"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Eet u gezellig mee?

 

Geef de bestelling uiterlijk 23 december door aan Aart van Noord via gambiaherwijnen@gmail.com of bellen/whatsapp via: 0638590105

 


Ga naar Homepage