"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Bijzondere diensten komende weken

Herwijnen, 24 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

 

De komende weken staan enkele bijzondere diensten gepland. Graag infomeren we u over de gang van zaken rond deze diensten. Het gaat om Dankdag (woensdagavond 4 november), de viering van het Heilig Avondmaal (15 november) en om Eeuwigheidszondag (zondagavond 22 november). We gaan er vanuit dat maximaal 30 kerkgangers per dienst zijn toegestaan, exclusief ‘medewerkers’.

Apart opgeven
Voor de genoemde diensten geldt dat u zich apart moet opgeven, als u de dienst wilt bijwonen.
Dat kan via het opgaveformulier Het formulier wordt aangevuld met de mogelijkheid u op te geven voor deze specifieke diensten. Opgeven via de email kan eventueel ook: reservering@nhkherwijnen.nl Wie zich opgeeft, hoort daags van tevoren of hij/zij is ingedeeld. Hebt u zich opgegeven of bent u ingedeeld en kunt u onverhoopt niet: meld u dan s.v.p. af via Amanda de Bruin (bovenstaande mail of WhatsApp 06 - 5532 3121), dan kan wellicht iemand anders in uw plaats.

Dankdag
De schooldienst op Dankdag (woensdag 4 november) wordt verzorgd door de Gereformeerde kerk en zal vanwege de coronamaatregelen plaatshebben in de school. Ouders en/of grootouders kunnen de dienst helaas niet bijwonen.
De kerkdienst ’s avonds begint om 19.30 uur. U moet zich daarvoor dus apart opgeven, via het formulier op de website. Daar is/komt een apart vakje om aan te kruisen. Opgeven graag uiterlijk maandag 2 november. U hoort dan dinsdag 3 november of u bent ingedeeld.

Diensten rond de viering van het Heilig Avondmaal
In de ochtenddienst van zondag 15 november hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Normaal gesproken heeft in de avonddienst de dankzegging plaats. De kerkenraad heeft besloten dit keer óók in de avonddienst het Heilig Avondmaal te vieren, en dit te koppelen aan de dankzegging. Dit om meer mensen de gelegenheid te geven Avondmaal te vieren. Zouden we de viering alleen houden in de ochtenddienst, dan kunnen slechts maximaal 30 kerkgangers Avondmaal vieren.

Voor de dienst van voorbereiding Heilig Avondmaal op zondagochtend 8 november hoeft u zich niet apart op te geven, dat kan op de gebruikelijke manier. Voor het bijwonen van de Avondmaalsdiensten op 15 november moet u zich wél apart opgeven. We willen u daarbij vragen om via het opgaveformulier (bij ‘opmerkingen’) of in de email (reservering@nhkherwijnen.nl) aan te geven of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. Wellicht een ongebruikelijke vraag om van tevoren te stellen, maar gezien de omstandigheden denkt de kerkenraad dat dit nu de beste oplossing is.

Als u het Avondmaal wilt vieren (dus als u aan wilt gaan), wilt u dan op het websiteformulier ook aangeven of u dat ’s morgens of ’s avonds wilt doen, of dat het u niet uitmaakt? (in het vakje ‘opmerkingen’ of in de mail).
Bij de indeling voor deze diensten proberen we de mensen die deel willen nemen aan het Avondmaal ‘voorrang’ te geven. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de doopdienst, de belijdenisdienst en de diensten rond afscheid en bevestiging van ambtsdragers. We hopen hierbij op uw begrip

De manier van vieren van het Avondmaal zal vanwege corona hetzelfde zijn als de vorige keer: geen gezamenlijke viering aan de Avondmaalstafel, maar een viering in de banken. Brood en wijn worden uitgereikt bij binnenkomst in de kerk. Anders dan we gewend zijn, maar door onze aanwezigheid in de kerk en dankzij YouTube en de kerkradio zijn we toch met elkaar en vooral in Jezus Christus verbonden.

Eeuwigheidszondag
De avonddienst op zondag 22 november (18.30 uur) staat in het teken van Eeuwigheidszondag. In die dienst gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook voor deze dienst moet u zich apart opgeven. Dat vragen we ook aan de nabestaanden, die we via een brief speciaal voor deze dienst uitnodigen. Zij zullen als eersten voor deze dienst worden ingedeeld. Ook in dit geval rekenen we op uw begrip.

Alle overige diensten
Voor alle overige diensten kunt u zich op de gebruikelijke wijze opgeven, via het opgaveformulier of via email reservering@nhkherwijnen.nl (afmelden via WhatsApp Amanda de Bruin: 06 - 5532 3121). Met name in de avonddiensten zijn meestal nog plaatsen open.

Regels en voorschriften
Op dit moment blijven de regels en voorschriften gelden zoals eerder gecommuniceerd, over onder meer maximum aantallen kerkgangers, hygiëne, verplicht aanmelden voor de diensten, zondagsschool, (geen) samenzang et cetera. De voorschriften en afspraken zijn na te lezen in de vorige email, op de site en op Facebook. Met elkaar proberen we het virus eronder te krijgen. We blijven dat doen in de wetenschap dat God de Heer regeert.

Gemeenteleden die gebruik willen maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, worden verzocht hierover contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Deze mail is verspreid per email en via de site. Als u mensen in uw omgeving kent die geen mail hebben gehad of geen internet hebben, geeft u de informatie dan aan hen door. In het komende kerkblad komen we er nog even op terug.

Mocht u nog vragen hebben: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902 (Dik de Joode).

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Dik de Joode

 

 

 

 

 

 

Homepage