"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en wel en wee in de Gemeente

Voorbede zondag 13 juni

Zieken
In z’n algemeenheid, zieken thuis of in het ziekenhuis.
Mensen die in spanning leven rond onderzoeken, operaties en  behandelingen.

Mevrouw Bertha de Jongh is geopereerd aan haar knie is weer thuis uit het ziekenhuis.

 

Eindexamens
Dankbaar met alle jongeren die zijn geslaagd
Bidden voor hen die eventueel een herexamen hebben of zijn gezakt.

 

Versoepelingen mbt kerkdiensten
Dankbaar; weer wat meer kerkgangers, beperkt zingen;

 

 


Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de technisch scriba Dik de Joode via 06 20047902.

 

 

Homepage