"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Toeleven naar 1 maart
D.V. zondag 1 maart mag dominee Roseboom aan onze gemeente worden verbonden als predikant. Dat zal gebeuren in de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur), die wordt geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren. De intrededienst waarin dominee Roseboom voor het eerst voorgaat als predikant van onze gemeente begint om 15.00 uur. Twee feestelijke diensten, waarvoor u als gemeente uiteraard van harte bent uitgenodigd! De komende tijd worden de laatste puntjes op de i gezet wat betreft de voorbereidingen.
Zoals eerder gemeld nemen dominee en mevrouw Roseboom zondag 23 februari afscheid in Oudega. Dinsdag 25 februari hopen ze in Herwijnen te arriveren. Zondag 8 februari mocht de kleine Boaz in Oudega worden gedoopt. We willen zijn ouders daarmee ook vanaf deze plaats hartelijk feliciteren. Dat Boaz mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders en tot eer van God.
Op 1 maart zal het in beide diensten naar verwachting wat drukker zijn dan normaal, vanwege genodigden en andere gasten. Maar dat is voor de eigen gemeente uiteraard geen reden om thuis te blijven op deze feestelijke zondag. En mocht het erg druk worden: als we allemaal een beetje inschikken in de bank, moet dat vast lukken.
Mocht het weer het toelaten, dan willen we mensen vragen wellicht met elkaar mee te rijden, of op de fiets dan wel lopend te komen. Maar ook dat komt vast goed.
Om alles organisatorisch in goede banen te leiden is er die zondag zowel na de ochtenddienst als na de middagdienst alleen koffiedrinken voor genodigden en gasten die van ver komen. We rekenen daarbij op uw begrip.
De precieze gang van zaken rond feliciteren et cetera wordt op 1 maart via de afkondigingen bekendgemaakt. Behalve 's morgens houden we ook 's middags voor de kinderen die dat willen zondagsschool, in het kerkelijk centrum.

Ook tijdens de middagdienst is er kinderoppas, op de gebruikelijke plaats in de School met de Bijbel/het kinderdagverblijf, vanaf een half uur voor aanvang van de dienst.
In beide diensten maken we gebruik van een gedrukte liturgie.
Mocht u vragen hebben: stel ze gerust aan een van de kerkenraadsleden.

 

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat de heer A.J.W. Boote (Arkel) zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard.

In de ochtenddienst van zondag 22 maart hopen we diaken A. van der Meijden de heer A.J.W. Boote te bevestigen in het ambt van ouderling/diaken.

De kerkenraad beraadt zich op de verdere invulling van de vacature ouderling.

 


 

Home