"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en wel en wee in de Gemeente

Voorbede 13 september

Zieken
In z’n algemeenheid, zieken thuis of in het ziekenhuis.
Mensen die in spanning leven rond uitslagen, onderzoeken, behandelingen.

Dhr. M. van Zante weer thuis uit het ziekenhuis.

We bidden voor alle mensen die korter of langere tijd geleden een geliefde hebben verloren en daar juist dezer dagen extra aan worden herinnerd

 

Arend en Emmy van Rossem
Verhuisd en nu ook kerkelijk overgeschreven naar Gorinchem.
Dank voor al het werk dat ze hebben mogen doen in onze gemeente, en dank voor alles wat zij hier mochten ontvangen.

 

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op vrijdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met diaken Jan-Willem Boogert, die tijdelijk scriba is, in elk geval tot de kerkenraad in de nieuwe samenstelling daar 19 augustus een besluit over neemt.

Mailadres: scriba@nhkherwijnen.nl Telefoonnummer:0418-842576

 

 

Homepage