"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

21 juli

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is voor Stichting Hulp Oost-Europa, de tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.  

Diensten
Volgende week zondag, DV 28 juli
9.30 uur: ds B.J.W. Ouwehand (Andel)
18.30 uur: ds B.J. van de Kamp (Harderwijk)

Zieken
De heer H.G. Satter (Achterweg) is gisteren onverwacht opgenomen in het ziekenhuis in Dordrecht en daar met spoed geopereerd.

 

 

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger:D. A.J. Hagedoorn - Hellouw

Aanvangslied: Psalm 121:1,4 WK.
Psalm 106: 14,15: Zij hebben. Dies zwoer
Psalm 111: 5: ’t Is trouw
Weerklank psalm 51: 3,4,5
Weerklank Gezang 34: 2,3
Psalm 106: 24,26: Nochtans. Geloofd zij
Schriftgedeelten: Ezechiël 36: 22-28; Johannes 3: 1-17
Tekst voor de prediking: Johannes 3: 3-5
Vraag: Wat is wedergeboorte?


Avonddienst

Voorganger: Ds. J.H. de Vree - Achterberg

Aanvangslied psalm 99 : 1 en 8 (WK)
Psalm 121 : 1 en 3
Psalm 23a : 1, 2 en 5 (WK)
Schriftlezing Psalm 91 : 1 - 16
Tekst Psalm 91 : 1 – 2
Psalm 91 : 1 en 5
Lied 233 : 1 en 2 (WK)
Psalm 62 : 1 en 5


Homepage