"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

 

De Poort

 

 

“Dit is de poort van de Heere,
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan”.
Psalm 118:20

Niemand zal kunnen ontkennen dat een poort een doorgang is, een grote deur waardoor men naar binnen of naar buiten kan gaan. En toch – de oorspronkelijke betekenis zijn we kwijtgeraakt. Een poort was de plaats waar mensen samenkwamen, waar recht gesproken werd of handel gedreven. Daarom werd er zorg besteed aan zo’n ingang.

Psalm 118 zingt van een poort die opengaat en het is een wonder. Daar klinkt de nodiging van de Heere om binnen te komen, opdat mensenkinderen zich zullen verwonderen, zullen aanbidden, zullen gaan zingen.

Het is een wonder, want die poort kan ook gesloten worden. Voor hen die menen in zichzelf rechtvaardig te zijn, die menen op grond van hun verdienste het recht te hebben binnen te mogen gaan. Steeds weer doet de Heere het ons verstaan, dat we van nature het verdiend hebben dat we buiten zullen staan.

En dan toch…. Rechtvaardigen zullen binnengaan. Wie zijn dat dan? Dat zijn allen, die Hem kennen, die gezegd heeft: Ik ben de deur der schapen – indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.
Alleen door Zijn bloed worden we gerechtvaardigd, alleen door Hem zullen we die enge poort door kunnen.

 

Uit: Bijbels dagboek “Witter dan Sneeuw”

 

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente