"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

zondag 23 september

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)


Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Diensten

Volgende week zondag, DV 30 september

9.30 uur: prof. dr. W.H.T. Moehn (Hilversum)

18.30 uur: ds C. Baan (Nieuwpoort)


Martin en Marleen 't Hart

Zendingsechtpaar Martin en Marleen 't Hart zijn volgende week zondag te gast in de ochtenddienst. Ze hopen in de dienst kort iets te vertellen over hun werk in Rwanda. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, zullen Martin en Marleen nog iets meer vertellen en is er gelegenheid vragen te stellen. Ze krijgen dan ook de cheque overhandigd met daarop de opbrengst van de actie die de kinderen in mei hebben gehouden.

Voor meer informatie: zie de laatste kerkbladen en de website.


Voorbede

In de voorbede dragen we op de zieken en alle mensen die in spanning leven rond operaties en onderzoeken.


Middag en avond voor project gezamenlijke diaconieën en school

Graag wijzen we iedereen nogmaals op de activiteiten die komende vrijdagmiddag en avond worden gehouden voor het gezamenlijke project van de diaconieën van beide kerken en de School met de Bijbel. Het project richt zich op de opbouw van een Daycare-centrum in de sloppenwijk Kiberia in Kenia.

Van 15.30 tot 17.00 uur wordt in en rond de school een spullenmarkt gehouden. Vanaf 18.00 uur is er een vervolgprogramma met eten en drinken en een veiling. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie: zie het laatst verschenen kerkblad.


Coordinatie bezoekwerk

In verband met verschuivingen van taken zal ouderling D. van Arkel de coördinatie van het bezoekwerk gaan overnemen van diaken D. Bruijn. Meer informatie zie het komende kerkblad.


Pastoraal werker

De kerkenraad is dankbaar en blij te kunnen melden dat in de persoon van de heer H. van der Veen een opvolger is gevonden voor onze kerkelijk werker, de heer R. Verkaik. De heer Van der Veen begint maandag 1 oktober. Die avond zal er Bijbelgesprekskring zijn. Dinsdag 2 oktober is er Follow Me.

De heer van der Veen zal zich komende zondagavond aan de gemeente voorstellen

Voor meer informatie zie het komende kerkblad en de website.

 


  

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Prop. A.N.J. Scheer - Huizen

Weerklank Ps. 36: 2 en 3


 

Avond

Voorganger: Ds. J. van Oostende - Putten

Aanvangslied: Weerklank Ps. 40: 1 en 2

 


Homepage