"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

De nieuwe mens

 

Iedereen in de gemeente van Korinthe lijkt zijn eigen favoriete ‘dominee’ te kiezen. Paulus vindt dat vleselijk, oftewel: zondig.
Dat gedrag is niet het werk van de Heilige Geest in ons.

Het kruis van Christus brengt vergeving van zonden voor eenieder die gelooft. Daarmee is echter niet alles gezegd: het kruis van Christus is ook de doodsteek voor onze oude mens.

Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Ik ben dus niet meer zoals ik vroeger was.
Natuurlijk moet dat zichtbaar worden bij de Korinthiërs, maar het tegendeel was helaas waar.

Weet u wat de Schrift ons leert?
Dat het nieuwe leven in ons alleen maar zichtbaar kan worden als we ons actief, stap voor stap, laten leiden door de Heilige Geest.

 

 

Uit: Een hand vol koren
n.a.v.: 1 Korinthe 2:2


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente