"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."
(2 Timotheus. 3:16)


 

Opbouw Gemeente

 

Bijbellezen
Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat en wat God tegen mensen zegt. Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken. ‘Maar', zult u zeggen, ‘dat wil ik wel, maar ik begrijp het vaak niet goed. En ik beleef er dan zo weinig aan.’

Om u te helpen ook persoonlijk in de Bijbel te leren lezen heeft de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) een nieuwe methode voor bijbellezen ontwikkeld in het kader van het project Leer Me Lezen…’
Leer Me Lezen gaat over die andere manier van bijbellezen. Die andere manier gaat uit van de volgende principes.
 
1. Persoonlijk
Het belangrijkste doel van bijbellezen, is niet dat we (meer) bijbelkennis opdoen, maar dat we God in Zijn Woord persoonlijk ontmoeten. Het gaat om een persoonlijke relatie met Hem.
 
2. Zelfstandig
In een persoonlijke relatie gaat het om het directe contact tussen twee personen. Als je bijbelleest, mag je dus zélf ontdekken wat God je door dit gedeelte wil zeggen.
 
3. Actief
Persoonlijk en zelfstandig bijbellezen, betekent dat je actief aan de slag gaat. Je gaat in gesprek met de Bijbel. Dat vraagt om een actieve leeshouding.
 
4. Samen
Hoewel het in de Bijbel gaat om een persoonlijke relatie met God, is het goed om het bijbellezen samen met anderen te doen. Al is het maar om elkaar te stimuleren en te helpen: wat heb jij ontdekt, wat heeft God tegen jou gezegd, waar loop je tegenaan?

 

Als handreiking bij het bijbellezen, heeft de HGJB de SOLVAT-methode ontwikkeld. S.O.L.V.A.T staat voor zes stappen die je kunt volgen.

De zes stappen van SOLVAT

Stap 1 – Stil worden
Om alle stemmen om je heen eerst tot zwijgen te brengen.
 
Stap 2 – Ontvangen
Om je open te stellen voor de zegen van God.
 
Stap 3 – Lezen
Om goed te lezen wat er staat.
 
Stap 4 – Vragen stellen
Om in gesprek te gaan met het bijbelgedeelte.
 
Stap 5 – Antwoorden
Om in gesprek te gaan met God over het bijbelgedeelte.
 
Stap 6 – Toepassen
Om het bijbelgedeelte concreet te maken voor je leven.

Een belangrijke stap in de SOLVAT-methode is ‘vragen stellen’ aan een bijbelgedeelte (stap 4). Dit kun je op verschillende manieren doen. Bij de jeugdorganisatie HGJB, die deze manieren heeft uitgewerkt, noemen we dit ‘leessleutels’.
Meer informatie over deze leesmethode en de leessleutels kunt u vinden op de website van de HGJB:
http://www.hgjb.nl/werken-met-jongeren/gemeente/bijbellezen/methode.htm

 

Ga direct naar de leessleutels: http://www.hgjb.nl/werken-met-jongeren/gemeente/bijbellezen/methode/leessleutels.htm

 

de kerkenraad

 

 

Homepage