"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Hulp in coronatijd

Hulp nodig in coronatijd?
De coronamaatregelen zijn recent weer aangescherpt. Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege het oplaaiende virus en de (nieuwe) beperkende maatregelen hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk, net als de afgelopen tijd al het geval was. Mensen kunnen in dat geval mailen naar  diaconie@nhkherwijnen.nl of bellen naar 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) en dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage