelijkheid van ons als ouders en wat is de rol van anderen en van de kerkelijke gemeente?
Graag willen we hierover met elkaar  in gesprek, onder begeleiding van Leantine Dekker, medewerkster van de HGJB.
Op deze interactieve avond hopen we op een open en ongedwongen manier met elkaar in gesprek te gaan.
 
Noteer dus alvast in je agenda en regel (indien nodig) alvast de oppas: dinsdag 29 oktober om 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
 
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Peter Hobo, jeugdouderling
phobo73@outlook.com

 

3 november 16:30u Themadienst voor jong en oud
Zondag 3 november is er een themadienst voor jong en oud.
Deze dienst met als thema "Doe dingen waar je hart van gaat zingen!" start om 16.30u en zal ongeveer 1 uur duren. Er zal veel muziek zijn, een lach en natuurlijk stof om over na te denken.
Na de dienst kunnen we met elkaar daarover verder praten, samen zijn onder het genot van lekker eten, o.a. broodjes en soep.
Aan de kleinsten is ook gedacht, er zal crèche voor ze zijn in de tuinkamer van het kerkelijk centrum.
Ook van lekker eten met leuke mensen en goede gesprekken kan je hart gaan zingen. Kom dus ook, iedereen is uitgenodigd!

Tot ziens!

Commissie Themadienst

 

.Kerstattentie voorbereiden
Zoals ieder jaar zal er dit jaar een kerstattentie huis-aan-huis verspreid worden in ons dorp. 
Dit jaar zijn wij als Hervormde Kerk aan de beurt om dit te verzorgen. 
Aangezien de kerstattenties dit jaar voorzien worden van een lintje, willen we vragen of er gemeenteleden zijn die ons hierbij kunnen / willen helpen. Vele handen maken immers licht werk.
Alle spullen zijn al binnen en hierdoor kan het gedaan worden op een tijdstip dat het u zelf past (bij u thuis of in het kerkelijk centrum). 
Wilt en kunt u ons helpen, dan willen wij u vragen contact op te nemen met Leny Slingerland, via. 06-13625839.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De evangelisatiecommissie
Alex Ruitenburg, Leny Slingerland en Miranda Pippel

 

 

 

Home