"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag 14 mrt.:       1e collecte    €        50,05    Diaconie     
Biddag                   2e collecte    €        52,85    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      487,40    Biddag collecte

Zondag 18 mrt.:       1e collecte    €      132,85    Worldvision
                                2e collecte    €      117,90    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      109,95    Pastoraat en Prediking

                   Voorj. zendings coll.  €   1.257,95    GZB-Rwanda
                                                                            Fam.T’Hart
                  Zendingsbussen kerk €       347,60    GZB-Rwanda
                                                                            Fam.T’Hart 

Zondag 25 mrt.:       1e collecte    €      107,30    Wycliff (bijbelvertalers)
                                2e collecte    €      100,75    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        99,25    Onderhoudsfonds

 Vrijdag 30 mrt.:       1e collecte    €        57,30    Diaconie
Goede Vrijdag       2e collecte    €        59,40    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        60,90    Pastoraat en Prediking

 Zondag 1 april.:       1e collecte    €      144,15    Diaconie
1e Paasdag            2e collecte    €      146,91    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      265,70    Paascollecte

Ontvangen via:
ds. Hagedoorn 1 x € 50,00 + 1 x € 20,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Voorjaarszendingscollecte
De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar  1257,95  opgebracht.
Wij zijn erg blij met deze prachtige opbrengst!
Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.
De zendingscommissie


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie