"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Gemeenschap

 

 

 

 

“Toen verlieten al de discipelen Hem en vluchtten”.
Mattheüs 26 : 56b

Ook dat is een onderdeel geweest van het lijden van Jezus: de eenzaamheid, het verlaten worden door al Zijn discipelen.
Maar wij mogen weten waarom Hij ook dat moest doormaken:
om ons!
Opdat wij nimmer eenzaamheid als straf voor onze zonden zouden ontvangen. Maar integendeel: dat we, reeds nu op aarde, mogen ervaren de gemeenschap met Hem, met Zijn Vader, met al de Zijnen.

Moge deze ervaring, nu in deze onzekere tijd en crisis en voor velen eenzaamheid, ons tot troost zijn. Aan Christus hebben wij die gemeenschap te danken; uit Zijn doorboorde handen ontvangen wij die.

“De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (…).
“Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”. (Jes. 53:5,6)

En ons hart zegge: “Leer me U danken daarvoor”!

Lezen: Jesaja 53:5-7

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente