"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

Afbeeldingsresultaat voor tekening heilig avondmaal

Avondmaal collecte 10 februari

 


https://www.project1027.nl/wp-content/uploads/2015/08/header-1500x430.jpg

Project 10 27 GZB                    …en je naaste als jezelf

Malawi – opvanghuis voor gehandicapten
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande behoren tot de armsten van de armen. Zij zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben echter niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is er met hulp van ds. en mw. Schaafsma, zendingswerkers van de GZB, in 2010 een christelijk opvanghuis geopend. Het huis telt 13 kamers en er is plaats voor 17 mensen. Er is ook een grote ruimte waar de bewoners 3x per dag bij elkaar komen om te eten, en waar ook andere bijeenkomsten plaatsvinden, zoals bijbelstudies en ontspannende activiteiten.
Sommige bewoners hebben veel zorg nodig, omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden. De mensen die nog redelijk in staat zijn om wat te doen worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij het dagelijkse werk in het huis, bijvoorbeeld bij het schoonmaken en het eten koken. De exploitatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Een van die vrijwilligers geeft een aantal bewoners les in houtbewerking.

In 2013 is er ook een winkeltje naast het opvanghuis gebouwd. Hier worden producten,

zoals houtsnijwerk, verkocht die door de bewoners gemaakt zijn. Hiermee wil men extra inkomsten verwerven en tegelijk is het ook een zinvolle dagbesteding voor een aantal van de bewoners van het opvanghuis. Henderson is een van de bewoners die leert hoe hij hout moet bewerken. Hij maakt het liefst de ark van Noach met alle dieren.
Het opvanghuis verzorgt ook 1x per week een club voor gehandicapten die in de wijk wonen en die tot de armsten van de armsten behoren. Wekelijks komen ongeveer 150 mensen hier naartoe. In Malawi is er over het algemeen weinig aandacht voor mensen met een handicap. Ze zijn onzichtbaar in de samenleving en worden vaak erg slecht verzorgd. Het wekelijkse uitje naar de club is voor de meesten van hen dan ook een hoogtepunt in de week.
Om het opvanghuis draaiende te houden is er per jaar een fors bedrag nodig. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het salaris van enkele vaste krachten, voor voedsel, water en elektriciteit. Daarnaast is een beperkt bedrag nodig voor medische kosten en schoolgeld.

 

VERANTWOORDING

Collecten

Dinsdag 25 dec      1e collecte     €    1027,86    Kerk in actie
+ gezamenlijke dienst                                          Kinderen in de knel
                              
Zondag 6 jan            1e collecte     €      110,25    Evangelisatiecommissie
                                2e collecte    €      107,25    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        98,55     Pastoraat en prediking

 

Zondag 13 jan          1e collecte     €      123,65    Mensenkinderen
                                2e collecte    €      105,40    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      109,40     Pastoraat en prediking

Zondag 20 jan          1e collecte     €     104,05    Diaconie
                                2e collecte    €      100,90    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      104,75     Pastoraat en prediking

Giften ontvangen via:
Diaken A. van der Meijden, € 10,00 voor bloemengroet
Pastoraal werker Harry van der Veen 2 x € 20,00 en € 50,00 tijdens huisbezoek
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik € 50,00
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 20,00 ontvangen tijdens bezoek

 

Voor al deze giften heel hartelijk dank.-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie