"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

Zondag 18 april 2021

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de ochtend diensten. De liturgiĆ«n vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
De collectes zijn aan de uitgang. De eerste collecte is voor de HGJB, de tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters en de derde collecte is voor pastoraat en prediking.
U kunt uw bijdrage ook overmaken per bank. Meer informatie komt straks in beeld, en is te vinden in het kerkblad.

Diensten
Vanavond
18.30 uur: ds. Roseboom.

Diensten volgende week zondag, D.V. 25 april
9.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger (Dussen)
18.30 uur: prof. dr. J. Hoek (Veenendaal)

Voorbede
In de voorbede dragen we op alle zieken, thuis of in het ziekenhuis. We bidden ook voor iedereen die in spanning leeft vanwege onderzoeken, uitslagen of behandelingen.

We zijn dankbaar met Koos de Fokkert dat de behandelingen van de afgelopen maanden met goed gevolg zijn afgerond.

We leven met Jan en Alie van de Bijl-Heijnen en met Geert van der Vliet-Heijnen, nu afgelopen week een zus en schoonzus is overleden.

Open kerkochtend
Woensdag is er geen open kerkochtend.

 

Afsluiting winterwerk
In de dienst van vandaag sluiten we het winterwerk af. Helaas kan vanwege corona de gebruikelijke ontmoeting met elkaar niet doorgaan. Maar er is een alternatieve activiteit bedacht om als gemeenteleden samen iets te doen, geschikt voor jong en oud dus. Iedereen kan meedoen aan een puzzeltocht met meerdere opdrachten. Tijdens de tocht wordt een wandeling of fietstocht gemaakt door het dorp. Uiteraard gaan we ervan uit dat u daarbij de coronamaatregelen in acht neemt.
Het spel kan tussen maandag 26 april en zaterdag 8 mei worden gespeeld. U kunt zelf bepalen op welke dag en welk tijdstip. Eventueel kunt u tussendoor stoppen en op een later tijdstip verder gaan.

Geef u zo snel mogelijk op bij Marleen of Alex Ruitenburg, met daarbij het aantal deelnemende volwassenen en kinderen.
Personen vanaf 75 jaar die zich niet opgeven, krijgen een puzzel op papier in de brievenbus doen. Meer informatie komt in het kerkblad.

 

Liturgie

 

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. W.M. Roseboom
             
                                                                  

Liturgie:Avonddienst

Voorganger:  Ds. W.M. Roseboom

 

Liturgie:Homepage