"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 2 dec 1e collecte € 145,80 Stichting Gave

------------------2e collecte € 135,95 Kerkrentmeesters

------------------Uitg.collecte € 142,00 Pastoraat en prediking


Zondag 9 dec 1e collecte € 100,90 Daycare house Kibera

----------2e collecte € 101,30 Kerkrentmeesters

----------Uitg.collecte € 98,55 Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 50,00 tijdens bezoekwerk

Ds. Hagedoorn € 20,00 en € 5,00

Ouderling D. van Arkel € 50,00 op huisbezoek

Ouderling T.J. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik € 20,00 voor de kerk

Kerkelijk werker Harry van der Veen € 20,00 voor de kerk

Hanny van der Meijden € 50,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie