"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli

Herwijnen, 2 juli 2020

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen periode is een aantal coronamaatregelen vanuit de overheid aangepast. Ook zijn er nieuwe en aangepaste adviezen van het RIVM en de PKN rond het houden van kerkdiensten. Een belangrijke versoepeling is dat meer mensen een kerkdienst bij mogen wonen; ook de regels en voorwaarden rond het zingen in de dienst zijn aangepast. Daar zijn we dankbaar voor. Tegelijk blijven de regels rond bijvoorbeeld 1,5 meter afstand, hygiëne et cetera gelden. We nemen die ook in acht. Het blijft een bijzondere tijd, waarin het belangrijk is dat we goed nadenken, voorzichtig zijn en verstandig handelen. We hebben daarbij oog voor elkaar en voor elkaars situatie. Ook dat is een vorm van gemeente-zijn.

De kerkenraad heeft op basis van de aangepaste richtlijnen een aantal besluiten genomen over de invulling van de kerkdiensten vanaf 5 juli. Daarbij is rekening gehouden met de coronarichtlijnen, ons kerkgebouw en met signalen vanuit de gemeente.

 

Vanaf zondag 12 juli vullen we de diensten al volgt in:

 • In de ochtenddiensten kunnen maximaal 70 kerkgangers aanwezig zijn. Dat aantal is zoals gezegd sterk afhankelijk van het aantal gezinnen/huishoudens dat aanwezig is. In de ochtenddiensten zal vanwege het aantal aanwezigen géén gemeentezang zijn. De kerkenraad denkt na over een alternatief voor de gemeentezang en hoopt daarover woensdag 8 juli een besluit te nemen.
 • In de avonddiensten zijn maximaal dertig kerkgangers aanwezig, zoals de laatste weken gebruikelijk was. In deze diensten zal wél gemeentezang zijn.

Wat verder belangrijk is:

 • Het blijft noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft voor het bijwonen van een dienst. Graag Via deze link naar het website opgaveformulier
 • Lukt dat niet, dan kunt u rechtstreeks mailen naar reservering@nhkherwijnen.nl Lukt het geen van beide, dan kunt u bellen met Dik de Joode (06-20047902).
 • U hoort op vrijdag of zaterdag per mail of telefonisch of u een of meerdere diensten bij kunt wonen. Mocht u zijn ingedeeld maar onverhoopt verhinderd zijn, meld u dan af.
 • We vragen u de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer en van de kosters op te volgen.
 • Niet iedereen kan op zijn of haar vertrouwde plaats zitten. Dat is jammer, maar het is helaas niet anders. We rekenen op uw begrip.
 • In geval van ziekte, verkoudheid, niezen et cetera blijft u thuis. Ook als gezinsleden verkouden zijn etc. blijft u thuis.
 • We vragen u thuis handen te wassen en bij binnenkomst van de kerk uw handen te wassen met de aanwezige handgel.
 • Neem zoveel mogelijk uw eigen Bijbel en Liedbundels mee (en ook weer mee naar huis).
 • De collectes zijn aan de uitgang van de dienst. De collectezakken hangen in rekken, er zijn dus geen collectanten.
 • Voor en na de dienst wordt de kerkruimte geventileerd. Tijdens de dienst blijven de deuren naar buiten zoveel mogelijk open staan.
 • Na de dienst worden alle banken et cetera schoongemaakt.
 • We houden ook bij het verlaten van de kerk en na afloop buiten voldoende afstand.
 • We maken zo min mogelijk gebruik van de toiletten.
 • In het bijgebouw wordt zondagsschool gehouden. Kinderen die daarheen gaan, komen niet eerst in de kerk maar gaan rechtstreeks naar de grote zaal van het kerkelijk centrum. Ouders wachten na de dienst buiten op hun kind(eren). Over de gang van zaken en het aanmelden van de kinderen voor de zondagsschool hebben de ouders een brief gehad.
 • Ouders van kinderen die naar de zondagsschool gaan en zelf de dienst willen bijwonen, moeten zich daarvoor apart opgeven (zie eerder in deze brief).
 • Het is voor degene die de indeling maakt, soms een heel gepuzzel. Dat zult u begrijpen. Daarbij kan wel eens een vergissing worden gemaakt. Gelukkig weten we dat we daarbij kunnen rekenen op uw begrip.
 • Voor alle maatregelen geldt: als de omstandigheden of richtlijnen veranderen, of als de opzet waarvoor we kiezen niet blijkt te werken, kunnen we de opzet van de diensten aanpassen.

 

We hopen u en jou hiermee op dit moment weer even bijgepraat te hebben. We zijn dankbaar dat we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten in een kerkdienst. Uiteraard zijn we blij dat er allerlei technieken zijn waardoor we de diensten ook thuis kunnen volgen. Maar uiteindelijk is er niets zo fijn om als gemeente bij elkaar te zijn. Al beseffen we heel goed dat er situaties zijn waardoor mensen liever nog thuis blijven, of zelfs thuis móeten blijven. Dan nog zijn we met elkaar verbonden, door het Woord en door gebed.

Deze mail is verspreid per email en via de site. Als u mensen in uw omgeving kent die geen mail hebben gehad of geen internet hebben, geeft u de informatie dan aan hen door.

Mocht u nog vragen hebben: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902 (Dik de Joode).

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Dik de Joode

 

 

Homepage