"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Adventsverwachting

 

 

 

Psalm 25: 5b  -  “U verwacht ik de hele dag”

Het woord “verwachting” lijkt uit veel woordenboeken geschrapt te zijn vandaag. Sommigen gaan zo op in het hier en nu dat ze aan verwachten eenvoudig niet toekomen.
In de Bijbel blijkt het woord verwachting schering en inslag te zijn.
Alleen in psalm 25 komen we het woord al drie keer tegen. Geen wonder dat deze psalm in de Oude Kerk gezongen werd in adventstijd. Wat verwacht de dichter dan? De oplossing voor zijn problemen? Een heerlijke toekomst na zijn dood?
De psalmist verwacht niet zozeer iets, maar Iemand. Met heel zijn ziel hunkert hij naar de ontmoeting met de levende God. “U verwacht ik de ganse dag”. U!  Niet iets van U, maar Uzelf.
In het nieuwe testament is het niet anders. Ook Paulus is het meer te doen om de komende Zaligmaker dan om de zaligheid die in het verschiet ligt. (Fil. 3:20).
Intussen moeten wij er wel voor oppassen het bijbelse verwachten niet te verwarren met afwachten. De Heere verwachten is geen passieve zaak maar de hoogste activiteit. Ze gaat bij de dichter gepaard met het indringende gebed om inzicht in Gods weg met zijn leven. (vs. 4,5). Voor de apostel Paulus is de verwachting niet los te denken van een “wandel in de Hemel”.
Onze levensstijl dient te corresponderen met onze hoop en daardoor bepaald te worden.
Dat is de echte adventshouding: Leven in het licht van Jezus’ komst.

 

Psalm 25: 1 – 5 ; Filippenzen 3: 17 - 21
Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente