"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 2-juni         1e collecte     €      103,60    Diaconie
                                2e collecte    €      109,50    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      103,00     Pastoraat en prediking

Zondag 9-juni         1e collecte     €       184,60    GZB Pinksterzendingscoll
                                2e collecte    €      127,50    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      122,75     Pastoraat en prediking

Zondag 16-juni       1e collecte     €      129,65    IZB
                                2e collecte    €      122,45    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      109,90     Pastoraat en prediking

Diaken A van der Meijden ontving € 10,00 ontvangen bij bezorgen van de bloemengroet.
Jacolien van Zante ontving € 25,00 voor het kerkblad.
Voor al deze giften heel hartelijk dank


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie