"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Welzijn
Binnenkort zullen de bestralingen van dhr. Hans van Krieken (Waaldijk 141) beginnen. Er is daarmee een intensieve tijd aangebroken. Dat er zegen op de behandelingen mag rusten.
Uitslagen van scans bij mw. Mieke van de Minkelis (Rijshoutstraat , 3361ET, Sliedrecht) gaven reden tot dankbaarheid. Nu komt het gezin in een periode van afwachten en hopelijk van meer herstel van energie. Een lange weg, afwisselend omhoog en omlaag. Dat Gods Woord een lamp voor hun voet blijft op dit ingewikkelde pad.

Gemeenteleden, die liever niet genoemd worden, werden behandeld in het ziekenhuis en mogen daarvan dankbaar resultaat zien. Anderen zijn in afwachting van behandelingen en onderzoeken.
In het bijzonder noemen we ook hen die de laatste tijd hebben gemerkt dat de gang naar de kerk voor hen te zwaar is geworden. “Waar Christus is, daar is de kerk”, zegt Luther. Met deze gedachten worden we ook in de binnenkamer ingeschakeld in de onzichtbare wereldwijde kerk. God wil ons ook daar opzoeken en ons inzetten!

 

Verlies
Dhr. Johan Bosman (Parallelweg ) ging op 29 mei 2021 van ons heen. Hij werd geboren op 7 mei 1945 in Putten. De familie gaat intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering verder. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en naasten houvast toe in Gods ontferming.

In dit kerkblad zijn drie In Memoria opgenomen. Wat kan er in drie weken veel gebeuren. Het zet ons stil bij ons tijdelijk verblijf hier, en dóór het geloof - op grond van Christus’ werk – het uitzicht op een eeuwig verblijf met Hem! We wensen de rouwdragende families deze troost van de Hemelse Trooster, die met Pinksteren is uitgestort, van harte toe. Daar moeten we het ook van hebben, wanneer we in de afgelopen tijd verlies leden of een ontvallen geliefde uit ons midden herdachten.

 

Dankbetuiging
Wij bedanken iedereen voor het warme medeleven dat wij hebben ontvangen na het overlijden van Rudi Hobo. Wat een troost om te ervaren dat Rudi bij velen zo geliefd was en gewaardeerd werd om wie hij was.
“Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”
Familie Hobo

 

Belijdenis
We mogen terugkijken op een mooie en gezegende Pinksterdienst, waarbij Susanne Ammeraal-Van Arkel (Bakkerstraat , 4001 JB Tiel) en Walter de Lorijn  (Laarweg ) openbare belijdenis van het geloof deden en welkom zijn aan het Heilig Avondmaal.
We wensen de nieuwe belijdende leden veel vreugde in de Wijngaard toe. U denkt ongetwijfeld ook aan hen!

 

Bedankt
Graag wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die ik heb ontvangen n.a.v. mijn belijdenis en doopdienst.
Hartelijk dank, Walter de Lorijn

 

Zij die elders verblijven
Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.
 
Andrea van Mourik
Griendweg ; 4208 AA Gorinchem
 
Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede,  Eiland 1, kamer; 4143 EN Leerdam.
 
Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61; 4204 AA  Gorinchem

Mw. G. van Eeuwijk-Van der Leij
verpleeghuis Lingesteyn. Lingesteynplantsoen 20,
4141 GH Leerdam

 

In memoriam Aagje van Velzen-Macleane
3 augustus 1937-7 mei 2021

Aag kwam uit een gezin met 8 kinderen. Ze had drie broers Jo, Gerrit en Krijn en 4 zussen Zus, Aly, Riet en Willy. Aag heeft haar hele leven in Herwijnen gewoond. Ze ging door het leven met Chris van Velzen en uit deze relatie is Marja geboren. Na de geboorte van Marja bleek, tijdens een nacontrole in het ziekenhuis, dat Aag ernstig ziek was. Wonderwel is de behandeling van haar ziekte in 1957 succesvol geweest en is ze volledig genezen.
Omdat Aag nog erg jong was na de geboorte van Marja en na haar verblijf in het ziekenhuis zorg nodig had, is ze de eerste jaren na de geboorte van Marja bij haar vader en moeder blijven wonen.

Na een paar jaar bij haar ouders te hebben gewoond is Aag op 15 maart 1962 met Chris getrouwd en zijn ze in Boveneind gaan wonen. Daar hebben ze altijd met veel plezier gewoond en gingen ze als gezin volledig op in het gezellige leven aan het Boveneind. 
Het leven aan het Boveneind was goed, tot op 8 maart 1979 heel onverwacht Chris kwam te overlijden. Vanaf die dag moest Aag het alleen zien te redden. Gelukkig heeft ze in die tijd, en eigenlijk al die jaren daarna, heel veel steun gehad van haar familie en van de buren. Met name haar zus Willy en haar zwager Hans hebben Aag haar hele verdere leven op alle mogelijke manieren geholpen. 

Na het overlijden vulde Aag haar pensioentje aan met hospita. Marja leerde zo haar man kennen.
Als ze bij anderen was en ze had het over Marja of over haar kleinkinderen – en zelfs achterkleinkinderen - dan merkte je dat dit haar kostbaarste bezit was en dat ze haar familie lief had.
Ze hield van de natuur: vogels, wilde zwijnen, natuurfilms. Rondritten door de bossen van de Veluwe genoot ze enorm van.

Omdat later het huis aan de Achterweg te groot werd, is ze verhuisd naar de Wilgenlaan en Molenkamp, met altijd fijne buren en zus Willy naast haar. De gezondheid ging achteruit, waarna ze naar Avondlicht ging. Ze heeft het daar erg goed gehad.

Aag maakte zich niet snel zorgen en hield erg van de natuur. In de afscheidsdienst hoorden we daarom uit Mattheüs 6 “kijk naar de vogels in de lucht, naar de lelies in het veld”. Zij maken zich geen zorgen en toch leven ze, zal de Hemelse Vader dan niet nog meer voor ons zorgen? Zoek daarom eerst het Koninkrijk van God. We wensen de nabestaanden deze rijke boodschap toe in dankbare herinnering.
In memoriam Nel Hijkoop
29 juli 1958-9 mei 2021

Neeltje – Nel - werd geboren in Meerkerk op 29 juli 1958. Ze heeft een broer Nico en een paar minuten oudere zus Corrie. In die tijd was het helemaal niet bekend dat je in verwachting van een tweeling was. Haar vader ging na de geboorte van Corrie meteen de straat op om te vertellen dat hij een dochter had, maar toen hij thuis kwam was Nel (Nellie genoemd) ook geboren. Corrie en Nel waren totaal verschillend, maar er bleef altijd een warme en hechte band.

In 1976 ontmoette ze Teus, ze trouwden in 1978 en ze gingen wonen aan de Wilgenlaan in Herwijnen. Hier is in 1978 Gera geboren en in 1981 kwam Sjanie ter wereld. Er waren zware jaren waarbij Nel door grote psychische nood ging en ook diverse keren elders verbleef.
In 1985 nam Teus de boerderij aan de Bloklandweg over. Nel genoot erg van de rust en vrijheid, de tuin was haar grootste trots. Ze heeft wat uren hierin gewerkt. In het huis zorgde ze ervoor dat altijd alles netjes en op orde was.
De boerderij lag in buitengebied, daarom haalde Nel op latere leeftijd haar rijbewijs. Met haar eerste eigen auto, een witte Volkswagen Golf, was ze vaak uren weg met het doen van de boodschappen: iedereen was voor haar gelijk en ze kon uren in en bij de winkel gaan staan praten. Ze was ontzettend sociaal en maakte met iedereen een praatje. Haar sociale karakter en haar gevatte opmerkingen, waarmee ze liet blijken dat ze over zaken nadacht en hoe ze in het leven stond. Het zal gemist worden. Aan de Bloklandweg zijn honderden liters koffie gezet voor de gasten en voor Nel was de gang naar de brievenbus belangrijk: altijd waren er kaartjes voor haar.

Nel was als oma erg dankbaar voor de kleinkinderen. Iedereen die bij haar in huis kwam moest eerst de foto’s van de kinderen en kleinkinderen bekijken en ze vertelde uitgebreid hierover.
Vanaf november 2011 kreeg ze ziekten aan het lichaam, o.a. darmkanker en een niet goed functionerend hart. Ook in het ziekenhuis kon Nel vervolgens met iedereen goed uit de voeten en kende ze iedereen.
In 2019 kwam het verschrikkelijke bericht dat er uitzaaiingen waren en dat er alleen nog levens verlengde behandelingen mogelijk waren. Vorig jaar stopten de behandelingen. De maanden die volgden waren zwaar en ze heeft meerdere malen afscheid genomen. Haar krachten namen af en op zondag 9 mei 2021 is ze toch nog onverwacht overleden.

In de rouwdienst stonden we stil bij de woorden van Paulus in 2 Korinthe 12: “Mijn genade is voor u genoeg”. Het was een tekst die voor haar ging spreken. Ze vroeg zich af of ze voor onze God goed genoeg heeft geleefd en vond rust in deze tekst: leven uit het volbrachte werk van de Here Jezus is genoeg voor tijd en eeuwigheid. In haar leven kwam dit steeds meer tot betekenis. Dat dit ook rust en vrede mag geven aan man, kinderen en verdere nabestaanden.

 

In memoriam Maarten van Zante
15 februari 1940-10 mei 2021

Maarten werd op 15 februari 1940 aan de Waaldijk geboren als broertje van Ria, in het gezin van Engel en Anna van Zante. Hij moest bij het groter worden uiteraard naar school, maar daar heeft hij altijd een hekel aan gehad. In de 60-er jaren werd de boerderij aan de dijk verruild voor een nieuwe boerderij in de polder.
Via Tinus Bakker leerde hij z’n zus Truus Bakker kennen. Maarten en Truus zijn zo op 21 november 1969 getrouwd. Na een paar maanden elders te hebben gewoond zijn ze bij de boerderij in “het houten huske” gaan wonen. Hier werd in 1970 Erik geboren, in 1971 Nico en in 1973 Anne-Marie.
In 1974 stopte zijn vader met boeren en ging Maarten alleen verder. Ze verhuisden naar het woonhuis van de boerderij. Hier werden in 1975 Rudi, in 1976 Mari en in 1979 Marco geboren.
In 1981 stopte Maarten zelf met boeren en verhuisde het gezin naar de Wilgenlaan. Geen gemakkelijke tijd, omdat het moeilijk was om aan werk te komen. Het gezin kwam echter nooit wat te kort. In 1984 werd het gezin door de geboorte van Arjan, met hun 7e en laatste telg, uitgebreid.
Heftige tijden braken in 1986 aan. Truus werd ziek en na een periode van ernstig ziek zijn overleed zij op 28 november 1986, waardoor Maarten met 7 kinderen achterbleef. Wat waren er veel mensen die voor hen klaarstonden.
In 1987 leerde pa op een bruiloft Truus van Dalen kennen en op 2 oktober 1987 trouwden ze met elkaar. Daarna bestond het gezin, met Jhon en Monique, - de kinderen van zijn nieuwe vrouw - uit 9 kinderen. Ruim 33 jaar hebben Maarten en Truus het samen goed gehad.

In het begin van de 21e eeuw werd bij Maarten de ziekte van Parkinson geconstateerd. In de loop van de jaren werd de ziekte erger en werden de ongemakken groter. Toen het ook met deze hulp steeds zwaarder werd, hebben ze besloten om naar Avondlicht, te verhuizen. Na een val van Truus en de diagnose Alzheimer, was het beter om naar Avondlicht Perengaarde te verhuizen. Nog bijna een jaar hebben ze hier samen kunnen wonen.

Maarten hield van gezelligheid, lekker eten en kon genieten van kleine dingen, zoals een rondje op zijn scootmobiel of met de auto over de dijk rijden. Jarenlang mocht Maarten als koster, dorpelwachter, in de kerk actief zijn. Hij was na het boerenleven het liefst vrachtwagenchauffeur geworden. Daarom ging hij later vaak met zoon Nico mee.

Zijn vrouwen gingen hem voorop in het vertrouwen op God. In de kerkdienst stond Psalm 42 centraal. Een Psalm die een grote steun was in de donkerste nachten voor hem en Truus. En ook nu nog in het gemoed van zijn vrouw. “Maar de Heer zal uitkomst geven”. We wensen het zijn vrouw, familie en nabestaanden toe dat ze altijd uit deze belofte kunnen putten.

 Uit de Gemeente

BIJ DE DIENSTEN D.V.
Heilig Avondmaal: 6 juni
Na ruim een half jaar kunnen we weer het Heilig Avondmaal vieren. Het blijft een wonder en we hebben het hard nodig. Sursum Corda (verhef het hart)! In de diensten rondom het Avondmaal staat Paulus’ reis over de Middellandse Zee naar Rome (Handelingen 27/28) centraal. Honger met hoop op de maaltijd, het dankbaar ontvangen van de maaltijd en de ontvangen krachten uit de maaltijd, zijn de thema’s  bij deze diensten.

Gang van zaken avondmaalsdiensten 6 juni a.s.
We mogen aanstaande zondag het avondmaal vieren.

Zowel in de morgendienst als in de avonddienst bieden we u hier de gelegenheid voor.

Fijn dat dit weer mogelijk is nadat het in februari geen doorgang kon vinden. Bij binnenkomst in de kerk krijgt u weer het brood en de wijn aangereikt door een diaken. Tijdens de viering kunt u dit op uw zitplaats gebruiken. Een goede voorbereiding gewenst.

De avondmaalscollecte is ditmaal bestemd voor SOS kinderdorpen.
Zorg dat kinderen in een liefdevolle en veilige omgeving bij familie kunnen opgroeien, dat is de missie. Dit is de plek waar kinderen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Van harte aanbevolen, meer informatie is vindbaar op www.soskinderdorpen.nl

Laatste online dienst voor bewoners Avondlicht en belangstellenden
Op D.V. 10 juni is om 15:00 voorlopig de laatste gezamenlijke online kerkdienst voor de bewoners van Avondlicht en belangstellenden. Het is een vreemde gewaarwording dat we dit nu een jaar online hebben moeten doen, terwijl we elkaar nauwelijks kennen. Toch hopen we dat het gezegende momenten zijn geweest. We hopen er sterk op dat we vanaf begin september elkaar daadwerkelijk onder het Woord en met gezamenlijke lofzang in Avondlicht kunnen ontmoeten.

 

Huisbezoek
Huisbezoek - Parochie Heilige GeestHet huisbezoek door wijkouderlingen en bezoekbroeders heeft vanwege de Coronamaatregelen al ruim een jaar op een laag pitje gestaan. Incidenteel werd een huisbezoek gebracht, daar waar dat gewenst was, of er werd telefonisch contact gezocht.

In voorgaande jaren lag het bezoekwerk gedurende de zomermaanden stil. Nu er zicht is op versoepelingen van de Coronamaatregelen is afgesproken het huisbezoek in de zomermaanden niet stil te leggen maar voort te zetten. Het bezoek zal uiteraard plaatsvinden binnen de Coronamaatregelen zoals die dan, op dat moment gelden.

Wilt u een huisbezoek van uw wijkouderling of wijkcoördinator dan kunt u dat doorgeven aan de predikant of de scriba. Hun contact gegevens vindt u in het kerkblad (rubriek afspraken bezoekwerk).

 

Versoepelingen coronamaatregelen
Deze week gaan in Nederland nieuwe versoepelingen in wat betreft de coronamaatregelen. Dat heeft vrijwel zeker ook gevolgen voor de kerkdiensten, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal kerkgangers, of als het gaat om het zingen. De PKN komt deze week met richtlijnen. Die wachten we even af, om vervolgens te kijken wat de consequenties zijn voor onze gemeente. U wordt daarover dan geïnformeerd via de mail, de website en de afkondigingen. De kerkenraad heeft besloten de aanpassingen, als die er komen, per zondag 13 juni door te voeren.

 

Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

 

Collectes
De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

 

VERANTWOORDING
Collecten
9 mei                       1e collecte    €        80,65    Project 1027 GZB
                                2e collecte    €        69,35    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        97,15     Pastoraat en prediking

13 mei                     1e collecte    €        23,90    Diaconie
                                2e collecte    €        24,45    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        24,10     Pastoraat en prediking

16 mei                     1e collecte    €        69,55    Kimon
                                2e collecte    €        84,50    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        68,70     Pastoraat en prediking

23 mei                     1e collecte    €      137,95    Diaconie
                                2e collecte    €      131,10    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      156,35     Pastoraat en prediking

Giften
In mei is voor de collecten diaconie ontvangen € 35,00.
In mei is voor de collecten kerkrentmeesters ontvangen € 15,00.

Ouderling van Bezooijen ontving € 50,00 voor de kerk.
Ouderling van der Meijden ontving € 50.00 voor de kerk. 
Ouderling Kerkrentmeester de Bruin ontving € 15,00 voor de kerk, € 15.00 voor de Diaconie, € 15.00 voor Pastoraat en Prediking, € 15.00 voor de Zending en € 20.00 voor het Kerkblad.
Ouderling Kerkrentmeester de Joode ontving € 50.00 voor de kerk.
Bezoekbroeder van Kuilenburg ontving € 10,00 voor de kerk. 
Mw. Joja van Horsen ontving €10.00 en € 15.00 voor het kerkblad.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Bloemengroet
De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:
Familie Herwaarden    Krommel Akkers
Ds Gijsbertsen             Kampen
Marjan van Velzen       Waaldijk
Jasper Treffers            Achterweg

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

 

Datum Naam                                      Leeftijd Adres
16-06   G. Struijk-Kooiman                  90        Biermanlaan 2
26-06   J. van Arkel-van Driel              89        Zworrelstraat 47

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06-20047902.

Activiteiten

Terugblik sluiting winterwerk

De afgelopen weken hadden 24 groepen zich opgegeven om mee te doen met de

groepsopdracht. Deze groepjes kregen een opgave met QR codes met 5 opdrachten. Elke opdracht bevond zich op een andere locatie. Als een opdracht goed werd uitgevoerd was de uitkomst een stukje van de GPS locatie van de eindopdracht.
Opdracht 3 was een speciale opdracht: maak of bak iets lekkers en breng het bij een ouder iemand op het aangegeven adres. Hierdoor is er een smakelijk stukje verbinding tussen jong en oud gelegd. Reken maar dat er gesmuld is in Herwijnen!

Helaas zijn door ziekte van de deelnemers een aantal groepjes niet gestart. Daarnaast was het regenachtig en koud weer, waardoor nogal wat deelnemers vieze schoenen hebben opgelopen, helaas.  Uiteindelijk zijn er 9 groepjes gefinisht, waarvan er 5 zelfstandig de eindstreep hebben gehaald. De goede oplossing was: “Samen”. We hebben de deelnemers gevraagd om een leuke originele foto van hun groepje te maken, waarvan er enkele bij dit stukje zijn afgedrukt.

Bij personen vanaf 75 jaar is een aantal A4tjes met puzzels, raadsels, gezegdes en Sudoku’s op papier in de brievenbus gedaan. We hebben uit welingelichte kringen vernomen dat er behoorlijk gezwoegd is op de opgaven. Er werd zo fanatiek gepuzzeld, dat mensen elkaar opbelden en dat zelfs de puzzels werden meegenomen bij het onderlinge koffiedrinken om de uitkomsten te bespreken. Dat vinden we als commissie prachtig, zo is er gebouwd aan een stukje onderlinge verbinding!

Alle winnaars hebben een kleine attentie gehad, die afgelopen week thuis is bezorgd. We danken u tenslotte hartelijk voor de fijne reacties, die we mochten ontvangen.

Groetjes,
Miranda, Jacco, Leny, Marco, Marleen en Alex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringloopkas: openingstijd woensdag aangepast
De openingstijden van de kringloopkas op woensdag zijn aangepast. De kas is voortaan open van 13.00 tot 16.30 uur. Een halfuurtje eerder open dus én een halfuurtje eerder dicht. Deze tijden sluiten beter aan bij de wensen van de bezoekers, blijkt uit de praktijk. Op zaterdag geldt de gebruikelijke openingstijd van 9.00 tot 12.00 uur.
Een afspraak maken om de kringloopkas te bezoeken is al enige tijd niet meer nodig. Wel gelden de gebruikelijke beperkingen en regels vanwege corona.
Op de website vindt u allerlei informatie: www.kringloopkas.nl.
Graag tot ziens!

 

 

Lied
Aangedragen door een gemeentelid, mede met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal.

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
In m’n slapen en ontwaken,
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
In m’n slapen en ontwaken,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.

 

Dijkpraat

Vakantie predikant
Opeens is het juni en is alweer onze, tot nu toe gebruikelijke, vakantiemaand gepland. Dit betekent dat ik van D.V. 11 juni-2 juli vakantie heb. We hopen elkaar daarna weer in gezondheid tegen te komen en tussendoor weten we ons altijd verbonden in de Here: “Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, Hij gaat niet op vakantie, de Wachter van Israël” (naar Psalm 121) .
Ds. Wilhelm Roseboom

 

 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie