"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

een oproep

 

 

 

“Wat moeten wij doen, mannen broeders?”
Handelingen 2 : 37b.

 

Voor velen is dat geen vraag, want hun agenda staat vol.

“Wat moeten wij doen?” – dat was wél een vraag voor de mensen die naar de pinksterpreek van Petrus hadden geluisterd en daardoor diep in hun hart getroffen waren.

God Zelf had hen, via die preek, tot deze vraag “wat moeten wij doen” gebracht;
Ze zijn bereid hun agenda’s uit handen te geven!

En het antwoord komt onmiddellijk: “bekeert u; laat u dopen en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”.

Dat moeten zij doen en ook wij worden opgeroepen dat te doen: leven naar Gods Woord en uit Gods Geest.

Dat mógen wij. Een heilzamer “doen”(én laten) bestaat er niet.

Lezen: Handelingen 1 : 4 -14

 

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis” 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente