"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Kerkdiensten bijwonen per zondag 13 juni

Hervormde Kerk Herwijnen001 Beste gemeenteleden,

 

De landelijke maatregelen rond corona zijn verder versoepeld. Ook in kerkdiensten wordt weer meer mogelijk. De PKN geeft naar aanleiding daarvan adviezen, onder meer over het aantal kerkgangers en over het zingen. De adviezen zijn terug te vinden op de website van de PKN. Concreet zijn nu 60 kerkgangers toegestaan, inclusief kinderen, exclusief medewerkers.
Over het zingen adviseert de PKN voor nu: twee coupletten aan het einde van de dienst op praatniveau meezingen. Op praatniveau wil zeggen ‘zachtjes’.  

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 13 juni een aantal aanpassingen  door te voeren:
Maximaal 60 kerkgangers, exclusief medewerkers, inclusief kinderen.

> Maximaal 60 kerkgangers, exclusief medewerkers, inclusief kinderen.
---De zondagsschoolkinderen komen vooraf met hun ouders in de kerk en gaan tijdens ---het voorspel van het lied voor de preek naar de zondagsschool. Ze komen tijdens het ---voorspel voor het laatste lied terug in de kerk en gaan dan bij hun ouders zitten. --------Hierover is overleg geweest met de zondagsschool.
> We blijven zingen met twee voorzangers.
> De gemeente kan de slotzang op praatniveau (‘zachtjes’) meezingen, ongeacht het -----aantal coupletten.
> De collectes blijven aan de uitgang.Maximaal 60 kerkgangers, exclusief medewerkers, ---inclusief kinderen.
De zondagsschoolkinderen komen vooraf met hun ouders in de kerk en gaan tijdens het voorspel van het lied voor de preek naar de zondagsschool. Ze komen tijdens het voorspel voor het laatste lied terug in de kerk en gaan dan bij hun ouders zitten. Hierover is overleg geweest met de zondagsschool.
We blijven zingen met twee voorzangers.
De gemeente kan de slotzang op praatniveau (‘zachtjes’) meezingen, ongeacht het aantal coupletten.
De collectes blijven aan de uitgang.Maximaal 60 kerkgangers, exclusief medewerkers, inclusief kinderen.

De verwachting is dat binnen enkele weken nieuwe versoepelingen worden aangekondigd. Dan zouden mogelijk 100 kerkgangers zijn toegestaan, plus alles zingen op praatniveau. Maar zover is het nog niet. Mocht het tot nieuwe versoepelingen komen, dan informeren we u daar uiteraard weer over.

In alle gevallen geldt dat we ons houden aan de coronaregels, zoals de 1,5 meter afstand. Bij klachten blijven we thuis. Aanmelden voor de diensten blijft verplicht.

We zijn dankbaar dat corona op dit moment op z’n retour is en dat we ruimere mogelijkheden krijgen om als gemeente bij elkaar te komen om zo God te dienen en Hem te eren en te prijzen. Laten we onze dank daarvoor bij Hem brengen. En tegelijkertijd blijven bidden voor
de situatie in ons land en de wereld, in de wetenschap dat God regeert. Laten we ook onze verantwoordelijk naar elkaar toe blijven nemen en naar elkaar blijven omzien.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Dik de Joode
scriba@nhkherwijnen.nl
06-20047902

 

Homepage