"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

15 september

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is voor Nacht zonder Dak, dat 21 september wordt gehouden. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanavond
18.30 uur: ds G. Mulder (Kootwijk)

Donderdag 19 september
15.00 uur: dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht. Ds. W.L. de Koeijer uit Heerewaarden hoopt de dienst te leiden.
Diensten van volgende week zondag, DV  22 september
9.30 uur: R. Verkaik (Hardinxveld-Giessendam), opening winterwerk
18.30 uur: ds. J. van Oostende (Putten)

Zieken
Mevrouw Sijke van der Meijden (Kolstraat) is vanuit het UMC in Utrecht terug in het Gasthuis.

Start winterwerk
Iedereen kan zich nog opgeven voor de startmiddag van het winterwerk, die gehouden wordt komende zaterdag vanaf 15.30 uur. Bij de ingang van de kerk liggen opgavestrookjes en staat een doos om ze in te doen.

Follow Me en Follow Me Next
Als het goed is, krijgen alle jongeren in de leeftijd van Follow Me en Follow Me Next deze week een persoonlijke uitnodiging voor de eerste avond, die gehouden wordt op dinsdag 24 september, aanvang 20.00 uur.
Op die avond wordt in overleg met de jongeren onder meer besproken op welke avond en op welk tijdstip Follow Me en Follow Me Next gehouden gaan worden. Kom dus vooral, of laat even iets van je horen. Meer informatie staat in de brief.

Nacht zonder dak
Jongeren kunnen zich nog opgeven voor Nacht zonder dak, dat komende zaterdag wordt gehouden op de ijsbaan in Vuren. Opgeven kan bij Jacco of Marleen Ruitenburg, bij de ingang van de kerk liggen ook formulieren. Deelnemers laten zich sponsoren door een nacht door te brengen in een kartonnen doos. Zo halen ze geld op voor straatjongeren.

Beroepingswerk
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure rond het voorgenomen beroep op ds. W.M. Roseboom uit Oudega. Dat betekent dat nu een officieel beroep op hem uitgebracht gaat worden. Dat beroep zal DV komende konderdag, 19 september ingaan.
Zoals eerder meegedeeld, hoopt ds. Roseboom zondagochtend 29 september voor te gaan. De ontmoetingsavond met de gemeente staat gepland op woensdag 2 oktober, aanvang 20.00 uur.

We willen u opnieuw vragen het beroepingswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.

 

=======================================

Afkondiging van overlijden
Gisteren, zaterdag 14 september is overleden, op de leeftijd van 68 jaar, Cornelis Willem van Santen. De heer Van Santen woonde onder ons aan de Strobbel 2a. Nadere informatie rond de uitvaart wordt later bekendgemaakt.
We zullen de rouwdragende familie zo meteen opdragen in de voorbede.

 

 

 

 

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. J. van der Meijden, Bergambacht

Votum en groet
Ps. 84:1,2
Wetslezing
Ps. WK 86:4
Gebed
Schriftlezing Genesis 12:5 - 13:4
Tekstlezing idem
Ps. 89:7
Preek - Abraham; de vader van alle gelovigen, maar ook van alle niet zo gelovigen.
Ps. 62:4,5
Gebed
WK 452:1,5
Zegen

Avonddienst

Voorganger: Ds. G. Mulder, Kootwijk

Voorzang: Weerklank Ps. 107: 1 + 7
Votum en groet
Ps. 147: 3 + 6
Geloofsbelijdenis
Weerklank Ps. 65: 1
Gebed
Schriftlezing: Lukas 11: 1 t/m 10 + Lukas 18: 1 t/m 8 = tekst Preek
Weerklank Ps. 34: 2, 3 + 11
Prediking
Ps. 96: 6 + 9
Gebed
Weerklank Lied 214: 1 + 3
Zegen


Homepage