"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan." (Mat. 24: 35)


 

Contact

Hoewel we in de Hervormde Gemeente van Herwijnen de persoonlijke contacten prefereren, zijn moderne middelen als bijvoorbeeld e-mail waardevolle communicatiemiddelen. Van hen die in de Gemeente een taak vervullen en die beschikken over een fax of e-mailadres, vindt u hieronder de adressen:

Naam Functie E-mail
Vacant Predikant scriba@nhkherwijnen.nl
     
D. van Arkel Scriba scriba@nhkherwijnen.nl

 

Carolien Boogert


Kerkblad kerkblad@nhkherwijnen.nl

Pastoraat

 

 

pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Algemene vragen/opmerkingen   info@nhkherwijnen.nl


Marco en Rudi van Zante

 


Kosters

 

 


kostershervormdherwijnen@gmail.com

 

Kerkvoogdij   kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Evangelisatiecommissie
 
evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl

 

Vragen/ondersteuning
Kerkauto

D. de Bruijn .....................

 

Diaconie

Diaconie

Website

diaconie@nhkherwijnen.nl

websitebeheer@nhkherwijnen.nl

 

Kerk en Pastorie

 

Kerkgebouw
Herv. Gem. PKN Waaldijk 139 4171 CC Herwijnen 0418-581511
         
Koster        
Marco van Zante Seringenhof 15 4171 BN Herwijnen 0418-581133
:
       
Rudi van Zante Zworrelstraat 63, 4171 AH Herwijnen 0418-582987
         
Cd-Opname Verkrijgbaar bij:      
Fam. van Rossem Breede Kampen 3     0418-584142
         
Organisten        
H. de Bruijn Brugstraat 1 4171 AX Asperen
A.P. van de Minkelis Rijshoutstraat 33 3361 ET Sliedrecht 0184 415150

 

Bank- en Giro-nummers

 

Doel Bank Bankrekeningnummer
College van kerkrentmeesters Rabo of
ING
NL42 RABO 0328000531
NL10 INGB 0000950925
Diaconie SKG

NL41 RABO 0373740026

Kerkradio SKG

NL19 RABO 0373740034

Adm. Kerkblad Rabo NL82 RABO 0328024643

 

Postbus

De Kerkrentmeesters en Diaconie hebben een gezamenlijk postbusadres:

Kerkrentmeesters of Diaconie van de Hervormde Gemeente Herwijnen Postbus 8 4170 AA Herwijnen

 

 

Homepage