"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Online-diensten en de collecten

Digitale collecte
Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst, bieden we u de mogelijkheid uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen

♦ De betaling wordt gstort op rekening Stichting Dreden Gelden ten name van Samen
-----Samen Goed Doen

♦ Vanuit deze rekening worden de bijdragen over gemaakt naar onze kerkelijke ------------------gemeente

♦ U kunt kiezen uit standaardbedragen van de collectebonnen of voor een vrij bedrag

·        Ook blijft het mogelijk uw gift rechtstreeks over te maken op rekeningnummer:

♦ voor de kerkrentmeesters: NL42  RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen;
♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

Hartelijk dank!
collectezak 150x150
Klik collecte of op bovenstaande collectezak om uw bijdrage over te maken. U kunt ook anonime geven, dat kunt u dan aanvinken.

 

 


Ga naar: Homepage