"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

… als Christus niet is opgewekt …

 

Het heeft nogal wat consequenties als we niet geloven in de opstanding van Christus.

De opstanding… ons leven hangt ervan af en ons geloof ook. Een bestaan waarin de opstanding niet zou passen, zou een bestaan zijn waarin de ontslapen gelovigen verloren zijn. Enkel de dood zou overblijven, eeuwige verlorenheid.Hoe troosteloos, als er geen opstandingsleven door Jezus Christus zou kunnen zijn.

Deze wetenschap is ook belangrijk voor onze gedachten, woorden en ons geloof nu. Zonder opstanding is er geen verzoening, geen toekomst in de Opgestane; is ons Evangelie niet waard gepredikt te worden.

Laten we daar goed van doordrongen zijn, wanneer we ‘de opstanding’ binnen onze kaders proberen te houden van wat we bevatten kunnen.

Laat eenieder bij zichzelf te rade gaan.

 

 

Uit: Een hand vol koren
n.a.v.: 1 Korinthe 15: 14Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente