"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Beroepingswerk
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure rond het voorgenomen beroep op ds. W.M. Roseboom uit Oudega. Dat betekent dat nu een officieel beroep op hem uitgebracht gaat worden. Dat beroep zal DV komende konderdag, 19 september ingaan.
Zoals eerder meegedeeld, hoopt ds. Roseboom zondagochtend 29 september voor te gaan. De ontmoetingsavond met de gemeente staat gepland op woensdag 2 oktober, aanvang 20.00 uur.

We willen u opnieuw vragen het beroepingswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.

 

Zieken

Afgekondigd op zondag 1 september

Mevrouw Nel Hijkoop-Maat (Bloklandweg) is thuisgekomen uit het ziekenhuis in Gorinchem.

Mevrouw Sijke van der Meijden (Kolstraat) verblijft in het UMC in Utrecht, waar ze afgelopen week is geopereerd.

 

Afgekondigd op zondag 8 september
Mevrouw Sijke van der Meijden (Kolstraat) verblijft nog in het UMC in Utrecht.

 

Afgekondigd op zondag 15 september

Mevrouw Sijke van der Meijden (Kolstraat) is vanuit het UMC in Utrecht terug in het Gasthuis.

 

Start winterwerk
We maken u erop attent dat u zich nog kunt opgeven voor de gezamenlijke seniorenmaaltijd, die gehouden wordt komende vrijdag om 17.30 uur, hier in het kerkelijk centrum.
U en jij kunnen zich ook opgeven voor de startmiddag van het winterwerk, die gehouden wordt op zaterdag 21 september vanaf 15.30 uur. Bij de ingang van de kerk liggen opgavestrookjes en staat een doos om ze in te doen.

 

Nieuwe Kerkelijke werker: Dhr. Ruud Baas

 

Vacatures kerkenraad
Er zijn op dit moment nog twee vacatures ouderling, die van D.J. van Arkel en van T.J. Hijkoop. Van de mogelijkheid namen in te dienen voor de invulling van deze vacatures is geen gebruikgemaakt, zodat de kerkenraad mensen kan gaan benoemen, zonder verkiezing via dubbeltallen. Zodra daarover meer bekend is, wordt u daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.



Opening winterwerk

Op D.V. zaterdag 21 september 2019 vindt de jaarlijkse opening van het winterwerk plaats. Evenals vorig jaar zal dit plaats vinden in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk. Vanaf half vier hopen we elkaar als gemeente op informele en gezellige wijze te ontmoeten, maar ook in groepen een fotopuzzeltocht te houden rond de kerk. Het middagprogramma wordt om half zes afgesloten met een barbecue. Bij de uitgang zal een giftenbus staan ter bestrijding van de onkosten.
Geef je/u zo snel mogelijk op.

Vul onderstaande opgavestrook in en doe die in de doos die achter in de kerk staat. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: Marleen of Jacco Ruitenburg, tel. 58 24 39, email alexenmarleen@live.nl.

Als u problemen hebt met vervoer, dan kunt u dat melden bij Jacco Ruitenburg. Hij zorgt dat u wordt opgehaald en/of thuisgebracht.

 

Nacht zonder dak
Actie Nacht Zonder Dak, die 21 september plaats heeft in Vuren. Jongeren van 11 t/m 15 jaar uit Herwijnen en Vuren. Jongeren brengen dan de nacht door op de ijsbaan, in een zelfgemaakt bouwwerk van karton. Zo halen ze geld op voor kinderen  in onder meer Bolivia.

We zoeken ook vrijwilligers die ons gaan helpen, dus ben je al te oud, geef je dan op als vrijwilliger.Voor meer informatie kun je terecht op www.nachtzonderdak.nl/VurenHerwijnen of bij:

Mariëlle van Herwijnen (Vuren), 0630247920

 

 

Reisverslag Jacco en Marianne
Tijdens de opening van het winterwerk zullen Jacco en Marianne iets vertellen over hun reis naar Rwanda en de projecten van Martin en Marleen. Na de dienst willen ze, onder het genot van een bakkie koffie, jullie alles over de reis vertellen en kunnen jullie vragen stellen. Ook de vragen van de kinderen van de zondagsschool zullen beantwoord worden en er is een mogelijkheid om crafts te kopen waarvan de opbrengst naar een project van Martin&Marleen gaat, hier zullen ze tijdens de presentatie meer over vertellen. Jacco & Marianne rekenen op een grote opkomst dus zoals het thema van de dienst ook zegt; kom doe mee!

 

Vakantie Bijbel Spelweek

VBSW 2019:  SchatRijk!

 

Foto's vindt u op onze website www.vbswherwijnen.nl

 

 


Jacco of Marleen Ruitenburg (Herwijnen), 0418-582439

 

Verkoopdag vrijdag 18 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 18 oktober, in dorpshuis De Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Ook dit jaar is er weer een grote verloting, de lotenverkoop start na 20 augustus, de loten kosten 1 euro, de hoofdprijs is 200 euro; de 2e prijs is 100 euro,de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, tuindecoratie en een cadeaubon.
Heeft u nog  boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met de Commissie Verkoopdag.
Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Commissie Verkoopdag

.

 

Home