" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Ook dit keer hebben we geen meldingen van gemeenteleden die in een ziekenhuis verblijven. Zoals in een vorig kerkblad ook aangegeven zegt dat niet alles over zorgen en problemen die er kunnen zijn. Je kan een uitslag krijgen die aan de éne kant goed is maar aan de andere kant reden tot zorg geeft.In memoriam

Op 31 juli is op de leeftijd van 92 jaar overleden


Lena Adriana Mus – van Zandwijk


Zij werd geboren op 26 januari 1926 en groeide op in Herwijnen. Daar leerde zij Jan Coenraad Mus kennen en op 24 februari 1949 traden zij in het huwelijk. In 2010 werd zij weduwe toen haar man overleed. In het gezin werden twee kinderen geboren. Trots was zij op haar beide zoons en later ook op de schoondochters. Maar ook op de vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen die in de loop van de jaren werden geboren.


Op zaterdag 4 augustus is in de Hervormde kerk is een afscheidsdienst gehouden die werd geleid door de heer A. van Steenis.

De overdenking werd gehouden aan de hand van de trouwtekst uit Filippenzen 2: 3 “..doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf…”.

Deze tekst tekent haar leven zoals ze was. Zij was een zorgzame moeder, oma, overgrootmoeder en tante. Zij was dat ook voor anderen die hulp en ondersteuning nodig hadden. Die zorgzaamheid en hulp gaf zij overdadig aan eenieder dat nodig had.


Zij is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Peperstraat bij haar man. Bij het graf werd de afscheidsdienst afgesloten door met elkaar hardop het Onze Vader te bidden.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en nicht veel sterkte en Gods Zegen toe op het verdere van hun leven.

 

Dankbetuiging I

---------

Dankbetuiging II

 


Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar:

- dhr. Van Mourik, Molenweg Vuren

- mw. Kornet, Willem Alexanderstraat

- mw. Van Arkel, Avondlicht

- dhr.en mw. Satter, Achterweg

- mw. Van Zandwijk, Molenstraat

- ambtsdragers dhr. Van Bezooyen & dhr. Van Kuilenburg 

- dhr. A. van der Meijden, Molenstraat 

- dhr. A. Blom, Molenstraat

- mw. W. van der Meijden, Waaldijk

 

Huwelijksjubileum

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat

Jan de Fockert en Jettie de Fockert-van Wijgerden,

op 16 augustus 50 jaar zijn getrouwd.


Bij de huwelijksinzegening werd de tekst van Psalm 27: 1a : “De HERE is mijn licht en mijn heil....” uitgesproken.

Het is een moment van grote dankbaarheid dat zij dit mogen gedenken en vieren. In 50 jaar kan er veel gebeuren in ieders leven. Hele fijne, goede en verdrietige gebeurtenissen. Zij mochten drie kinderen, Mieke, Bram en Ellie, ontvangen uit Gods hand. In de loop der jaren breidde de familie uit met schoonzoons en schoondochters en kleinkinderen. Dit gaf en geeft veel vreugde.

Het overlijden van hun oudste dochter Mieke was een heel verdrietige en ingrijpende gebeurtenis voor Jan en Jettie en hun gezin. En niet in het minst voor hun schoonzoon en kleinkinderen. De familiebanden zijn altijd hecht gebleven. Hoe bemoedigend kan het dan zijn om de trouwtekst nog eens te lezen en dan ook te vertrouwen op de belofte van de Here dat Hij die roep niet onbeantwoord laat.

Jan en Jettie zijn al die jaren binnen de Hervormde gemeente op verschillende terreinen meelevend en actief geweest en nu nog steeds. Als Hervormde gemeente zijn we daar ook dankbaar voor.


Wij feliciteren het jubilerende bruidspaar van harte en wensen hen nog een goede en gezegende tijd toe, samen met hun kinderen, schoonzoons, schoondochters en kleinkinderen.

Het huwelijksjubileum zal op een later moment worden gevierd met de naaste familie en vrienden.

Behoefte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij scriba D. van Arkel: 0418-582269, of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid. Mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl


Coördinatie bezoekwerk

Diaken D. de Bruijn neemt de komende maanden de coördinatie van het bezoekwerk over. Dat betekent dat mensen die behoefte hebben aan bezoek vanuit de kerk (ook bv bij ziekenhuisopname, ziekte of een sterfgeval), of een pastorale melding hebben (bv geboorte) bij hem terecht kunnen. Diaken De Bruijn onderhoudt deze periode ook de contacten met kerkelijk werker R. Verkaik en pastoraal-werker/consulent ds. A.J. Hagedoorn.

Diaken De Bruijn is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl;

dirkdebruijn@telfort.nl en 0418- 584010

Overigens geldt in zijn algemeenheid dat u uiteraard ook contact kunt opnemen met uw wijkouderling, of met een van de andere kerkenraadsleden.


Verkoopdag vrijdag 26 oktober; lotenverkoop start

De verkoopdag heeft dit jaar plaats op vrijdag 26 oktober, in dorpshuis De Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Ook dit jaar is er weer een grote verloting, de lotenverkoop start rond eind augustus. De loten kosten 1 euro per stuk;

de hoofdprijs is 200 euro;

2e prijs pannenset;

3e prijs tuindecoratie;

4e prijs levensmiddelenmand;

5e prijs cadeaubon.


Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd

23-08 C. Duizer-Dame 93

01-09 A.H. Wakker---- 86

01-09 E. de Kock ------86Afsluiting Vakantie Bijbel Spel Week (VBSW)

Graag herinneren wij u op de gezamenlijke ochtenddienst op zondag 26 augustus aanvang 09.30 uur in de Gereformeerde Kerk, waarin we de Vakantie Bijbel Spelweek met elkaar afsluiten en vooruitblikken op het nieuwe schooljaar. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. U bent uiteraard van harte hiervoor uitgenodigd.

 

Vouwers en nieters bedankt!

Voor de kerkblad sorteerders wat tegenwoordig een makkie is, omdat het kerkblad op volgorde geleverd worden, de nieters die voortdurend vechten om de nieten in ’t midden te krijgen tot genoegen van hun partners, de vouwers die zorgen dat het kerkblad er goed uitzien met een strakke middenvouw, en de bundelaar (bezorger) zit het seizoen er weer op.

Dit is altijd een plezierige  activiteit met koffie en een koekje in het kerkelijk centrum. Waarbij temperatuur in ruimte meestal behaaglijk is.

Maar om dit gezellig met elkaar af te sluiten is dit bij Bakker Bakker gedaan.

Bij een kopje koffie (met gebak) zijn de laatste wetenswaardigheden over Herwijnen (en Hellouw) doorgenomen.

De foto toont de sfeer die er altijd is.


 

Polderbar 3xH

Een aantal jonge leden vanuit onze gemeente bezoekt regelmatig de activiteiten van 3xH. 3xH is een aantal jaren geleden opgezet vanuit de Hervormde Kerk in Hellouw. Er worden maandelijks op zaterdagavond leuke activiteiten gedaan met jongeren vanaf ongeveer 13 jaar uit Herwijnen, Hellouw en Haaften. Een mooi initiatief, dat goed loopt. Nu is het zo dat de jeugd vanaf 15 jaar deze activiteiten niet meer bezoekt. Eén van de redenen is dat het leeftijdsverschil met de rest groter wordt en er andere interesses ontstaan.

De vier kerken uit Herwijnen, Hellouw en Haaften hebben daarom hun krachten gebundeld en een plan gemaakt om iets op te zetten voor de jeugd vanaf 15 jaar. In een vergadering met een afvaardiging uit alle kerken is besloten om onder de naam Polderbar een startavond te organiseren op 1 september a.s.


We gaan dan met elkaar barbecueën op een strandje langs de Waal. We hopen er met lekker eten, een kampvuur en muziek een gezellige avond van te maken. Wat we in het verdere seizoen allemaal gaan doen, hoe vaak en waar, is nog niet helemaal duidelijk. Op de startavond willen we daarover brainstormen met de jeugd en daarna zullen we het verder uitwerken.

De jongeren die lid zijn van 1 van de kerken worden via de post persoonlijk uitgenodigd voor de startavond. Wij hopen dat veel jongeren uit onze gemeente er bij zijn! Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom. Vanuit onze kerk zijn wij, Jacco en Ramona, de contactpersonen.

Dus heb je vragen, stel ze aan ons!

Jacco Ruitenburg en

Ramona van Zante


Rommelmarkt

Elke zaterdag van 09.00 tot 10.00 uur is er wel iets te koop in de opslag bij Van Arendonk. U bent van harte welkom.


We zoeken we ook mensen die willen helpen om interessante spullen op marktplaats te zetten in de voorverkoop.

Je kunt ook contact opnemen met Koos de Fokkert tel. 0418 58 1578

 

Ter overdenkingData en tijden VBSW


 Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord