"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

zondag 31 mei 1e Pinksterdag 2020

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de ochtend diensten. De liturgi├źn vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Diensten
Vanavond
18.30 uur: ds. A. Langeweg (Haaften).

Volgende week zondag, DV 7 juni
9.30 uur: prof. G. van den Brink (Woerden)
18.30 uur: ds. G. Mulder (Kootwijk)

Voorbede
Helma van Mourik (Molenweg Vuren) is geopereerd aan een rughernia. De operatie is geslaagd maar er volgt een lange weg van herstel.

We bidden ook voor alle mensen die ziek zijn door corona, en voor hun naasten.

Voorbereidingen op diensten na 1 juni en 1 juli
Vanaf volgende week zondag, 7 juni, kan een beperkt aantal mensen weer de kerkdiensten bijwonen. Wie dat wil, moet zich daarvoor opgeven. Op de website staat een opgaveformulier en meer informatie. Gemeenteleden van wie het emailadres bekend is, zijn of worden ook via de mail geïnformeerd. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt ook bellen of mailen met de scriba, D. de Joode.
We willen benadrukken dat deze bijzondere situatie vraagt om veel aanpassingsvermogen en dat dingen anders zullen gaan dan gebruikelijk was. We rekenen op uw begrip.

Collecteren
We wijzen u graag op de mogelijkheden om digitaal bij te dragen aan de collecte. Zie daarvoor de link op de homepage van de site. Aan het einde van de dienst verschijnt ook informatie in beeld.

 

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van afgelopen woensdag een aantal benoemingen gedaan.

In de aanstaande vacature van ouderling A. Ruitenburg is benoemd, de heer D.J. van Arkel (Molenkamp).
In de aanstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo is benoemd, de heer W.M.H. Slingerland (Wadensteinsesteeg).
In de aanstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester D. de Joode is benoemd, de heer J.A. Hobo (Achterweg).

De kerkenraad beraadt zich nog op de invulling van de vacature ouderling die sinds vorig jaar openstaat.

De benoemde broeders hebben tot uiterlijk woensdag 10 juni gelegenheid te reageren op hun benoeming. We zullen hen zo meteen opdragen in de voorbede en willen u vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed.


 

Liturgie

 

Ochtend dienst:

Voorganger: Ds. W.M. Roseboom

Liturgie:Avond dienst:

Voorganger: Ds. A. Langeweg, Haaften

Liturgie:Homepage