"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

10 november

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor project 10/27.  De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanavond
18.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw)

Diensten van volgende week zondag, DV 17 november
10.00 uur: ds. L. van Rees, viering Heilig Avondmaal.
15.00 uur: voortgezette viering in woon- en zorgcentrum Avondlicht, ditmaal verzorgd door de Gereformeerde kerk.
18.30 uur: ds. A. de Wit (Besoijen), dankzegging op de viering van het Heilig Avondmaal.

De avondmaalscollecte is volgende week zondag bestemd voor het project 10/27, van de GZB. Dit project richt zich op  de opvang, verzorging en begeleiding van lichamelijk en verstandelijk gehandicapte mensen in een christelijk opvanghuis in een sloppenwijk in Malawi.

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot censura morem, komende woensdag 13 november van 19.30 tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

 

Zieken
Mevrouw Nel Hijkoop (Bloklandweg) is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. in Gorinchem.

Winterwerk
Morgen komt de kring Groeien in Geloof bijeen; aanvang 20.00 uur.

Morgen is er ook weer Follow Me en Follow Me Next. Uiteraard zijn alle jongeren daar weer van harte welkom.

 

 

 

 

Liturgie

Ochtenddienst Voorbereiding Heilig avondmaal

Voorganger: Ds.. J. van Oostende, Putten

Ps. 146 vers 1 en 3 (WK)
Ps. 100 vers 1 en 3
Ps. 86 vers 1 en 3
Ps. 139 vers 14
Ld. 4 vers 1 en 4 (WK)
Ps. 130 vers 1 en 2
Ps. 116 vers 1, 7 en 10 (WK)

Schriftlezing: Psalm 130


Avonddienstdiens

Voorganger: Ds. J. Hagedoorn, Hellouw

Ps. 115 vers 1 en 6 (WK)
Ps. 141 vers 1 en 2
Ld. 497 vers 1, 2, 3 en 4 (WK)
Ps. 25 vers 3 en 7
Gez. E vers 1 en 10
Ps. 103 vers 5 en 9 (WK)

Schriftlezingen: Lukas 11: 1-13; Johannes 1: 12,13
Tekst voor de prediking: Onze Vader in de hemelen
Homepage