"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

woensdag 18 maart

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden op website geplaats na de diensten.
De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

.

 

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Ds. Donken, Renswoude

Psalm 2: 3 en 4 (WK) (Aanvangspsalm)
Psalm 139: 1, 4
Psalm 48: 6
Weerklank Psalm 69: 3, 4
Psalm 25: 3, 4
Weerklank Lied 149: 1, 2 en 4

Schriftlezing: Lukas 22: 54-62
Tekst voor de preek: vers 61a

 

Avond

Voorganger:Ds. Hogenhout, Meteren/Es

Ps. 3: 1 en 2 (WK) (Aanvangspsalm)
Ps. 23: 1 en 3
Ps. 25: 3
Ps. 139: 1 en 2
WeerKlank lied 148 vers 1 t/m 4 (’t is middernacht en in de hof)
Ps. 105: 3
Schriftlezing: Luk. 22: 39-46

 

Homepage