"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Vakantie ds. Roseboom
Dominee Roseboom heeft van 1 tot en met 19 juni vakantie. Wie dringend een predikant nodig heeft kan contact opnemen met scriba D. de Joode (scriba@planet.nl; 06 20047902).

 

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van afgelopen woensdag een aantal benoemingen gedaan.

In de aanstaande vacature van ouderling A. Ruitenburg is benoemd, de heer D.J. van Arkel (Molenkamp).
In de aanstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo is benoemd, de heer W.M.H. Slingerland (Wadensteinsesteeg).
In de aanstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester D. de Joode is benoemd, de heer J.A. Hobo (Achterweg).

De kerkenraad beraadt zich nog op de invulling van de vacature ouderling die sinds vorig jaar openstaat.

De benoemde broeders hebben tot uiterlijk woensdag 10 juni gelegenheid te reageren op hun benoeming. We zullen hen zo meteen opdragen in de voorbede en willen u vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.

 

Contact

Gemeenteleden die contact wensen worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
-      per telefoon op 0418 581505;
-      per telefoon of app 06 14600988;
-      of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  

 

Brengdagen rommelmarkt weer van start
Nagelstudio Harderwijk gaat verhuizen - Nagelstudio HarderwijkDe rommelmarktcommissie begint zaterdag 6 juni weer met het tweewekelijks innemen van spullen voor de rommelmarkt. Dat doen we zoals gebruikelijk bij de kas van de fam. Van Arendonk aan de Achterweg. De eerste keer is dus zaterdag 6 juni, van 9.00 tot 10.00 uur. Uiteraard worden tijdens de ‘brengdagen’ de coronarichtlijnen in acht genomen. Wie spullen brengt, zet die in een aparte ‘dropzone’. Vrijwilligers van de rommelmarkt brengen de spullen vervolgens naar de opslag.

 

Homepage