"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

 

Paas zondag

 

 

Er zijn maar weinig christenen die belijden te geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan, die vanuit het Oude Testament, de profetische woorden aangaande de opstanding van de Christus kunnen aanwijzen.
Daarom mag het ons niet verbazen dat de discipelen van Jezus, hoewel Hij verscheidene malen erover gesproken had dat Hij uit de doden zou opstaan, vreselijk geschokt waren toen Maria van Magdala hen kwam vertellen dat het graf van Jezus leeg was. Zij begonnen dan ook niet te juichen dat Gods beloften machtig vervuld waren. Nee, ze liepen haastig, vol onrust en onzekerheid naar het verlaten graf.

 

Wat zou het goed zijn als het Paasfeest ons ook wat meer in onrust en onzekerheid bracht. Dan zouden we, mogelijk net als de discipelen, van Godswege antwoord ontvangen. Toen Johannes en Petrus bij het graf kwamen, bemerkten ze dat er geen sprake was van grafschenderij: de windsels lagen keurig opgevouwen. Pas toen Johannes het graf binnenging en dit zag, kon hij geloven dat Jezus, door Zijn opstanding uit de doden, bewezen had Gods Zoon te zijn in kracht ( Rom. 1:4 ).

 

Uit: Bijbels dagboek: ‘Niet alleen van brood’
n.a.v. Johannes 20: 1-10

 

 Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente