"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

zondag 22 juli

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)


Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten

Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is bestemd voor stichting Hulp Oost-Europa; de tweede collecte is het werk door de kerkrentmeesters; aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.


Diensten

Diensten volgende week zondag, DV 29 juli

9.30 uur: ds J. Vis (Meerkerk)

18.30 uur: ds G.D. Hoff (Rhenen)


Voorbede

In de voorbede dragen we op de zieken en alle mensen die in spanning leven rond operaties en onderzoeken.


Mevrouw W. van der Meijden-Kozijn (Waaldijk) wordt vrijdag voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis.


 

 

 

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Ds.A.P.D. Zijlstra, Ede

Aanvangslied: psalm 32: 1 en 3 – Weerklank
Stil gebed
Votum & groet
Schriftwoord: ...
Zingen: psalm 32: 2 – Weerklank
Lezing van de Wet
Zingen: psalm 32: 5 en 6 – 1773
Gebed
1e Schriftlezing: Ezechiël 2:1-8 (HSV)
2e Schriftlezing: Markus 6:1-6 (HSV)
Voorbeeld kinderen / jongeren
Zingen: psalm 19: 1, 6 en 7 – 1773
Verkondiging
Zingen: psalm 17: 3, 4 en 8 – 1773
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 468 Weerklank (helemaal)
Zegen

 


 

Avond

Voorganger: Ds. T. de Ridder, Ochten

Aanvangslied: Weerklank Ps. 30: 6 en 7

Psalm 33:7, 8
Psalm 65:4, 5
Weerklank Psalm 66:2, 3
Psalm 37:10, 11
Psalm 33:10, 11

Tekst: Genesis 9:1-11
2e lezing: Romeinen 8:18-23Homepage