"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag 20 mei.:       1e collecte    €      151,60    Pinkster-zendings coll,      

------------------------ 2e collecte      €      109,10   Kerkrentmeesters       
                                Uitg.collecte €      103,35    Pastoraat en Prediking

Zondag 27 mei.:       1e collecte    €      196,50   Diaconie
                                2e collecte    €      237,25   Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      211,60   Onderhoudsfonds


Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg 1 x € 25,00 en 1 x € 20,00
Ds. Hagedoorn 2 x € 10,00 voor de kerk
Diaken JanWillem Boogert op 27 mei 2018
Kerktaxi € 2,00 voor de Kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie