"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 8 juli: 1e collecte € 147,40 GAIN

------------------2e collecte € 131,35 Kerkrentmeesters

----------------Uitg.collecte € 130,15 Pastoraat en Prediking


Zondag 15 juli : 1e collecte € 107,00 Diaconie

---------------------2e collecte € 102,05 Kerkrentmeesters

---------------------Uitg.collecte € 123,55 Pastoraat en Prediking


Zondag 22 juli : 1e collecte € 113,85 St. Hulp Oost Europa

---------------------2e collecte € 96,50 Kerkrentmeesters

---------------------Uitg.collecte € 87,50 Pastoraat en Prediking


Zondag 29 juli : 1e collecte € 86,15 Diaconie

--------------------2e collecte € 97,75 Kerkrentmeesters

--------------------Uitg.collecte € 86,80 OnderhoudsfondsZondag 5 aug : 1e collecte € 97,95 Stephanos

--------------------2e collecte € 95,50 Kerkrentmeesters

-------------------Uitg.collecte € 93,95 Pastoraat en Prediking


Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn ontving 1x € 20,00, 1x € 30,00, 1x € 20,00 (collectebonnen), 1x € 20,00; dit alles voor de kerk.

Kerkelijk werker dhr. Verkaik ontving 1x € 10,00 en 1x € 50,00; voor de kerk.


Voor al deze giften heel hartelijk dank.

-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie