"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten
  Zondag 19-mei       1e collecte     €      163,70    Diaconie
                                2e collecte    €      178,10    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      142,50     Pastoraat en prediking

Zondag 26-mei       1e collecte     €       115,20    Kimon
                                2e collecte    €      111,60    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      339,40     Onderhoudsfonds

Donderdag 30-mei  1e collecte     €        50,25    Diaconie
                                2e collecte    €        55,55    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        51,75     Pastoraat en prediking

 

Ontvangen via:
Helma van Mourik € 10,00 en € 20,00 voor de kerk tijdens bezoekwerk
Kerkelijk werker Harry van der Veen € 10,00 voor de kerk
Bezoekbroeder H. van Mourik € 20,00 tijdens bezoekwerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

                           

 

-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie