"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

Zondag 17 februari

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is voor World Vision. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters; de uitgangscollecte is voor pastoraat en prediking.

Diensten

Donderdag 21 maart
15.00 uur: dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht; R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam hoopt de dienst te leiden.

Diensten van volgende week zondag, DV 24 maart
10.00 uur: ds L. van Rees (Hoogblokland)
18.30 uur: ds H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Zieken
Mevrouw Aag van Velzen-Maclean (Molenkamp) is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar woon- en zorgcentrum Avondlicht, om verder te herstellen.

Mevrouw Jo van Os (uit Haaften) verblijft voorlopig weer in het Rivierenlandziekenhuis in Tiel. De operatie die voor afgelopen donderdag stond gepland, is uitgesteld naar komende donderdag.

De heer Wim de Jongh (Waaldijk) was in eerste instantie weer thuis uit het ziekenhuis, omdat een operatie toch niet nodig bleek. Gisteravond is hij echter opnieuw opgenomen.  

Mevrouw Wil den Besten (Boutlaan) wordt woensdag opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie.

Groeien in Geloof
Morgen, maandag 18 maart komt de kring Groeien in Geloof bij elkaar. Aanvang 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

Follow Me
Dinsdag is er weer Follow Me en Follow Me Next. Alle jongeren zijn welkom om 20.00 uur.

Gezamenlijke toerustingsavond
Woensdag hopen we een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden met en in de Gereformeerde Kerk. Aanvang 20.00 uur. De avond wordt verzorgd door 'Chris Voorkom'. De avond gaat over zaken waarmee onze jongeren soms al op jonge leeftijd in aanraking komen, op het terrein van onder meer drugs en alcohol. Voor meer informatie: zie het kerkblad en de website.

 


 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. G.D. Hoff, Rhenen

Aanvangslied: Psalm 103 : 3 en 5. (Weerklank)
Psalm 113 : 1 en 2. 
Psalm 86 : 6. 
Psalm 31 : 1, 5 en 13. (Weerklank)
Lied 141 : 1 en 2 (Weerklank)
Psalm 36 : 2. 

Schriftlezing: Lucas 22 : 24-38.
Tekst: Lucas 22 : 32.

 


Avonddienst

Voorganger: Ds.B.A. Belder, Brakel

Psalm 78 vers 1 & 2 (Weerklank) 
Psalm 118 : 11
Psalm 33 : 1 
Psalm 130 : 1, 2 en 4
Lied 147 : 1, 2 en 3 (Weerklank)
Psalm 85 : 1 en 4 (Weerklank)

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 : 11 – 21
Tekst: 2 Korinthe 5 : 21  


Homepage