"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

zondag 07 oktober

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)


Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

ollecten

Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters; aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.


Diensten

Volgende week zondag, DV 25 november

10.00 uur: dr. M. van Campen (Ede)

18.30 uur: ds G. Lustig (Zeist). De dienst van volgende week zondagavond staat in het teken van Eeuwigheidzondag. We herdenken dan hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.


Voorbede

In de voorbede dragen we op de zieken en alle mensen die in spanning leven rond operaties en onderzoeken.

Mevrouw W. van der Meijden-Kozijn (Waaldijk) is na een periode van revalideren weer thuis.

De heer D. Overheul (Nieuwe Steeg) is afgelopen week plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Hij krijgt maandag een hartoperatie.


Huwelijksjubileum

Jurrie en Hennie Overheul-Drost (Berkenlaan) hopen komende donderdag, 22 november, te gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze hopen dat in kleine kring te vieren. We zullen het echtpaar Overheul straks opdragen in de voorbede.
Follow Me

Dinsdag is er weer Follow Me en Follow Me Next (20.00 uur). Voor beide groepen.


Kring Groeien in Geloof

Morgen, maandag 19 november komt de kring Groeien in Geloof bij elkaar. Aanvang 20.00 uur.


Beroepingswerk

Dominee Belder moet uiterlijk komende dinsdag een besluit nemen op het beroep dat wij als Hervormde Gemeente op hem hebben uitgebracht. We willen u vragen hem en zijn gezin op te dragen in uw gebed.
 

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Ds. A. Stijf, Ede Bediening Heilig Avondmaal

aanvangslied: Weerklank Psalm 68, 8

 Psalm 145, 1

Psalm 145, 3

Psalm 73, 13

Weerklank Psalm 36, 2 - 3

[Tijdens de voorbereiding:     Psalm 147, 1 en 2]

[Aan tafel zingen we uit:        Psalm 84]

Weerklank 11, 1 – 2 – 3

 Schriftlezing(en):          1 Korinthe 11, 23 - 26 en Openbaring 19, 6 - 9 

Tekst:                            1 Korinthe 11, 26b

 

 


 

Avond

Voorganger: Ds. A. Stijf, Ede
Nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal

Aanvangslied: Weerklank Psalm 50, 1 en 7

 Psalm 111, 1

Weerklank Psalm 119, 3

Psalm 111, 2 en 3

Weerklank 455

Psalm 133, 1 - 2 - 3

Schriftlezing(en):          1 Korinthe 12, 31 - 13, 13

Tekst:                            1 Korinthe 13

 


Homepage