"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Kerkdiensten na 10 juli

Maatregelen rond corona
Op verschillende manieren bent u de afgelopen tijd geïnformeerd over de invulling van de kerkdiensten in de ‘coronatijd’. Onder meer via kerkblad, mail en afkondigingen. Daarom hier nu nog even de hoofdlijnen.

Wie een dienst wil bijwonen, moet zich daarvoor opgeven.

Het liefst via het opgaveformulier dat op de website staat.

Daar vindt u ook meer informatie. Let op: op het formulier kunt u aangeven welke diensten u NIET kunt bijwonen; ook is er ruimte voor opmerkingen.
Eventueel kunt u ook rechtstreeks mailen naar reservering@nhkherwijnen.nl
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt ook bellen met Dik de Joode (0183-637092//06-20047902).
Op basis van de aanmeldingen wordt namens de kerkenraad een indeling gemaakt en wordt u op vrijdag of zaterdag geïnformeerd of u in een van beide diensten aanwezig kunt zijn. In de kerk wordt u een plaats gewezen.

Sinds zondag 12 juli zijn normaal gesproken in de ochtenddiensten maximaal zo’n 70 mensen in de dienst aanwezig. Het precieze aantal is mede afhankelijk van het aantal huishoudens/gezinnen dat aanwezig is. Zij hoeven immers de 1,5 meter afstand niet in acht te nemen en kunnen dan met z’n allen in één bank plaatsnemen
In de ochtenddiensten is géén gemeentezang. Twee gemeenteleden zingen vanachter de microfoon de opgegeven Psalmen en liederen. In principe zal steeds één van de Psalmen/liederen worden voorgedragen in plaats van gezongen; er is dan geen begeleiding van orgelspel.

In de avonddiensten zijn maximaal 30 mensen aanwezig. Er is dan wél gemeentezang.

Een aantal algemene afspraken blijft gelden.
♦ Wie ziek is, hoest, niest, koorts heeft etc. blijft thuis; dat geldt ook als leden van hetzelfde huishouden deze verschijnselen hebben.
♦ Iedereen wast thuis z’n handen, voordat hij of zij naar de kerk gaat.
♦ Bij binnenkomst in de kerk wordt iedereen gevraagd naar zijn/ haar gezondheidssituatie.
♦ Bij binnenkomst reinigt iedereen de handen met desinfecterende handgel.
♦ Neem zoveel mogelijk een eigen Bijbel en liedbundels mee.
♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer, kosters etc. op.
♦ Hou steeds 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk.
♦ Na afloop op het kerkpleintje nog wat napraten is uiteraard prima, maar neem ook dan de regels in acht.
♦ We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
♦ We rekenen op uw begrip en flexibiliteit.
♦ Alle diensten worden via internet uitgezonden, ook in beeld. Dat blijft voorlopig zo.
♦ Kinderen die naar de zondagsschool gaan, geven dat tijdig door aan de zondagsschool (zie daarvoor de mail van de zondagsschool). Ouders die zelf de dienst willen bijwonen, geven zich apart op voor de kerkdienst.
♦ Wie is ingedeeld in een dienst maar onverhoopt toch niet aanwezig kan zijn: graag even melden, dan kan wellicht nog iemand anders ingedeeld worden.

De omstandigheden blijven bijzonder. Een van de gevolgen is dat niet iedereen op zijn of haar eigen, vaak vertrouwde plaats kan zitten. Dat is vervelend, maar het is helaas even niet anders. We rekenen op uw begrip. Uiteraard kunnen er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken. Wilt u die dan op tijd kenbaar maken?

De omstandigheden en maatregelen rond corona kunnen veranderen. Ook kan het zijn dat de kerkenraad tot de conclusie komt dat een bepaalde invulling in de praktijk toch beter anders kan. Dat wordt de invulling uiteraard aangepast en wordt u daarover geïnformeerd. Vanwege de zomervakantie zal dat vooral zijn via afkondigingen, website en email. Is uw mailadres nog niet bij de kerkenraad bekend, geef het dan even door via scriba@nhkherwijnen.nl
 
Hartelijk dank voor uw en jouw begrip

 

 

Homepage