"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Ook voor ons

 

 

 

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn.
Openbaring 1 : 4

Waarom schrijft Johannes aan de zeven gemeenten? Zeven is het getal van de volheid. Ook blijkt dat deze gemeenten alle verschillen van elkaar. Zij staan dan ook symbool voor de hele kerk van die tijd. Je mag ook zeggen: deze zeven gemeenten staan symbool voor de kerk van alle tijden. Het boek Openbaring is dus ook aan ons gericht
Omdat dit boek eigenlijk een brief is, begroet Johannes zijn lezers. Hij wenst ze genade in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over de Vader zegt hij dat Hij is en was en komt.  Indrukwekkend: God is er altijd geweest. Als hij het over de Geest heeft, gebruikt Johannes weer het getal zeven. Hij bedoelt daarmee dat de Heilige Geest overal in de wereld aanwezig is. Als hij het over de zoon heeft, spat de liefde van de pagina af. Hij is de getrouwe Getuige lezen we en heeft laten zien dat de dood overwonnen is.
Johannes noemt de Heere Jezus de “Eerstgeborene uit de doden”.(vers 5). Wat is dat geweldig. Zeker als je bedenkt dat Zijn opstandingskracht ook voor u en voor jou geldig is, als je voor deze Jezus buigt en Hem aanroept. Johannes prijst Christus: “Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid”. (vers 6).

 

Lezen: Openbaring 1: 4 - 6
Uit: Bijbels dagboek “Een hand vol koren”

 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente