"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2018

Een eerste bericht over de Vakantie-Bijbel-Spel-Week van dit jaar!
Wat hebben we al te melden?
1) Het gaat weer door!
2) Het (landelijk) thema is ‘Zoek het uit!’
3) Wanneer?     Dinsdag 21 augustus en woensdag 22 augustus

Inderdaad, dit jaar 2 dagen in plaats van de 3 dagen die we de afgelopen jaren gewend waren te organiseren. Oké, iets korter, maar nog altijd reden genoeg om enthousiast uit te kijken naar dit feest (want daar kunnen we inmiddels toch wel van spreken). We zullen ons de komende maanden bezig gaan houden met de invulling van deze twee verschillende speldagen en natuurlijk ook met de vraag hoe we dit aansprekende thema erin kunnen verwerken. Ook zal er voor de tieners weer een uitdagend programma worden geboden op woensdag(avond). De VBSW wordt georganiseerd door beide kerken uit Herwijnen.

We willen de opgave van kinderen én medewerkers via onze website (www.vbsw.webklik.nl) laten verlopen. Daar werken we op dit moment nog aan. Daarnaast hopen we dat er meer werk uit handen genomen zal kunnen worden door het overzichtelijk aanbieden van verschillende (kleine) taken en hand- en spandiensten.

Gelukkig is de stuurgroep versterkt door twee nieuwe mensen, zodat het werk van de VBSW ook in de toekomst door kan blijven gaan. Welkom Nelleke Molenaar en Leny Slingerland!

Misschien toch nog een korte toelichting op de verandering van 3 naar 2 dagen. Voor ons als stuurgroep werd de belasting om de week te organiseren zoals we dat gewend waren te groot om op dezelfde voet verder te gaan. Ieder jaar bleek het ook weer een enorme puzzel om genoeg hulp te krijgen om alle kinderen die sfeer van veiligheid te bieden die we juist zo belangrijk vinden. Daarom hebben we ons moeten beraden hoe we verder wilden. Twee dagen is op dit moment voor ons een goede (tussen)oplossing. Hoe dan ook, we willen er graag weer de schouders onder zetten en de kinderen en elkaar een mooie VBSW bezorgen. Op naar weer een prachtig VBSW-jaar…

Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes, Nelleke Molenaar, Netty Pippel, Leny Slingerland en Josina van Zandwijk

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage