"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Wergroep Gambia

Werkgroep Gambia
DROOM van een betere wereld, maar besef dat die bij jezelf begint.
DURF je luxe leventje los te laten en je in te zetten voor een ander.
DOE wat je hart je ingeeft en kom in actie.
DEEL van je rijkdom en geef ook iets van jezelf.

Dit is onze motivatie als jongeren om ons in te zetten
voor kinderen in GAMBIA
We denken nu niet in deze onzekere tijd wat we niet
kunnen, maar wat WE WEL KUNNEN !
De kinderen in GAMBIA en wij als jeugd in Herwijnen e.o.
kunnen NIET ZONDER UW HULP

HELPT U MEE OM DE KINDEREN IN GAMBIA EEN
BETERE TOEKOMST TE GEVEN EN DAARMEE EEN
BIJDRAGE TE LEVEREN AAN EEN BETERE WERELD?

Wij gaan geld inzamelen voor de bouw van een basisschool in Fajara, Gambia. Op een

later moment hopen we daar met elkaar naar toe te gaan om mee te helpen met de bouw. De reis- en verblijfkosten daarvoor betalen wij zelf. Het geld dat wij inzamelen met acties wordt gebruikt voor het project. De school is nu veel te klein en daardoor zijn er kinderen die niet naar school kunnen. Ook gaan we de kinderen een leuke tijd bezorgen met spelletjes en creatieve activiteiten. Want wat
is er nu mooier dan de glimlach van een kind? Met positieve aandacht voor de lokale bevolking willen we proberen hen tot zegen te zijn.

De school is in 2010 begonnen met straatkinderen, maar er krijgen nu ook buurtkinderen les. Daarnaast worden vanuit het jongerencentrum diverse activiteiten georganiseerd, zoals jongerenclubs, filmavonden, evangelisatieacties, ziekenhuisbezoeken, kleding- en voedseldistributies en het bezoeken van gevangenen.
Het project wordt ondersteund door beide kerken in Herwijnen.

Wij hebben al een aantal acties op touw gezet en wij hopen dat wij daarvoor ook op u kunnen rekenen! Bij alle acties houden wij rekening met de RIVM-richtlijnen.


Taartenbakteam; Dit team bakt de heerlijkste taarten voor u. Lees hieronder voor meer informatie.

Klusteams; Wij bieden meerdere klusteams aan die door u in te huren zijn, te weten:
- een klusteam Bouw
- een klusteam Tuin
- een klusteam Schoonmaak
- een klusteam Computer
- een klusteam Bijles
Heeft u een klus? Meld u aan viagambiaherwijnen@gmail.com Afhankelijk van uw vraag kijken wij of we een passend aanbod kunnen doen. Voor de klusteams zoeken wij nog versterking van een aantal volwassenen. Lijkt het u leuk om gezellig wat uurtjes te klussen met een aantal jongeren uit onze gemeente? Meld u dan aan bij Josina, Mirjam of Marieke of stuur een mail naar gambiaherwijnen@gmail.com

 

Bestellingen bij  amdevries187@gmail.com of 06-2940 8794. 

 

 


Ga naar Homepage