"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag 24 sept:       1e collecte    €      105,70    diaconie     
                                2e collecte    €      116,80    kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      103,15    onderhoudsfonds

Zondag 1 okt:           1e collecte    €      144,55    Kerk en Israël        
                                2e collecte    €      109,65    kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      126,20    past. en prediking  
Ontvangen via:
Kerkelijk werker Dhr. R. Verkaik € 100,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar

Mw. Hetty van Arkel    Molenkamp 7

 

Oproep bezorging bloemengroet
Met ingang van 2018 zoeken wij een aantal nieuwe vrijwilligers voor het bezorgen van de bloemengroet.
Wekelijks wordt er bij een gemeentelid een bloemetje bezorgd, ter bemoediging of blijk van aandacht. Als vrijwilliger krijgt u naam en adres door van de diaconie. U bezorgt 4x per jaar, op zaterdag, dan een boeketje op het betreffende adres. 

Wilt u ons helpen? Meld u dan bij één van de diakenen.

 

Oproep kerkauto
Graag brengen wij de kerkauto onder uw aandacht. De kerkauto is beschikbaar voor vervoer van en naar de zondagse erediensten.
Heeft u problemen met vervoer, nu de donkere dagen er weer aankomen? Schroom niet om een beroep op ons te doen. Neem contact op met één van de diakenen.
Met vriendelijke groet,
de diaconie

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie