" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Voor zover bij de kerkenraad bekend zijn er op dit moment geen zieken die elders verblijven. Ook zijn er geen berichten ontvangen van gemeenteleden die ziek zijn.

Mevrouw J. van Weelden – van der Meijden is teruggekeerd uit het ziekenhuis naar huis om daar verder te herstellen.

De heer C. de Joode is een korte tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest maar kon al snel weer naar huis. Naar omstandigheden gaat het goed.

Mevrouw Van Os is gevallen. Gelukkig viel de afloop mee. Maar een val doet geen goed aan het lichaam.


We weten dat er meerdere gemeenteleden zijn die zorgen hebben om hun gezondheid of die zich in een traject van onderzoeken bevinden. Dat kost veel energie. En het brengt ook de nodige spanning mag zich mee. Dat we met al onze vragen, zorgen, noden en tekortkomingen uit mogen komen bij Hem Die voor ons wil zijn een Borg en Zaligmaker en Helper in nood.


Bedankt!

Graag willen wij eenieder die de afgelopen periode, rond de geboorte van onze dochter Renée en ook tijdens de zwangerschap, heeft meegeleefd heel hartelijk bedanken.

Het is ongelofelijk hoeveel kaartjes we hebben mogen ontvangen, maar ook hoe belangstellend en meelevend jullie als gemeenteleden om ons heen staan. Heel fijn om dat te bemerken.

Groeten,

Jan-Willem en Carolien Boogert


Terugblik doopdienst

In de ochtenddienst van zondag 7 oktober is Willem Xander, roepnaam Raoul, gedoopt. Hij is de zoon van Ralph en Jeanine Sneep en het broertje van Rohan. De dienst werd geleid door ds. A. Stijf uit Ede. Bij het bedienen van de doop mochten de kinderen uit de kerk naar voren komen zodat zij het dopen goed konden zien. De kinderen werd gevraagd wat je zoal met water kunt doen. Je kunt het water drinken dan blijf je leven en je kunt je ermee afwassen. Beide mogelijkheden symboliseren wat de doop betekent.

Als dooptekst kreeg Raoul de volgende woorden mee: “Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jakob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij, Amen.”

In de prediking stond de tekst uit Psalm 8:3 centraal: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en de wraakzuchtige te laten ophouden.” God kijkt naar beneden, luistert naar de allerkleinsten, het huilen van de pasgeborene, de eerste woordjes van een klein kind. Ook Raoul hoort bij God en wordt gezien door Hem en zal zijn hele leven bij hem zijn. Wij wensen Raoul toe dat hij zo voorspoedig mag opgroeien in het geloof. En wensen zijn ouders Gods Zegen toe bij het opgroeien van Raoul en zijn broertje Rohan.


Even voorstellen

Beste gemeenteleden,

Met ingang van oktober ben ik tijdelijk een aantal uren in de week in uw gemeente werkzaam.

Daarom wil ik me graag even aan u voorstellen.

Ik ben Harry van der Veen, 55 jaar oud.


Ik ben getrouwd met Marianne (51 jaar). Zij werkt als bestuurlijk-juridisch beleidsadviseur bij Het Waterschapshuis in Amersfoort. We hebben twee kinderen. Martine (17 jaar) volgt een MBO-opleiding voor huisschilder. Frank (15 jaar) zit op het VMBO-T en doet dit schooljaar examen. We wonen sinds 2000 in Woerden, waar wij lid zijn van de Hervormde kerk (confessioneel) binnen de PKN Woerden.


Voorheen heb ik diverse financieel-administratieve functies op P&O-afdelingen vervuld. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Maar omdat het leven uit meer dan alleen maar cijfertjes en financiën bestaat, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met een deeltijd HBO-opleiding theologie. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond, met als afstudeerrichting Pastoraat. Dit vind ik zo’n boeiend vakgebied, dat ik daar graag verder in wil werken.


In de loop van de jaren heb ik verschillende dingen in de kerk gedaan, o.a. jeugdleider, pastoraal-wijkbezoeker, lid van de missionaire commissie en ouderling met bijzondere opdracht voor het dovenpastoraat.

Vanwege ziektevervanging én het vacant zijn van de gemeente heb ik tot juli dit jaar negen maanden ingevallen in de Protestantse Gemeente Hoek van Holland.


Enkele hobby’s van mij zijn: koken, lezen, fotografie, (model)treinen en jazzmuziek.

Ik ben geen echte sportman, maar als het om bewegen gaat, zit ik het liefst op een mountainbike of ga ik een stuk wandelen.


Mocht u of jij nog meer willen weten, schiet me gerust even aan.

Met hartelijke groet,

Harry van der Veen

Hallo jongeren!

Jullie hebben onlangs een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor Follow Me en Follow Me Next; korte bijeenkomsten op dinsdag bij de kerk waar je met elkaar praat over je geloof, de kerk, hoe je met anderen omgaat, over dingen waarmee je in je leven te maken krijgt en nog veel meer. En dat allemaal in een open en ongedwongen sfeer. Kerkelijk werker Harry van der Veen doet er alles aan om het samen met jullie het leuk én leerzaam te maken.

De eerste keer waren er nog niet zoveel jongeren, maar misschien waren jullie het vergeten, of had je de eerste keer iets anders.

Je bent in elk geval elke dinsdagavond van harte welkom!!! En neem gerust een vriend of vriendin mee!

Follow Me (12-15 jaar): dinsdag van 18.30 - 19.15 uur

Follow Me Next (vanaf 15/16 jaar en ouder): dinsdag van 19.15 - 20.00 uur.

We hopen natuurlijk ook dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hun kinderen stimuleren naar Follow Me en Follow Me Next te gaan!


De kerkenraad

Bijbelgesprekskring

We gaan verder met het boekje “Leren vertrouwen op God” van Hetty Lalleman. Maar omdat het huidige boekje bijna uit is, graag voorstellen en ideeën voor een nieuw boekje voor de Bijbelgesprekskring.

En zoals de laatste keer afgesproken, beginnen we om 20.00 uur. We streven ernaar om 21.30 uur te stoppen, zodat áls we toch uitlopen met de gesprekken (wat we natuurlijk proberen te voorkomen), het niet alsnog heel laat wordt.

De planning voor de avonden van de Bijbelgesprekkring voor de komende periode ziet er als volgt uit. De kring vindt steeds plaats op maandagavond.

22 oktober 2018: hoofdstuk 8

12 november 2018: hoofdstuk 10

3 december 2018: nieuw boekje

7 januari 2019: nieuw boekje

(Hoofdstuk 9 hebben we reeds op 1 oktober behandeld.)


Kring groeien in geloof

Ook op deze kring gaan we verder met het boek van het vorig seizoen, “Onvoorstelbaar” van Berhard Reitsma. Hoewel nog wat verder weg in de tijd, zullen we in januari met een nieuw boekje beginnen. Ook hiervoor graag voorstellen en ideeën.

De avonden beginnen om 20.15 uur en ook op deze avonden streven we ernaar op tijd te stoppen.

De planning voor de avonden van de Kring groeien in geloof voor de komende periode ziet er als volgt uit. Deze kring vindt plaats op dinsdagavond.

16 oktober 2018: hoofdstuk 5

30 oktober 2018: hoofdstuk 6

20 november 2018: hoofdstuk 7

11 december 2018: hoofdstuk 8

8 januari 2019: nieuw boekje


Voorstellen en ideeën voor nieuwe boekjes en voor vragen over deze kringen kunt u mailen naar: groenehartpastoraat@gmail.com tel:06-30743043

Met hartelijke groet,

Harry van der Veen

Bijdrage voor kerkblad

Graag vragen we uw aandacht voor het inlegvel dat u bij dit kerkblad aantreft. Daarop een verzoek voor een bijdrage in de kosten van het kerkblad. We weten hoeveel mensen steeds uitkijken naar het blad en hoe fijn veel mensen het vinden via het kerkblad geïnformeerd te worden. Helaas blijven de inkomsten achter bij de kosten, vandaar een min of meer dringende oproep om een bijdrage over te maken.

Het banknummer is:

NL82 RABO 0328024643

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad


Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

Bij voorbaat dank

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.


Datum Naam Leeftijd

09-10 E.H. Helmich-Quakernaat 88

19-10 G. van Eeuwijk- van der Leij 86
Terugblik op 28 september – actiedag t.b.v. Daycare center Kibera

We kijken dankbaar terug op een mooie, gezellige actiedag voor Daycare center Kibera. ’s Middags al was het een gezellige drukte op het plein. De kinderen hadden veel voorbereid en er werd dan ook volop verkocht. Ook ’s avonds bij de spullenmarkt en de talentenveiling werd er gekocht en geboden en ging het e.e.a. voor een mooie prijs onder de hamer.


Al met al heeft de dag het prachtige bedrag van € 5.533,94 (netto) opgebracht. Eenieder die hieraan bijgedragen heeft, door te kopen of te verkopen of een talent aan te bieden, heel hartelijk dank!


Vanaf deze plaats willen we ook de school met de Bijbel, leerkrachten en alle kinderen; en de diaconie van de gereformeerde kerk en alle sponsoren heel hartelijk bedanken voor de samenwerking en dit resultaat.

En dit is niet de laatste activiteit voor daycare center Kibera. Dus mocht u deze keer verhinderd zijn geweest, dan hopen wij dat u een volgende keer wel komt!

Met vriendelijke groet, de diaconie


De bloemengroet

De bloemengroet van afgelopen weken is gegaan naar:

Dhr. R. Verkaik

Mevr. H. van Arkel

Dhr.H. van Veen, kerkelijk werker

Fam.t Hart, zendings echtpaar 

Fam. Sneep, doopouders 

Dhr. C de Joode

 

ACTIVITEITEN


Uitzendingen verzoekplatenprogramma

De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma zal plaatsvinden op D.V. woensdag 17 oktober a.s. om 18.30 uur.

Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).Najaarsconcertarrangement

Op zaterdag 10 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.


’s Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Om 11.30 uur start de wandeling. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.


’s Middags is het Koetshuis het decor waar een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Ook ditmaal wordt het najaar programma verzorgd door de musicus André van Vliet. Zoals altijd zal hij weer een verrassend programma verzorgen, samen met violiste Laura van der Stoep en het damesensemble: Con Affetto.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.


Kosten: Volledig arrangement: € 30,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto -opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.


Aanmelding:

bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek


Zanguurtje

Op D.V. zondag 28 oktober zal aansluitend aan de avonddienst weer een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl.


We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!


Behoefte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl


Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

---------------------

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl

tel.: 0418-582269


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord