"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

zondag 5 juli 2020

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de ochtend diensten. De liturgiën vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
De collectes zijn aan de uitgang van de kerk. De eerste is bestemd voor GAIN, de tweede voor het werk door de kerkrentmeesters en de derde collecte is voor pastoraat en prediking.
U kunt ook op andere manieren en digitaal een bijdrage leveren aan de collecte. Zie daarvoor de website en de informatie die aan het einde van de dienst in beeld verschijnt.

Diensten
Volgende week zondag, DV  12 juli
9.30 uur: ds. Roseboom.
In de dienst van volgende week zondagochtend hopen we drie ambtsdragers te bevestigen. A. van der Meijden (Nieuwe Steeg) als ouderling, J.A. Hobo (Achterweg) als ouderling-kerkrentmeester en A.J.W. Boote (Arkel)als diaken.
In dezelfde dienst nemen we afscheid van ouderling A. Ruitenburg, ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo en van ouderling-kerkrentmeester D. de Joode.

18.30 uur: prof. dr. M.J. Paul (Ede)

Invulling kerkdiensten
Nu de regels en richtlijnen rond het houden van bijeenkomsten verder zijn aangepast, gaan we ook de kerkdiensten wat anders invullen. De kerkenraad heeft daarover afgelopen week via de mail en de site gecommuniceerd. Woensdag hoopt de kerkenraad nog een aanvullend besluit te nemen. Ook dat zal via mail en de website bekendgemaakt worden.

Bijwonen diensten
Wat in elk geval niet verandert, is dat mensen die de komende tijd een kerkdienst wil bijwonen, zich daarvoor moeten opgeven. Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor de ochtend- en de avonddiensten. Op de website staat een opgaveformulier en meer informatie.

Voorbede
In de voorbede dragen we op de zieken, en alle mensen die in spanning leven rond onderzoeken, operaties en behandelingen.
Mevrouw Janny van der Vliet-van Cronenberg (Berkenlaan) is na haar thuiskomst uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen in de Maartenskliniek in Nijmegen.

Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen maar dat nog niet hebben gemeld, kunnen tot uiterlijk zaterdag 11 juli contact opnemen met ds. Roseboom of met de scriba. Meer informatie zie het kerkblad van afgelopen week.


 

Liturgie

 

Ochtend dienst:

Voorganger: Ds. A. Stijf, Ede

Liturgie:Avond dienst:

Voorganger: Ds. W.M. Roseboom       Themadienst 16:30 uur

Liturgie:Homepage