"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

 

Gehoorzaamheid

“En Samuël deed wat de HEERE gesproken had”. 1Samuël 16 : 4

 

 

 

 

Voor de tweede keer in zijn leven moest Samuël een man uit het volk tot koning zalven. Eerst Saul, nu David.

Maar Saul leeft nog, als verworpene door God: hij mag geen koning meer zijn ( 1 Samuël 15 : 26). Begrijpelijk dat Samuël nu angst heeft voor Sauls wraak als hij een ander in zijn plaats gaat zalven.
Maar Samuël was gehoorzaam en deed wat de Heere hem gezegd had. Het gebod van God woog hem dus zwaarder dan zijn angst voor ex-koning Saul.

Ook bij Jezus Christus gaf altijd de gehoorzaamheid aan Zijn Hemelse Vader de doorslag. Ons tot eeuwige zaligheid, want daardoor heeft Hij voor ons aan het kruishout alles volbracht. Volgen wij Hem dankbaar na?

“Doe ons als getrouwe leden volgen U op al uw schreden; en aan ’t eind der baan: laat ons binnengaan!”

Lezen: 1 Samuël 16 : 1 – 4a

 

 

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”


 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente