"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en wel en wee in de Gemeente

Voorbede zondag 11 april

Zieken
In z’n algemeenheid, zieken thuis of in het ziekenhuis.
Mensen die in spanning leven rond onderzoeken en operaties.

Allen die worden getroffen door het coronavirus.

Dankbaar met Koos de Fokkert voor de resultaten van de behandelingen van de afgelopen tijd

Rouwdragenden
Bidden voor alle rouwdragenden,

in het bijzonder voor familie van mevrouw Van Steenis- Heinen (Avondlicht) die is overleden.
(fam vd Bijl-Heijnen en mevrouw vd Vliet-Heijnen)

 

 

 


Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de technisch scriba Dik de Joode via 06 20047902.

 

 

Homepage