"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

 

Pinksteren

 

 

Toen de Pinksterdag aanbrak, waren er heel veel Joden in Jeruzalem, die vanuit de hele wereld daar waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Het waren alleen de heel vrome Joden die deze moeite namen. Ook de discipelen van Jezus waren in Jeruzalem. Maar zij waren niet alleen om ‘het Feest der Weken’ te vieren, maar omdat Jezus hen geboden had Jeruzalem niet te verlaten. In gehoorzaamheid aan hun Heer verbleven zij daar, ‘eendrachtig volhardend in het gebed’.

Eensklaps was er een geluid als van een geweldige windvlaag, die zelfs het hele huis vervulde en vuurtongen die zich verdeelden en op ieder van hen bleef rusten. Meteen werden zij allen vol van de Heilige Geest, want zij begonnen vrijmoedig te spreken wat de Geest hun te spreken gaf.

Eens had Jezus gezegd: “Maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; … want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt” (Matt. 10: 19,20). Ja, want dat is het werk van de Heilige Geest, dat Hij ons verlost van ons verduisterd verstand en ons verandert door de vernieuwing van ons denken!

 

 

Uit: Bijbels dagboek: ‘Niet alleen van brood’
n.a.v. Handelingen 2: 1 - 4Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente