"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Renovatie dak kerk 2019


De tussenstand is momenteel: 18.894,50. Dat is inclusief de opbrengst van de rommelmarkt, giften, kalenderverkoop en uitgangscollecten.
De opbrengst wordt gebruikt voor de renovatie van het dak.
Zoals bekend moeten we daarbij een financieel gat dichten van € 70.000.
Op het formulier staat hoe u een bedrag kunt overmaken (andere bedragen zijn uiteraard ook welkom). Ook op de website www.nhkherwijnen.nl is de nodige informatie te vinden, ook algemene informatie over de werkzaamheden aan het dak.
In grote lijnen worden vanaf half augustus de dakgoten aan de noordzijde (Peperstraat) en oostzijde (stoep) vervangen. Nu we toch aan de slag gaan en steigerwerk moeten plaatsen, worden ook de dakplaten onder de dakpannen vervangen. Daar komen nieuwe dakplaten (maar dan zonder asbesthoudend materiaal) voor terug. Verder wordt het nodige schilderwerk uitgevoerd en andere noodzakelijke werkzaamheden aan het dak.
In de week van 12 augustus beginnen vast wat kleine voorbereidende werkzaamheden, in de week van 19 augustus begint de steigerbouw. De weken erna worden de dakplaten verwijderd. We hopen zelf het dak van het fietsenhok te demonteren. Tijdens de bouw zijn er beperkte mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid, onder meer als het gaat om opruimen en wellicht wat kleinere hand- en spandiensten. Enkele gemeenteleden hebben zich al gemeld. Opgeven kan bij Henk de Bruin of Arjo Hobo.
De kerk blijft toegankelijk voor erediensten et cetera.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home