"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Een veelzeggend opschrift

 

 

 

… Deze is Jezus, de Koning der Joden.

Mattheüs 27 :37

We zijn op Golgotha. Hier is het gebeurd. Hier is Jezus terechtgesteld, gekruisigd. Geflankeerd door twee misdadigers. Duidelijk leesbaar is het opschrift boven zijn hoofd: “Deze is Jezus, de Koning der Joden”. Is dat zijn beschuldiging, zijn misdaad? Inderdaad. Daarom sterft Hij hier. Verstoten. Uitgeworpen als een boosdoener. Het opschrift is echter ook een felle beschuldiging aan het adres van Joden en Romeinen. De Joden zijn wel godsdienstig maar zien ondertussen aan hun Messias voorbij. De Romeinen, prat op hun orde en recht, maar die bij het proces om Jezus, die orde verzaken en het recht verkrachten. Op Golgotha gaat niemand vrijuit. Allen verwerpen Hem en verwijzen Hem naar het vloekhout. Ik deed door mijne zonden Hem al die jamm’ren aan.
Dit opschrift is behalve een aanklacht ook een proclamatie. In alle duidelijkheid wordt op Golgotha vermeld dat Jezus koning is, die heerst in dienstknechtgestalte door de zonden te verzoenen en de schuld te vereffenen.
 Vanaf het kruis biedt Hij ons zijn vrede aan. Nu in beginsel, straks in volkomenheid. Want eens komt Hij weer. Niet meer als Kruiskoning, maar als Koning der ere. En wie zich hier aan deze koning onderwierp zal zich dan zeer verwonderen en verheugen. Want dan zal Hij regeren van de zee tot aan de zee. Zelfs de bergen zullen vrede dragen en de heuvels zich hullen in gerechtigheid.


 

Lezen: Mattheüs 27: 33 - 51

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis” 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente