"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en wel en wee in de Gemeente

Voorbede zondag 17 oktober

Zieken
In z’n algemeenheid, zieken thuis of in het ziekenhuis.
Mensen die in spanning leven rond onderzoeken, operaties en  behandelingen.

Marjan van Velzen krijgt deze week pacemaker

 

Geboorte van Syb van Baalen
Vierde zoon van Leo en Eline van Baalen
(broertje van Ties, Guus en Jelle)

 

Huwelijksjubileum echtpaar De Jong
Cees en Marina de Jong hopen maandag 25 jaar getrouwd te zijn
(er zijn kinderen)

 

 

Voorbede zondag 10 oktober

Zieken
In z’n algemeenheid, zieken thuis of in het ziekenhuis.
Mensen die in spanning leven rond onderzoeken, operaties en  behandelingen.

De heer Mannee gaat traject in van bestralingen en chemokuren.

Dankbaar met Mieke van de Minkelis voor gunstige ontwikkelingen.

 

 

 


Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de technisch scriba Dik de Joode via 06 20047902.

 

 

Homepage