Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. Ps 121


 

Kerkelijk werker & Pastoraat

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert.
Hij is bereikbaar via:  pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

 

Ruud Baas

Zondag 25 augustus is onze nieuwe kerkelijk werker, de heer Ruud Baas, in de bediening gesteld, zoals dat heet; een soort bevestiging. In de afgelopen tijd hebben verschillende gemeenteleden al kennis met hem gemaakt.  De heer Baas zal in principe op maandag en dinsdag in de gemeente werkzaam zijn, en als het noodzakelijk is op andere dagen. Hij hoopt ook de kringen te gaan (bege)leiden, net als Follow Me en Follow Me Next.

Hieronder stelt hij zich kort voor

 

Geachte gemeenteleden,

Dankbaar voor het feit , dat ik als kerkelijk werker vanaf 1 augustus j.l. in uw midden mag zijn, in dit prachtig uitgestrekte dorp aan de dijk. Nu was ik al vaker in deze streek geweest want ik ben opgegroeid in Gorinchem en mijn vader had vroeger een stukje land tussen Dalem en Vuren.  We reden in de zomer tijd nog weleens een stukje verder en kwamen zodoende langs de verschillende dorpen langs de dijk. Inmiddels ben ik al weer bijna 30 jaar getrouwd en wonen we sinds vorig jaar in Gouda.
Al geruime tijd geleden is mijn opleiding aan de HBO opleiding theologie afgerond in Ede en vanaf 1996 mocht ik in verschillende plaatsen werkzaam zijn binnen de gemeente. In sommige plaatsen was dat samen met een predikant of collega kerkelijk werker en in andere plaatsen zelfstandig als pastor en voorganger. Daarbij was ook nog alle ruimte voor verschillende hobby’s waaronder het orgelspel, het wandelen met de hond en nog recent de kersenpluk en binnenkort de perenpluk. Oogsten heb ik altijd als heel bijzonder ervaren!  Verder ben ik ook nog met een andere studie en vak richting bezig geweest  als bewindvoerder (beschermings bewind).  Te midden van allerlei keuzes en mogelijkheden kwam er toch weer de roeping voor de gemeente van Christus. Immers, Hij is het die Zijn gemeente wil bouwen en wil bewaren voor de toekomst. Bijzonder is het in deze tijd met jongeren en ouderen samen te werken en hen te betrekken bij de opbouw van de gemeente. Maar tegelijk ook te zoeken en te vinden wat verloren  dreigt te gaan. Daarom mogen we ook samen als gemeente (blijven) bidden voor  de gemeente en voor allen die daarin mogen werken.
In de hoop velen van u te mogen begroeten, ontmoeten of te spreken wil ik afsluiten met het eerste vers van Psalm 121 met een geweldig perspectief en belofte!

"Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen."

Uw kerkelijk werker,
Ruud Baas
Gouda

rwbaas@filternet.nl

 

Home