"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

 

Rechtstreeks te beluisteren kerkdienst

Kerkdiensen zijn om 9:30 uur en om 18:30 uur.

 

 

 

Kerkdienst rechtstreeks beluisteren

 

 

 

Homepage