"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan." (Mat. 24: 35)


 

Contact

Hoewel we in de Hervormde Gemeente van Herwijnen de persoonlijke contacten prefereren, zijn moderne middelen als bijvoorbeeld e-mail waardevolle communicatiemiddelen. Van hen die in de Gemeente een taak vervullen en die beschikken over een fax of e-mailadres, vindt u hieronder de adressen:

Naam Functie E-mail
Ds. Roseboom Predikant predikant@nhkherwijnen.nl
    0614600988
Dik de Joode Scriba scriba@nhkherwijnen.nl
0620047902

Carolien Boogert
Hetty van Arkel


Kerkblad kerkblad@nhkherwijnen.nl

Pastoraat

 

 

pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Algemene vragen/opmerkingen   info@nhkherwijnen.nl


Marco van Zante en
Jacco Ruitenburg

 


Kosters

 

 


kostershervormdherwijnen@gmail.com

 

Kerkrentmeesters  

kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

 

Kringloopkas


Evangelisatiecommissie

 

kringloopkas@nhkherwijnen.nl


evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl

 

Vragen/ondersteuning
Kerkauto

D. de Bruijn .....................

 

Diaconie

Diaconie

Website

diaconie@nhkherwijnen.nl

websitebeheer@nhkherwijnen.nl

 

Kerk en Pastorie

 

Kerkgebouw
Herv. Gem. PKN Waaldijk 139 4171 CC Herwijnen 0418-581511
Ds. Roseboom       0614600988
Koster kostershervormdherwijnen@gmail.com      
Marco van Zante Seringenhof 15 4171 BN Herwijnen 0418-581133
:
       
Jacco Ruitenburg Kolstraat 32 4171 CZ Herwijnen 0418582439
         
Cd-Opname        
Diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl      
         
Organisten        
H. de Bruijn Brugstraat 1 4171 AX Asperen
A.P. van de Minkelis Rijshoutstraat 33 3361 ET Sliedrecht 0184 415150

 

Bank- en Giro-nummers

 

Doel Bank Bankrekeningnummer
College van kerkrentmeesters Rabo of
ING
NL42 RABO 0328000531
NL10 INGB 0000950925
Diaconie SKG

NL41 RABO 0373740026

Kerkradio SKG

NL19 RABO 0373740034

Adm. Kerkblad Rabo NL82 RABO 0328024643

 

Postbus

De Kerkrentmeesters en Diaconie hebben een gezamenlijk postbusadres:

Kerkrentmeesters of Diaconie van de Hervormde Gemeente Herwijnen Postbus 8 4170 AA Herwijnen

 

 

Homepage