"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Renovatie dak kerk 2019

Vele handen..........
WhatsApp Image 2019-09-07 at 10.31.08.jpeg
* foto Henk de Bruin

Zaterdagochtend 7 september heeft een aantal gemeenteleden de handen uit de mouwen gestoken bij de renovatie van het dak. In een paar uur tijd hebben ze alle dakpannen die van het dak zijn gekomen (en dat zijn er heel wat!!) door hun handen laten gaan om te controleren of ze nog goed genoeg zijn om weer op het dak gelegd te worden. En dat onder begeleiding van een medewerker van de aannemer. Een aantal pannen moet worden vervangen, maar daar was van tevoren rekening mee gehouden.
Op het drukste moment waren twaalf vrijwilligers aan de slag. Sommigen hadden de volgende dag nog wat last van spierpijn in de armen en handen, maar dat mocht de pret zaterdagochtend niet drukken. Fijn dat in korte tijd zoveel mensen bereid waren een steentje bij te dragen en zo ook kosten te besparen. Allen hartelijk bedankt!
De werkzaamheden verlopen intussen voorspoedig. Als alles volgens plan verloopt worden de pannen vanaf donderdag weer gelegd. We liggen momenteel een week voor op schema, mede dankzij het goede weer van de afgelopen tijd.
Als de dakpannen weer op het dak liggen, wordt verder gewerkt aan de vervanging van de dakgoten en gaat later ook de schilder aan de slag.

 

Verjaardagskalenders te koop
Vanuit de kraam op de jaarmarkt zijn ook verjaardagskalenders verkocht, waarvan de opbrengst geheel is bestemd voor het groot onderhoud aan het dak van de kerk. De opbrengst hiervan was op de dag zelf 490 euro. Er zijn nog exemplaren beschikbaar, met mooie foto's gemaakt door Amanda de Bruin. Wie een kalender wil, kan contact opnemen met Amanda via 0418- 582153, via  amandadebruin@upcmail.nl of via een privébericht op Facebook of Instagram. De kalenders kosten € 9,50 en met verzenden €13,=. De opbrengst  gaat voor 100% naar de renovatie van het dak.

 

De tussenstand is momenteel: : € 23.672,85
Dat is inclusief de opbrengst van de rommelmarkt, giften, kalenderverkoop en uitgangscollecten.

 

Update werkzaamheden dak kerk

dakkerk2019 foto 10.jpg 

De afgelopen weken is volop gewerkt aan het dak van de kerk. Met behulp van een forse kraan en een werkbak zijn eerst alle pannen verwijderd, daarna de panlatten en de asbesthoudende dakplaten. Al die platen zijn inmiddels weggehaald en afgevoerd. Afgelopen zaterdag is al gestart met het aanbrengen van de nieuwe dakplaten. Zodra dat is afgerond gaan de pannen terug het dak op en wordt de dakvoet hersteld. Daarna zijn de dakgoten aan de beurt en staat het nodige schilderwerk te wachten.
Ook financieel zijn de afgelopen weken vorderingen geboekt. De tussenstand van de financiële actie is inmiddels 23.672,85 euro!, bijna 5.000 euro meer dan we in het vorige kerkblad konden vermelden!
Zoals bekend hopen we een financieel gat te dichten van 70.000 euro,
Wie dus bv nog een 'aandeel' voor het dak wil kopen (50 euro voor een vierkante meter), kan dat nog steeds doen. De bestelformulieren liggen bij de ingang van de kerk en zijn te downloaden via de site (nhkherwijnen.nl). Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag voor een of meerdere aandelen overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom!
Wie een aandeel koopt krijgt in ruil daarvoor een tastbaar 'aandeel' op A4-formaat. Van harte bij u aanbevolen!

Voor meer informatie zie elders op deze site (homepage en navigatieknop 'Renovatie dak kerk 2019') .
U kunt ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

1 september 2019

fotodakker2019 foto 11.jpg

werk dakkerk 1 20190827_200447.jpg

 

Groot onderhoud dak kerkgebouw Hervormde kerk Herwijnen

Algemene informatie pagina


 

Home