"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Nieuw leven

 

God doorgroef in de schepping het droge met rivieren.
Ook in de herschepping brengt Hij het levende water tot de dorstige. Zo alleen komt er nieuw leven. Toen het droge door het water werd bevochtigd, was er voor het eerst sprake van leven. De aarde was niet meer dood, maar bracht leven voort, dragende vrucht naar hun soort! Dat wil zeggen: zoals de Heere wilde dat het er was.
Daar was nog geen mens bij.

Alleen de Heere zag het. Hij zag dat het goed was, volmaakt.
Zo werkt de Heere. Als Hij water geeft, komt de dode zondaar tot leven. Dan is er dat grassprietje in het geloof en ook de eikenboom der gerechtigheid. Beide danken hun leven aan hetzelfde water. Dat nieuwe leven is allereerst voor de Heere.
Wat is dat een mooi gezicht.

Ook bij de herschepping is er geen mens bij die eraan meewerkt.
De Heere doet het alleen en Hij mag ook het eerste teken van leven zien. Alleen door Hem zal God straks zeggen:
‘En ziet, het was zeer goed’.

 

Uit: Een hand vol koren
n.a.v.: Psalm 1: 3

 Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente