"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

Zondag 17 oktober 2021

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de ochtend diensten. De liturgiën vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
De collectes zijn aan de uitgang. De eerste collecte is voor GZB-project 10 27, de tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters en de derde collecte is voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanavond, 18.30 uur: ds. Roseboom.

Komende donderdag, 21 oktober
15.00 uur: dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht; ds Hogenhout hoopt deze dienst te leiden.

Volgende week zondag, D.V. 24 oktober
9.30 uur: ds. P. van Duijvenboden (Apeldoorn)
18.30 uur: proponent J. Speksnijder (Gouda).

Voorbede
We bidden voor Marjan van Velzen (Waaldijk) die dinsdag tijdens een dagopname in Nieuwegein een pacemaker krijgt.

 

Geboorte
Op woensdag 13 oktober is geboren, Syb Christiaan van Baalen. Syb is de zoon van Leo en Eline van Baalen – van Eck (Mert) en broertje van Ties, Guus en Jelle. We zullen Syb, zijn ouders en broers straks opdragen in de voorbede.

Huwelijksjubileum
Morgen, maandag 18 oktober, hopen Cees en Marina de Jong-Hijkoop (Vuren) 25 jaar getrouwd te zijn. We zullen het echtpaar De Jong en hun gezin straks opdragen in de voorbede.

 

 

Liturgie

 

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. W.M. Roseboom
             
                                                                  

Liturgie:


Avonddienst

Voorganger: Ds. W.M. Roseboom

 

Liturgie:Homepage