"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

19 mei

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanmiddag
16.30 uur: ds E. van der Poel (Schoonrewoerd). Deze themadienst is voorbereid door dominee Van der Poel en enkele gemeenteleden. De invulling zal op enkele punten iets afwijken van wat gebruikelijk is.
We maken u attent op het aanvangstijdstip van half vijf. We willen iedereen vragen zowel de bundel 1938 als de bundel Weerklank mee te brengen. Er is vanmiddag ook crèche, hier bij de kerk. Verder is er na afloop van de dienst soep met brood. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd.

Diensten van volgende week zondag, DV 26 mei
9.30 uur: ds A. Stijf (Ede), voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.
18.30 uur: ds G.J. Krol (Geldermalsen)

Zieken
Mevrouw Nel Hijkoop-Maat (Bloklandweg) is thuisgekomen uit het ziekenhuis en is weer begonnen met een chemokuur.

Mevrouw Van Santen-van Hemert (Meidoornlaan) verblijft in het ziekenhuis in Gorinchem.

 

Verkiezing ambtsdragers
Op de afgelopen woensdag gehouden stemmingsvergadering voor de verkiezing van ambtsdragers zijn de volgende broeders gekozen.
In de vacature van diaken D. de Bruijn: G. de Joode, Parallelweg 32.

In de vacature van ouderling D.J. van Arkel: W.M.H. Slingerland, Wadensteinsesteeg 2.

In de vacature van ouderling T.J. Hijkoop: R. van Santen, Achterweg 93.
De gekozen broeders moeten komende week hun besluit bekendmaken. We wensen ze daarbij Gods Zegen toe.
We zullen de gekozen broeders en de broeders die niet zijn gekozen, straks opdragen in de voorbede. We willen u vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.

Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daartoe tot en met zaterdag 25 mei contact opnemen met de scriba, D. van Arkel, Molenkamp 7. Dat kan ook per mail.

Actie voor het dak
Zoals u wellicht al hebt gezien, wordt in de hal van de kerk de tussenstand bijgehouden van de financiele actie voor het groot onderhoud aan het dak van de kerk. Daar liggen ook de formulieren waarmee u de actie kunt ondersteunen. Van harte bij u en jou aanbevolen.
Voor meer informatie: zie kerkblad en de website.

 

 

 


 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Dr. J. van Beelen, Veenendaal

Weerklank Psalm 111:1,6
Weerklank Psalm 19:1
Psalm 119:53
Schriftlezing Genesis 15:1-6 en 17:1-6
Tekst: Genesis 15:5,6
Weerklank 1:2,4,6
Zingen Psalm 89:3,8
Psalm 84:6


Middagdienst

Voorganger: Ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

Liturgie


 


Homepage