"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

De eindbestemming

 

Het boek Openbaring is geschreven in een tijd waarin de gemeente ernstig werd vervolgd. De verhoogde Christus gaf aan Johannes op Patmos visioenen om de gelovigen te bemoedigen.
Midden tussen alle weeën ziet Johannes als een vaste rots de troon van God staan. En in het midden van de troon het Lam.
Hij regeert!
Johannes ziet een ontelbare menigte uit alle volken en talen voor de troon staan. Zij hebben de reis van hun leven achter zich en zijn nu thuis. Ze dragen witte gewaden en zwaaien met palmtakken.
Ze maken God groot door hun lofprijzing.

Ieder mens maakt de reis van zijn leven, maar uiteindelijk gaat het niet om die reis.
Maar om de eindbestemming: thuiskomen bij God.
De vraag is: ben je op de goede weg?
Volg de weg van Jezus, onderschat de reis niet en put moed uit de eindbestemming. Denk aan de woorden: ‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in Christus Jezus.

 

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Openbaring 7 : 17


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente