"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 20 sept: dienst avondlicht 91,60 Kerkrentmeesters

Zondag 23 sept: 1e collecte € 123,95 Diaconie

---------------------- 2e collecte € 122,00 Kerkrentmeesters

----------------------Uitg.collecte € 121,20 Pastoraat en Prediking


Zondag 30 sept : 1e collecte € 332,15 GZB familie `t Hart

-----------------------2e collecte € 114,15 Kerkrentmeesters

-----------------------Uitg.collecte € 102,00 onderhoudfonds

Ontvangen via:

Diaken A. van der Meijden 1 x € 10,00 ontvangen bij de bloemengroet

Kerkelijk werker R. Verkaik 1 x € 50,00 en 1 x € 10,00 voor de kerk tijdens bezoekwerk

Ouderling G. van Bezooijen 1 x € 10,00 en 1 x € 50,00 ontvangen tijdens huisbezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank


 

 


-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie