"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Een veilige woning

 

 

 

De eeuwige God is voor u een woning…

Deuteronomium 33:27

Geloof maar dat de Israëlieten, na het jarenlange rondzwerven door de woestijn, ernaar verlangden een vaste verblijfplaats en een stevig dak boven hun hoofd te krijgen. Nog even dan zullen de poorten van Kanaän opengaan en zal iedere stam, iedere familie zijn eigen stuk grond krijgen. Alleen zijn ze er dan? Een eigen huis, een goed inkomen is dat voldoende? Nee weet Mozes, de man Gods. En daarom zegent hij hen alvorens ze de grens overtrekken: “De eeuwige God is voor u een woning”. Mozes bid hen toe dat ze bovenal zullen schuilen bij de almachtige God. Dan pas zijn ze werkelijk veilig.
Wij zijn vorige week ook een grens overgegaan. Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal het ons brengen? In ons persoonlijk leven, in de wereld rondom ons? Er zijn zeker in deze tijd genoeg dingen die zorg geven. Vallen de wensen en plannen die we hebben niet in het niet in deze onzekere tijd? Laten we één ding niet vergeten. Wie God niet tot zijn woning heeft, mist het allerbelangrijkste. Wie zonder God leeft staat onbeschut tegen de stormen van het leven. Mogen ook wij bij Hem schuilen? Jazeker, als we maar nooit vergeten waarom dat mogelijk is. Omdat er één geweest is die Gods woning verlaten heeft. Christus Jezus. Hij had geen schuilplaats. Hij was een dakloze, een zwerver op aarde. Hij had geen plaats om geboren te worden, geen plek om te sterven. Om zo voor ons plaats te bereiden in het Vaderhuis met de vele woningen. Ziende op Hem kunnen we met vertrouwen het nieuwe jaar in.

Deuteronomium 33:1, 26 - 34: 5
Uit: Bijbels dagboek “Gods weg met mensen”

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente