"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

24 november

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Straks, bijna aan het einde van de dienst is er een afkondiging van overlijden

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor de stichting Gave.  De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

 

Diensten
Vanavond
18.30 uur: ds. C. Hendriks (Ede)

Diensten van volgende week zondag, DV 8 december
10.00 uur: ds. C. van de Scheur (Eemnes)
18.30 uur: proponent T.J. Lucas (IJsselmuiden)

 

Winterwerk
Morgenavond komt de kring Groeien in Geloof weer bij elkaar. Aanvang 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
Alle jongeren zijn morgenavond weer van harte welkom bij Follow Me en Follow Me Next.

 

Kerststerren
Komende vrijdag, 6 december hopen we jaarlijkse huis-aan-huisverkoping van kerststerren te houden. De vrijwilligers gaan 's morgens al op pad en hopen u uiteraard thuis te treffen. We rekenen op uw medewerking. Voor meer informatie: zie het laatst verschenen kerkblad.

 

Kerstactie
Achterin beide kerken ligt in een intekenlijst voor het rondbrengen van de kerstattentie in een wijk van ca 20 a 30 adressen. De pakketten kunnen worden afgehaald op zaterdag 14 december van 10 tot 11 uur in het kerkelijk centrum en de week erop worden weggebracht. Helpt u mee om de attenties in alle wijken rond te kunnen brengen? Alvast bedankt voor uw medewerking namens de evangelisatiecommissie.

 

We gaan nu zingen als aanvangslied, uit Weerklank Psalm 150: 1 + 2.

Namens de kerkenraad wens ik u en jullie, hier in de kerk en elders, een gezegende dienst.


Afkondiging van overlijden

Ik wil u vragen om, voor zover mogelijk, te gaan staan.
Op 26 november is overleden, in de leeftijd van 85 jaar, Maria Lena Wilhelmina Geertruida van Zandwijk - van Rijnsbergen. Mevrouw Van Zandwijk woonde onder ons aan de Molenstraat. De begrafenis heeft plaats komende dinsdag, 3 december, op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. Voorafgaand aan de begrafenis wordt hier in de kerk een rouwdienst gehouden, die zal worden geleid door ds A.J. Hagedoorn uit Hellouw. Aanvang 13.30 uur.
We zullen de rouwdragende familie zo meteen opdragen in de voorbede.

Ik wil u nu vragen een moment van stilte in acht te nemen.

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: dhr. J. Haasnoot (Ede)

Ps. 150: 1 en 3 (WK)
Ps. 42: 1 en 7
Ps. 118: 3 en 7
Ps. 119: 53 en 84
Lied 56: 1, 2, 3 en 4 (WK)
Ps. 138: 1 en 4.

Schriftlezing: Deuteronomium 10: 112 t/m 22, tekst vers 16

 

Avonddienstdienst

Voorganger: ds. C. Hendriks (Ede)

Ps. 117 (WK)
Ps. 108: 1 en 2 (WK) 
Ps. 89: 8
Ps. 118: 7 en 11
Ps. 98: 1 en 2
Lied 219 (WK)

Schriftlezing: Lukas 1: 26 t/m 45, tekst vers 39a


Homepage