"En Ik zeg u: Bidt, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." (Luk. 11: 9)

 

 

 

Algemene informatie

Visiedoc. liturgie vastgesteld 13 juni 2017
Plaatselijke regeling 2017
Beleidsplan 2017-2021
 

 

 

Kindercreche
Elke ochtenddienst is er opvang voor de kinderen tot 4 jaar, samen met de kinderen van de Gereformeerde Kerk. De locatie hier voor is het schoolgebouw van de de Brede School aan de Achterweg 35 Herwijnen. De oppas wordt verzorgd door leden/ouders van de beiden kerken te Herwijnen. 

 

Historie Kerkgebouwen

De kerkdiensten worden gehouden in de kerk aan de Waaldijk 139. Dit kerkgebouw is in 1823 gebouwd. Voordien kwam de gemeente samen in een kerkgebouw dat 20 meter noordelijker stond. De plaats, die nu de ingang van de begraafplaats markeert. Deze kerk is bezweken door het water na een dijkdoorbraak in 1820.
Met de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw is tevens de zelfstandige Hervormde Gemeente van Herwijnen ontstaan. In 1823 is zij afgescheiden van de Gemeente van Hellouw, waarmee tot die tijd werd samengegaan.

 

 

De Pastorie
De pastorie aan de Waaldijk 137, 4171 CC, is direct aan de kerk gebouwd en dateert van 1884. In 1970 - 1971 gemoderniseerd en in 1998 geheel gerenoveerd. Aan deze renovatie heeft een groot deel van de gemeenteleden op allerlei verschillende wijzen meegewerkt. De pastorie is de woning van de gemeentepredikant.
De pastorie is telefonisch bereikbaar onder nummer 0418-581505

 

 

Kerkelijk centrum
Ook het Kerkelijk Centrum is direct aan de kerk gebouwd en is voor een groot gedeelte gelegen onder de pastorie. Het Kerkelijk Centrum heeft telefoonnummer 0418-581511. In het Kerkelijk Centrum spelen zich de meeste gemeenteactiviteiten af, zowel door de weeks - catechese, kring- en groepswerk, clubs, vergaderingen enz. - als zondags - zondagsschool tijdens de zondagmorgendiensten in het winterseizoen -. Voor het gebruiken van deze ruimte(n) ten behoeve van niet-kerkelijke activiteiten, kunt u contact opnemen met één van de kerkvoogden, zie hiervoor de Kerkenraad.

 

Homepage