"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

13 januari

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Overlijden

Op 11 januari is overleden, op de leeftijd van 77 jaar, Mieke Adriana van der Meijden-Hanegraaf. Mevrouw Van der Meijden woonde onder ons aan de Meidoornlaan. De crematie heeft plaats komende donderdag, 17 januari, om 12.00 uur in crematorium De Linge in Tiel. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

We hebben de rouwdragende familie vanochtend opgedragen in de voorbede en willen u vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.

Collecten

Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is bestemd voor Mensenkinderen. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters; aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.


Diensten

Donderdag 17 januari

15.00 uur: dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht. Ds Hagedoorn uit Hellouw hoopt deze dienst te leiden.


Diensten volgende week zondag, DV 20 januari

10.00 uur: prof. dr. M. Paul (Ede)

18.30 uur: ds C. Hendriks (Ede)


Kringwerk

Morgen, maandag 14 januari komt de kring Groeien in Geloof bij elkaar. Aanvang 20.00 uur. Het onderwerp is 'ethische dilemma's'.

Follow Me

Komende dinsdag is er ook weer Follow Me en Follow Me Next. Aanvang 20.00 uur.

Start Actie Kerkbalans

Binnenkort houden we weer de Actie Kerkbalans. De vrijwilligers die hierbij zijn betrokken komen aanstaande vrijdag, 18 januari kort bij elkaar voor de officiële aftrap. Aanvang 19.30 uur, in het kerkelijk centrum.


Huwelijksjubileum

Het echtpaar Wilma en Mettien van Mourik - van Arkel (Rozenstraat) mochten gisteren gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. We zullen het echtpaar Van Mourik straks opdragen in de voorbede.

Zanguurtje

Volgende week wordt aansluitend aan de avonddienst weer het zanguurtje gehouden. Er wordt gezongen uit verschillende Christelijke bundels

Gemeenteavond

Graag nodigen we iedereen van harte uit voor de Gemeenteavond op dinsdag 22 januari, aanvang 20.00 uur. Het thema is 'Jong & Oud, iedereen hoort erbij'. We willen met elkaar nadenken en praten over wat het betekent om samen, dus met alle generaties, gemeente te zijn. We hopen samen te ontdekken hoe we elkaar nodig hebben in de gemeente.

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. P. Vermaat, Veenendaal

Psalm 73:10 en 11 (WK),
Psalm 84:1
Psalm 84:3
Psalm 17:4 en 8
Psalm 126:1 (WK)
Lied 501:1,2 en 5 (WK)
De Schriftlezingen: Gen.37:5-11, Matth.1:18-21 en Lukas 23:49-54.
Driemaal een Jozef bij wie de bijnaam “dromer’ en ‘timmerman’ past.
Wat staat bovenaan ons wensenlijstje voor 2019?

Avonddienst

Voorganger: Ds. A. de Wit, Besoijen

Psalm 65: 1 & 2 (WK)
Psalm 107: 1 en 16
Psalm 24: 1 en 5
Psalm 119: 2, 13 en 15 (WK)
Lied 56: 1, 2 en 4 (WK)(Laat m’in U bijven)
Psalm 71: 10 en 11
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-17

Homepage