"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Renovatie dak kerk 2019

Het dak zit er weer op
Wie regelmatig een blik werpt op het 'ingekleurde dak' in het halletje van de kerk is het al opgevallen: ook de laatste toegezegde subsidie voor de renovatie van het dak is binnen.
Het gaat om een bedrag van € 25.000, beschikbaar gesteld door het Steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We willen de mensen achter dit fonds uiteraard van harte bedanken voor de bijdrage!
Uit dit fonds worden allerlei uiteenlopende projecten in gemeenten ondersteund. Het fonds wordt voor een belangrijk deel gevuld met de bijdragen uit de Solidariteitsbijdrage van doop- en belijdende leden. De wat oudere gemeenteleden herkennen de oude naam nog wel: de Generale Kas.
Met deze bijdrage is het financiële gat dat we wilden dichten ook daadwerkelijk gedicht. Daar mogen we met z'n allen dankbaar voor zijn en ook wel een beetje trots. Uiteraard blijft onderhoud aan kerk en pastorie ook de komende jaren het nodige geld kosten, maar de financiële actie rond het dak sluiten we nu af.
Wie nog een financiële bijdrage wil leveren aan het onderhoud: dat mag uiteraard. Zie daarvoor de website van de kerk: nhkherwijnen.nl. Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, of via  email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

Groot onderhoud dak kerkgebouw Hervormde kerk Herwijnen

Algemene informatie pagina


 

Home