"Alles wat adem heeft, love de HEERE."(Psalm 150: 6) "

 

 

 


Kerkdiensten na 10 maart 2021

Hervormde Gemeente Herwijnen

Kerkenraad
Postbus 8
4170 AA Herwijnen

Herwijnen, , 10 maart 2021

 

Beste mensen,

Alweer zeven weken houden we de kerkdiensten alleen online, dus zonder kerkgangers. Nu de overheid de strenge coronamaatregelen enigszins versoepelt en verdere versoepelingen in het verschiet lijken te liggen, heeft de kerkenraad besloten vanaf komende zondag (14 maart) weer kerkdiensten te gaan houden met maximaal dertig kerkgangers. Bij dat besluit is ook gekeken naar het positieve advies van de PKN. Het zingen in de dienst blijft beperkt tot twee mensen. Die diensten worden uitgezonden via kerkradio en het YouTube-kanaal van de kerk.

Wie een kerkdienst wil bijwonen moet zich net als voorheen aanmelden. Dat kan weer via Opgaveformulier kerkdiensten >>, of

via email: reservering@nhkherwijnen.nl. Graag vermelden met hoeveel mensen u komt en of u de ochtenddienst, de avonddienst of beide wilt bijwonen. Wie geen internet heeft kan iemand anders vragen de aanmelding te doen. Een bericht via WhatsApp naar Amanda de Bruin (06 - 5532 3121) kan ook.
Aanmelden graag vóór vrijdag 12.00 uur. Wie is ingedeeld krijgt uiterlijk zaterdag 12.00 uur een mailtje (of telefoontje). Dus: geen bericht betekent niet ingedeeld.
Als iemand een keer niet (mee)komt, of plotseling is verhinderd: ook graag melden. Dan kunnen mensen die op de wachtlijst staan wellicht alsnog ingedeeld worden. De laatste groep kan dus soms na zaterdag 12.00 uur nog bericht krijgen.

Uiteraard blijven de bekende coronaregels rond afstand en hygiëne et cetera gelden. En bij ziekte, verkoudheid, niezen et cetera blijft u thuis. Ook als gezinsleden verkouden zijn etc.

We zijn blij dat we weer in kleine groepjes naar de kerk kunnen. Tegelijkertijd kijken we enorm uit naar het moment dat we weer met z’n állen samen kunnen komen, voluit kunnen zingen als gemeente, elkaar weer kunnen ontmoeten in en rond de kerk. Dat moment gaat komen, er gloort hoop. Tot die tijd proberen we met z’n allen onze verantwoordelijkheid te nemen, hoe zwaar de beperkingen soms ook vallen; hoe groot de onzekerheden ook kunnen zijn. Gelukkig mogen we altijd vertrouwen op onze God. Hij regeert.

Blijf oog houden voor elkaar en voor elkaars situatie.

 

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Dik de Joode

 

Homepage