"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

29 maart 2020

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de ochtend diensten. De liturgiën vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Welkom
Graag heet ik u en jullie namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst. Zoals bekend houden we in verband met het coronavirus voorlopig alleen diensten zonder kerkgangers. De diensten worden uitgezonden via de kerkradio, via internet en via beeld. De internetlinks en de uitgewerkte liturgieën staan zoveel mogelijk vermeld op de website.

Voorganger vanavond is ds Roseboom.

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Overlijden
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op de leeftijd van 30 jaar is  overleden, Daniël de Fockert. Daniël is de zoon van Gijs en Dicky de Fockert (Zeek) en de broer van Joël. Daniël woonde in Bergen op Zoom. De begrafenis heeft plaats komende woensdag, 1 april, hier vanuit de kerk. Aanvang 14.00 uur. Ds. Roseboom zal de dienst leiden. Aansluitend heeft de begrafenis plaats, op de algemene begraafplaats  aan de Peperstraat. Vanwege de regels rond het coronavirus vindt de begrafenis plaats in kleine kring.
We zullen de rouwdragende familie straks opdragen in de voorbede en willen u vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.

 

Besluiten ivm corona
Zoals bekend heeft de kerkenraad een aantal besluiten genomen in verband met het coronavirus. In geval van nieuwe besluiten worden die gemeld op de website van de kerk, op Facebook en eventueel via de mail.

 

Diensten
Volgende week zondag, DV 5 april
9.30 uur!!: In de dienst van volgende week zondagochtend zou voorgaan ds. J.P. Lensen (Poederoijen), maar in zijn plaats hoopt dan voor te gaan ds. B.J. van de Kamp (Harderwijk).
En let u op, vanaf volgende week zondag beginnen de ochtenddiensten dus weer om halftien.
18.30 uur: dhr R. Verkaik (Hardinxveld-Giessendam).

 

Voorbede
In de voorbede dragen we op de zieken, en alle mensen die in spanning leven rond operaties en onderzoeken.

Eric van Willigen (Leuven) is enkele dagen opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Hij is nu weer thuis, voor verder herstel.

We bidden uiteraard ook voor alle andere coronazieken en hun naasten. En in het bijzonder voor de mensen die het treft in Herwijnen en omgeving.

 

 

Liturgie

Ochtend dienst

Voorganger: Ds. . J. Ouwehand, Houten

Liturgie:Avond dienst

Voorganger: Ds. W. Roseboom

Liturgie:Homepage