"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag 14 jan.:        1e collecte    €      146,20    Mensenkinderen   
                                2e collecte    €      128,90    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      121,15    Pastoraat en Prediking

Zondag 21 jan.:        1e collecte    €      105,05    Diaconie
                                2e collecte    €      110,15    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      104,00    Pastoraat en Prediking

Zondag 28 jan.:        1e collecte    €      105,55    St. Metadidomi
                                2e collecte    €      107,75    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      104,45    Onderhoudsfonds
                              
Ontvangen via:
Kerkelijk werker R. Verkaik € 5,00 voor de kerk en € 20,00 voor pastoraat en prediking.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.


Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum    Naam                                           Leeftijd   Adres
12-02     F.A. Mus-Muller                           86          Kolstraat 23
23-02     N. van der Meijden-Ravenhorst  90   Lingesteynplantsoen 79 4141 GJ Leerdam

 

Bloemengroet
De bloemengroet van de afgelopen weken ging naar:
Gerelateerde afbeelding
Annette Blom-Ruitenburg             Meerenburg 
Ambtsdragers:  
Dirk de Bruijn 
Peter Hobo 
Henk de Bruin 
Mw. Van Arkel                              Zworrelstraat 
Mw. Van Boggelen                       Meerenburg 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie