"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 19-05-2018

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Nieuws - Agenda

 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie van de diensten

 

 

 

Fotocollage Rommelmarkt 2018

 

AGENDA

Zaterdag 12 mei            9:30u             Rommelmarkt

Woensdag 16 mei        18.30 uur         uitz. verzoekplatenprogramma
Woensdag 6 juni         20.00 uur         gemeenteavond
Maandag 25 juni          07.00 uur         start: lees de bijbel helemaal

 

 

 

 

Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2018

--------21 en 22 augustus-

 

 

 

Bestelformulier

 


Kerkdiensten

Zondag 20 mei 2018     1e Pinksterdag
09:30 uur:        Dr. J. Hoek, Veenendaal
                        Liturgie van deze dienst:
                                                                           
18:30 uur:        Ds. G. Wassinkmaat, Gameren
                        Aanvangslied: Weerklank Ps. 18: 1, 2
Afbeeldingsresultaat voor tekening dopen1e collecte:      Pinksterzendingscollecte GZB
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :   Pastoraat en prediking

 

 

Zondag 27 mei 2018     Doopdienst
09:30 uur:        Ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd
                        Aanvangslied: Weerklank Ps. 24: 1 (schoollied), 5
18:30 uur:        Ds. M. van Pelt, Rotterdam
                        Aanvangslied: Weerklank Ps. 19: 1, 2
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :   Onderhoudsfonds

 

Verhaal van de Zondagsschool .

13 mei:             Genesis 11: 1 – 10      Spraakverwarring in Babel
20 mei:             Handelingen 2            Spreken over God
27 mei:             Job 1                           Job verliest alles

Kinderoppas:

13 mei:             Sjanet en Naomi ‘t Lam          
20 mei:             Corine en Kay Osté    

Schoonmaakrooster

21 t/m 25 mei:  Mw. Van der Linden, Mw. Van der Vliet


Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---