"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en wel en wee in de Gemeente

Wel en wee

Welzijn

Mevrouw Janny van der Vliet-van Cronenberg (Berkenlaan) is na haar thuiskomst uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen in de Maartenskliniek in Nijmegen.

Er is dankbaarheid in families vanwege goede berichten omtrent gezondheid. Er is dankbaarheid vanwege versoepelingen vanwege corona in tehuizen, maar zorg om de toekomst en de langdurige beperking.
We bidden voor hen die in medische trajecten zitten en voor hen die al lang chronische klachten hebben aan lichaam of geest.

 

Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen maar dat nog niet hebben gemeld, kunnen tot uiterlijk zaterdag 11 juli contact opnemen met ds. Roseboom of met de scriba. Meer informatie zie het kerkblad van afgelopen week.

 

Bevestigingsdienst
D.V. zondag 12 juli hebben we een speciale dienst. We nemen in grote dankbaarheid, voor alles wat zij hebben gedaan vanuit de kerkenraad, afscheid van de broeders dhr. Dik de Joode, dhr. Alex Ruitenburg en dhr. Arjo Hobo.
We zijn ook zeer dankbaar dat we in deze dienst drie broeders  bevestigen in het ambt: dhr. Arno van der Meijden tot ouderling, dhr. Ton Hobo tot ouderling-kerkrentmeester en dhr. Arjan Boote tot diaken. We hopen op een gezegende dienst en op zegen over hun werk!

 

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad hoopt binnenkort een vervolg te geven aan het invullen van de vacatures voor ouderling en voor ouderling-kerkrentmeester.

 

Contact

Gemeenteleden die contact wensen worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
-      per telefoon op 0418 581505;
-      per telefoon of app 06 14600988;
-      of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  

 

Brengdagen rommelmarkt weer van start
Nagelstudio Harderwijk gaat verhuizen - Nagelstudio HarderwijkDe rommelmarktcommissie begint zaterdag 6 juni weer met het tweewekelijks innemen van spullen voor de rommelmarkt. Dat doen we zoals gebruikelijk bij de kas van de fam. Van Arendonk aan de Achterweg. De eerste keer is dus zaterdag 6 juni, van 9.00 tot 10.00 uur. Uiteraard worden tijdens de ‘brengdagen’ de coronarichtlijnen in acht genomen. Wie spullen brengt, zet die in een aparte ‘dropzone’. Vrijwilligers van de rommelmarkt brengen de spullen vervolgens naar de opslag.

 

Homepage