"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

23 februari 2020

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor Schuldhulpmaatje West-Betuwe. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het Onderhoudsfonds.

Volgende week zondag, DV 1 maart
10.00 uur: ds. H. Roseboom (Kesteren). In die dienst zal ds. W.M. Roseboom worden bevestigd als predikant van onze gemeente.
15.00 uur: ds. W.M. Roseboom; in deze dienst zal ds. Roseboom intrede doen als predikant van onze gemeente. Let dus op het afwijkende aanvangstijdstip, de dienst begin om drie uur.
Het spreekt voor zich, dat u voor beide diensten van harte bent uitgenodigd.

Zieken
De heer P. van der Meijden (Meidoornlaan) is thuisgekomen uit het ziekenhuis in Nieuwegein.

Winterwerk
In verband met de voorjaarsvakantie is er deze week geen Follow Me en geen kringwerk.

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat de heer A.J.W. Boote (Arkel) zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. We hopen hem in het ambt te bevestigen op zondag 22 maart.
We zullen de heer Boote straks opdragen in de voorbede.

 

 

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Dr. M. van Campen, Ede

Afkondigingen
Voorzang: Bekend (WK 56:1,4)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 147: 1,2
Wet des Heeren
Zingen: Psalm 147:10
Gebed
Schriftlezing:
a. Mattheus 16:21-28
b. Johannes 12: 20-26
Collecte
Zingen: WK 121:1,2,4
Prediking over Johannes 12: 24
Zingen: Psalm 86:4 en 7 (WK)
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 89:7 en 8
Zegen


Avonddienstdienst

Voorganger: Ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

Aanvangslied:           Ps. 128:1,2 (Wk)
Openingspsalm:        Ps 84:2,6
Na wetslezing:          Ps. 27:7
Schriftlezing:            Johannes 5:1-18
Thema:                     Ik heb geen mens?
Voor de preek:          Ps. 142:1,3 (Wk)
Na de preek:                Lied 147:1,2,3, (Wk)
Slotzang:                      Ps. 42:3,5  


Homepage