"zei Jezus: ‘Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.’ " (Mat. 19: 14)


 

Voorlopig geen crèche

Beste ouders/oppassers,
Zoals inmiddels wel bij jullie bekend mogen er weer kerkdiensten gehouden worden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dit uiteraard met een beperkt aantal.
We hebben echter besloten voorlopig de crèche nog niet te starten, dit om een aantal redenen. 

  • We zijn teveel afhankelijk van anderen die zullen moeten oppassen.
  • We kunnen met kleine kinderen niet de 1.5 meter-regel waarborgen.
  • We mogen niet uitwijken naar de school, daar wordt in verband met de hygiëne de gymzaal niet gebruikt en zal dus voor ons ook niet beschikbaar zijn.

De geldende afspraken en regels die met de kerkenraad zijn gemaakt willen wij ook aanhouden. Er zijn twee diensten per zondag, dus om en om naar de kerk gaan is een optie en gelukkig is alles digitaal goed te volgen.
We zullen in de gaten houden hoe het verloopt met de diensten nu er meer mensen aanwezig mogen zijn. We houden dit aan tot in ieder geval eind juli, daarna bekijken we weer wat de mogelijkheden zullen zijn. We houden jullie op de hoogte wat betreft de veranderingen via de website.
We hopen op jullie begrip in deze beslissing.

Leontien Liefde

 

 

 

 

Home