"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

“Vervulling met de Geest”

 

 

 

 

“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest…”
Handelingen 2: 4

Pinksteren is het feest van de vervulling.
Wie vervuld raakt van de Geest van Pinksteren, wordt door die Geest ook totaal in beslag genomen. Ons hele doen en laten, ons denken en spreken wordt er door gestempeld.
Het spreekt overigens niet vanzelf dat het zo is in ons leven. Laten we eerlijk zijn. Van huis uit zijn we vol van heel andere dingen.
Paulus waarschuwt ergens dat we niet vervuld mogen zijn van sterke drank (Efeze 5:18). Die vermaning is nog altijd actueel. Hoewel het ook iets anders kan zijn wat ons beheerst. Zo gemakkelijk draait alles om het hebben van mooie dingen en genieten van onze liefhebberijen.
Vroeg of laat zullen we evenwel ontdekken dat al die zaken zeepbellen waren, die uit elkaar spatten. Je houdt er niets aan over. Geen houvast, geen grond onder de voeten. We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig.
Eenmaal is die Geest uitgestort op de gemeente van Christus. Dat was het unieke en onherhaalbare gebeuren van Pinksteren.
Maar nog altijd wil de Heilige Geest zijn intrek nemen in mensenharten en mensenlevens. Weet u wanneer? Waar ootmoedig gebeden wordt: “O Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij”.

 

Handelingen 2: 1 - 13
Uit: Bijbels dagboek “Gods weg met mensen”


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente