"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Overwinnaars

 

 

 

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad”.

Romeinen 8 : 37

Een hoogtepunt vormen deze woorden in Paulus’ zegelied: wij zijn meer dan overwinnaars.

Niet alle mensen zijn dat; “wij” zijn dat, schrijft Paulus. Hoort u daar bij? Door Hem, die ons heeft liefgehad?

Zonder die ”Hem”, zonder Jezus Christus, zonder Zijn offer voor de zonden, zonder Zijn kracht tot opstanding en leven, zonder Zijn voorbidding bij de Vader, zonder Zijn met-ons-zijn al de dagen, zonder Zijn Geest heb en ben en kan ik niets.

“Zonder Mij kunt gij niets doen”. (Joh. 15:5) Maar met Hem: alles!

Ja? Stemt u daarmee in en weet u: dan kom ik erdoor? Dan kom ik terecht?

Ziende op onszelf: voor eeuwig verliezers.
Maar ziende op Hem: meer dan overwinnaars!

 

Romeinen 8: 37 - 39
Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente