" Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden." ...............(1 Kor 13:1)


 

Van de Redactie

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 29 april 2019
 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:


       

Carolien Boogert (Kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon: 0418-842576
Email:kerkblad@nhkherwijnen.nl

 

  Redactieleden:
  Carolien Boogert
  Hetty van Arkel

 

Volgende inleverdata zijn:

2019  
29 apr voor 3 weken
20 mei voor 2 weken
03 jun voor 3 weken
24 jun voor 3 weken
15 jul voor 7 weken
   
   

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

 

Mijn kinderen

Ik kan mijn kind’ren het geloof niet geven,
genade is niet bij de erfenis.
’t Gebed voor hen is mij nog slechts gebleven,
dat ‘k in Uw rijk straks geen der kinderen mis.

Ik kan mijn kind’ren het geloof niet geven,
dus pleit ik daag’lijks Heer op Uw verbond.
U was er bij de aanvang van hun leven,
En toen U, vol genade, bij hun doopvont stond.

U hebt beloofd: Ik wil altijd je Vader zijn,
ik weet niet of ze nog Uw kind’ren willen wezen.
Dat is, grote God, mijn twijfel en mijn pijn,
ze leven dikwijls bij U weg, naar ik moet vrezen.

Vader, ik wil voor al mijn kind’ren vragen,
en buigen mijn knieën voor U elke dag,
wilt U ze in Uw groot erbarmen dragen,
bewaar ze dicht bij U, tot aan hun laatste dag.

 

Ingezonden door een gemeentelid

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Video opname Prof. dr. Herman Noordegraaf in Heukelum!

Op woensdagavond 21 januari was prof. dr. Herman Noordegraaf gastspreker in Heukelum!

Hij doceert het vak Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.

In dat vak gaat het over de zorg die de kerk biedt aan de armen, de zieken, de eenzamen en de zwakken in de samenleving.

Nu er in deze tijd steeds meer zorgtaken bij de kerk terecht lijken te komen, wil hij met ons nadenken over de spannende en actuele vraag welke rol wij als kerk in onze eigen nabije omgeving kunnen vervullen.

Ga naar: http://youtu.be/G_ax4ChyI1o om de video te bekijken

 

 

Enkele liederen uit "Nederland Zingt"

De kracht van U liefde

"Vaste rots van mijn behoud":
http://www.youtube.com/watch?v=EtN3nmBBB8E

"Wat de Toekomst brenge moge":
http://www.youtube.com/watch?v=9TxRZUNRMAU&feature=related

 

"t'Hijgeng hert, der jacht ontkomen"

http://www.youtube.com/watch?v=BQPgfMLb1CM&feature=related

"Blijf bij mij Heer"

http://www.youtube.com/watch?v=LWjmgSkENJw

"Neem Heer mijn beide handen"

http://www.youtube.com/watch?v=YVk3rs1lUMU

-

"De dag door Uwe gunst ontvangen"

http://www.youtube.com/watch?v=33D1PwY83l0&feature=related

 

Homepage