"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Kerstgebeuren

 

Wat is eigenlijk de zin van het Kerstgebeuren?
Alleen een kerstboom en konijn of kalkoen bij het diner?
Bij velen gaat het niet verder dan dit.
Maar God zij dank is er veel meer dan dat…….

Jezus, de Zoon van God, heeft de hemelse heerlijkheid die Hij bij Zijn Vader had, verlaten.
Hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld (Hebr. 2:9).
Niet overdag, maar midden in de nacht werd Jezus geboren, als een teken dat Hij de nacht, de duisternis in onze ziel, overwint.
Niet in een paleis, maar in armzalige omstandigheden, ten teken dat Hij dáár in ons leven wil komen waar het vuil en zondig is.

Zo mag er vandaag bij ons een diepe aanbidding zijn voor Hem, die zich liet vernederen door ons vlees en bloed aan te nemen, om ons uit de duisternis van de wereldnacht te trekken.

Maar het ware Kerstgebeuren is onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.
Zo kan Gods Geest woning maken in mensenharten: in ons!
Afbeeldingsresultaat voor foto adventskrans

 

 

 

 

 

Uit: "Niet alleen van brood..."

n.a.v.: Lucas 5: 27 - 32Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente