"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Wel en wee
En zo ligt Kerst alweer achter ons, mochten we bijzondere diensten houden, ligt 2020 achter ons en is 2021 begonnen. Wie een half jaar geleden misschien had gehoopt dat in het nieuwe jaar ‘alles weer normaal’ zou zijn, komt bedrogen uit. Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen, mensen worden ziek, moeten in quarantaine, ziekenhuizen zijn overvol, mensen overlijden. Steeds meer mensen hebben te maken met de pandemie, daaronder ook verschillende gemeenteleden, voorgangers en organisten. We hopen en bidden dat de gevolgen van het virus zoveel mogelijk beperkt zullen blijven en dat iedereen die er lichamelijk door wordt getroffen, snel en helemaal mag herstellen.

Dick Overheul ligt al enige tijd op de intensive care in het ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn situatie is ernstig. We bidden hem en ook zijn vrouw Mattie en dochter Corine en haar gezin veel kracht en sterkte toe in deze zware tijd. Het kan soms erg moeilijk zijn om te begrijpen en aanvaarden welke weg God met ons en met onze dierbaren gaat. Maar uiteindelijk mogen we erop vertrouwen dat wie in Hem gelooft en op Hem vertrouwt, nooit bedrogen uit zal komen. Dat zijn geen goedkope woorden, maar ware woorden.

De behandeling die Koos de Fokkert ondergaat, slaat goed aan; er zijn weinig tot geen bijwerkingen. Er staan hem nog drie series van behandelingen te wachten.

Johan Bosman heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen maar is na een ingreep gelukkig weer thuis. Dankzij de ingreep gaat het weer wat beter, al blijft zijn gezondheid broos en kwetsbaar.

Voor Mieke van de Minkelis zijn het spannende dagen. Ze heeft weer een immuuntherapie ondergaan. Begin deze week is een scan gemaakt, waarvan ze in de loop van de week de uitslag krijgt (of inmiddels heeft gehad). Dan wordt meer duidelijk over het verloop van de ziekte.

In de mensen die met naam zijn genoemd, denken we aan alle zieken thuis of elders en aan iedereen die bezig is met behandelingen of die onderzoeken ondergaat. Wat kan er een pijn zijn, wat zijn er soms zorgen, wat kunnen er een vragen leven over het ‘waarom’ en over hoe


het verder moet. We bidden alle zieken herstel toe en verlichting van pijn. Dat iedereen die dat nodig heeft ook rust in hoofd en hart mag vinden. Jezus zegt: ,,Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28).

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Mevr. C. van der Wal-van Maren                Dhr. L. Kornet
Huis ter Leede                                           Het Gasthuis Gorinchem
Eiland 1, kamer 235                                   Banneweg 61 
PLAATJES BRIEVEN | PLAATJE CLIPART CLIPARTS AFBEELDING ...4143 EN  Leerdam                                                 4204 AA  Gorinchem  

Andrea van Mourik
Griendweg 16L
4208 AA  Gorinchem

Geboorte
De kerkenraad ontving bericht dat op 19 december is geboren Tieme Cornelis, roepnaam Tieme. Tieme is de zoon van Niels en Anniek Koppejan-van Velzen. We feliciteren Niels en Anniek van harte met de geboorte van Tieme en bidden dat hij voorspoedig mag opgroeien en zijn ouders tot vreugde mag zijn.
In een gedichtje geven Niels en Anniek uiting aan hun dankbaarheid:

Je bent het mooiste geschenk
Dat God ons kon geven, zo kostbaar en klein.
Wij zijn ontzettend dankbaar
Dat we jouw papa en mama mogen zijn.

Uiteraard feliciteren we ook Niek en Marjan van Velzen met dit nieuwe leven, nu zij grootouders zijn geworden; en Gerrie van Velzen, nu zij zich overgrootoma mag noemen.

Het gezin Koppejan woont in Gorinchem, maar hoopt in de loop van het jaar naar Herwijnen te verhuizen.

 

 


Verlies
Op 20 december 2020 overleed Adrianus – Adriaan – Mijdam. Hij werd geboren op 24 maart 1932. Met zijn vrouw Aaltje is hij ruim 62 jaar getrouwd geweest. Veel dankbaarheid is er voor wat hij heeft betekend voor zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden. Maar dan is er juist ook het verdriet omdat hij niet meer onder hen is. We wensen hen daarin de onuitputtelijke kracht en liefde van de Heere in toe: ,,Bij U, mijn Koning en mijn God, Verwacht mijn ziel een heilrijk lot” (Psalm 84:2 O.B.).

 

In memoriam

Adriaan Mijdam,

geboren Haaften, 24 maart 1932
overleden Herwijnen, 20 december 2020

Adriaan Mijdam werd geboren in Haaften in een gezin met vier oudere broers en één jongere zus. Zijn vader overleed op relatief jonge leeftijd. Daar vertelde hij veel over. Adriaan was een ijverige leerling, met avondstudies werden er behoorlijk wat diploma’s in de fruitteelt behaald. In 1958 trouwde hij met Aaltje van Zanten. Hij werd bedrijfsleider in Kerkwijk, hier werden Kees en Hennie geboren. Vervolgens woonden ze in Ophemert, een rijke periode in hun leven: werkzaam voor Philips-Duphar kon hij in de weer met fruitteelt, landbouw, tuinbouw, kennis delen en producten ontwikkelen. Na zijn pensioen was hij veel te vinden in de volkstuin. De diepvries was altijd gevuld met verse groenten.
In een intensieve tijd van zorg en verlies bij zoon en schoondochter heeft Adriaan veel betekend. Zoals hij altijd klaar stond voor kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren verrichtte hij veel zorg voor zijn vrouw. Samen hebben ze het al die jaren goed gehad.
Enkele maanden geleden kwamen ze in Avondlicht in Herwijnen wonen. Via de kerktelefoon wisten ze zich verbonden met onze gemeente. Zijn krachten werden echter minder en hij overleed op 20 december 2020.
In de afscheidsdienst stonden we stil bij Johannes 14: ,,In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.” Met het Kerstfeest staan we er bij stil dat er geen plaats was voor de Heere Jezus op deze aarde. Daarmee heeft hij vele plaatsen klaargemaakt in het Vaderhuis. We wensen deze hoop zijn vrouw Aaltje, kinderen en andere familie en kennissen van harte toe.


 

Dankbetuiging I
Na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze allerliefste zorgzame moeder en trotse oma     Teuni de Bruijn - van Zeehebben wij veel hartverwarmende reacties mogen ontvangen. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken. Het heeft ons heel goed gedaan.

Het lied ‘Door de wind’ geschreven door Stef Bos beschrijft hoe wij haar missen.
Tinus de Bruijn
Trudi en Bert, Martin, Emiel en Christa en kleinkinderen

 

Dankbetuiging II
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en trotse oma Sjanie van Weelden - van der Meijden. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Jan en Simone, Thijs, Jop en Sophie
Corina en Rini,   Jeanine en Sander
Romy en Manolito 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerAfspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06 20047902.

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?


We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

 


Uit de Gemeente

b-Kerkbalans_nw_2kleurenkopieActie Kerkbalans

De komende weken wordt de Actie Kerkbalans gehouden. U weet wel, de jaarlijkse financiële actie waarbij we u en jou vragen om een bijdrage, om al het werk van de plaatselijke Hervormde Gemeente mogelijk te maken. Bezoekwerk, jeugdwerk, de zondagse kerkdiensten, het werk onder ouderen en zieken, de bloemengroet, het evangelisatiewerk, et cetera et cetera. Belangrijk en gewaardeerd werk, dat echter wel geld kost.

De kerk heeft ook andere inkomsten, dat klopt. Via collecten, giften en acties hopen we zo’n € 44.500 binnen te krijgen, uiteraard met alle onzekerheden over de gevolgen van de coronacrisis. De uitgaven dit jaar zijn bijna € 108.000. Uitgaven voor het eerdergenoemde werk, maar ook voor energie, afdrachten aan de landelijke kerk (PKN) enz. Er is dus een 'gat' van € 63.500, dat we willen dichten via Kerkbalans.

Zijn al die uitgaven wel echt nodig?
Ja, die zijn nodig. Op de meeste uitgaven hebben we geen invloed. Denk aan het salaris van een predikant, vergoedingen voor gastpredikanten en afdrachten aan de landelijke kerk. En u mag aannemen: we kijken steeds kritisch naar de uitgaven waar we wél invloed op hebben. Maar verder bezuinigen is amper mogelijk.

U vraagt zich misschien af, ‘er zijn toch ook inkomsten via de kringloopkas?’ Zeker. We zijn erg blij met dit nieuwe initiatief. De opbrengst uit de kringloopkas was echter hard nodig om het niet doorgaan van de grote rommelmarkt te compenseren. De inkomsten van de kringloopkas zijn voor een belangrijk deel nodig voor het onderhoud van kerk, pastorie en bijgebouwen. En de kas brengt uiteraard ook


kosten met zich mee. Omdat we pas net zijn gestart, blijft het ook even afwachten hoe het verder gaat met de kringloopkas.

Is een bedrag van € 63.500 haalbaar?
Ja, dat is haalbaar. Door als jong en oud er onze schouders onder te zetten. We hebben het volste vertrouwen dat het gaat lukken, u en jij lieten ons de afgelopen jaren immers ook niet in de kou staan.

Laten we met z’n allen even stil staan bij wat 'de kerk' ons waard is. Wat geven we aan de kerk, ook afgezet tegen uitgaven voor bijvoorbeeld uitgaan, vakantie, luxe, je mobieltje. Natuurlijk mag er ook geld zijn voor andere dingen. Maar we gaan ervan uit dat de kerk er niet maar een beetje 'bijhangt', om het kort door de bocht te zeggen.
Een flinke groep gemeenteleden geeft naar draagkracht (en soms meer!). Het gaat weliswaar om een vrijwillige bijdrage, maar mensen beseffen dat vrijwillig niet vrijblijvend is! Aan de opbrengst in 2020 merkten we dat veel mensen, met de komst van ds. Roseboom, een soort ‘nieuwe start’ hebben gemaakt wat betreft Kerkbalans. Alle reden om die nieuwe start een goed vervolg te geven.

Veel mensen vinden het fijn een richtlijn te hebben voor de hoogte van de bijdrage. We gebruiken daarvoor een tabel die door meer kerken wordt gebruikt. De tabel staat hieronder. Als iedereen de tabel hanteert, halen we de € 63.500 ruimschoots.
We begrijpen dat niet iedereen evenveel heeft te besteden. En het leven kan duur zijn. Toch hebt u misschien nog wel ruimte, hopen we. Door af te wegen wat de kerk u waard is en de tabel als richtlijn te gebruiken.
Deed u nog niet mee aan Kerkbalans? Of kwam het nog niet tot een verhoging van uw bijdrage? U hebt nu de kans: geef volgens de tabel, dan redden we het wel! Sommige gemeenten vragen hun leden minimaal € 50, € 75 of € 100 te geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan deze bedragen. Wij vinden dat eigenlijk best een goed idee! Zullen we het eens proberen?
Veel mensen geven al in termijnen; bijvoorbeeld elke maand een bedrag. 12 x € 30 is ook € 360. Om maar een voorbeeld te geven.

Fiscaal aftrekbaar
Goed om te weten: giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maakt u gebruik van de regeling voor een ‘periodieke gift’, dan kan het voordeel zelfs hoger uitvallen, aangezien dan de volledige gift aftrekbaar is. U vindt daarover meer informatie op de website nhkherwijnen.nl onder ‘ANBI’.


Hoe gaat het nu verder?
In de week van maandag 18 januari worden de enveloppen rondgebracht. In de enveloppe zit ook informatie over de manier van ophalen in de huidige coronatijd. Plus een brief met een toelichting op Actie Kerkbalans.

De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto-inkomen Bijdrage kerkbalans     Bijdrage per jaar 
per maand:                  percentage                   in euro’s        
€ 0 - € 500                   0,5%                           € 0 -     € 30
€ 501 - € 1.000            1,0%                           € 60 -   € 120
€ 1.001 - € 1.500         1,5%                           € 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000         2,0%                           € 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500         2,5%                           € 600 - € 750
€ 2.501  of meer        -- 3,0%                           € 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2021.

Het college van kerkrentmeesters


Periodieke gift
Steun uw kerk met een periodieke gift.
Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60,00) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag aan de gemeente (of diaconie) schenkt. U kunt tegenwoordig een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt deze mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De


 Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan uw gemeente kunt verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst aangaan met de gemeente voor een periodieke gift? Neem dan contact op met Kerkrentmeester G. de Joode, Parallelweg 32, 06 2186 1268. Leest tevens de informatie op de website www.nhkherwijnen.nl/anbi.
Voor hetzelfde geld geeft u meer!

 

Dienst Avondlicht 21 januari
De bewoners van woon- en zorgcentrum Avondlicht en andere mensen met kerkradio kunnen donderdag 21 januari weer luisteren naar een doordeweekse dienst. Aanvang 15.00 uur. Ds. Groot Karsijn en ds. Roseboom hopen de dienst samen te leiden. De dienst wordt uitgezonden via kanaal 16 van de kerkradio. De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl

 

Themadienst 24 januari
D.V. 24 januari is er weer een themadienst. Deze keer rond het thema: “Bekijk het eens vanuit een andere hoek”.
Wij mensen verschillen allemaal van elkaar en dat is binnen de verschillende kerken niet anders.
Hoe verschillend is het eigenlijk? Is er niet één lijn binnen alle kerken/ geloofsovertuigingen waar het om gaat?

Kom en woon de dienst bij (afhankelijk van de coronamaatregelen) of volg de dienst online.

Image
Zondag 24 januari, om

Hulp nodig in coronatijd?
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact.
De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

 

Nieuws van de Kringloopkas
Het is een open deur intrappen door te zeggen dat 2020 een bijzonder jaar geweest is; iedereen is in meer of mindere mate in aanraking gekomen met het Coronavirus. Een jaar om niet snel te vergeten, vaak vanwege de negatieve en ingrijpende gebeurtenissen, maar gelukkig ook om een aantal mooie dingen dat is gebeurd; saamhorigheid, aandacht voor elkaar, een andere kijk op zaken die vaak zo normaal leken.
Zo is ook het initiatief opgepakt om een Kringloopkas te beginnen, een wens die al langer bestond. Gelukkig wilde de familie Van Arendonk hieraan meewerken, waarvoor heel veel dank. Met vereende kracht is vanuit de Rommelmarktcommissie met veel hulp van vrijwilligers heel veel werk verzet en iets prachtigs neergezet. In augustus konden we dan starten. Weliswaar met de nodige beperkende maatregelen, maar toch, de Kringloopkas ging open!

Terugkijkend op de periode dat de Kringloopkas open was, mogen we blij en dankbaar zijn dat het zo goed gaat. Elke week leren we weer en worden er nieuwe ideeën geboren en dingen aangepast.
Er komen ontzettend veel positieve reacties binnen; een goed assortiment, vriendelijke mensen, goede prijzen, netjes, schoon, opgeruimd, maar ook het samen zijn en samen doen, de ‘circulaire gedachte’ van spullen een nieuw leven geven, etc.
Hoewel in het voorjaar geen rommelmarkt gehouden kon worden, is de netto financiële doelstelling van de Rommelmarktcommissie voor dit jaar gehaald. Een prachtig resultaat! We hebben sinds de opening 1.547 betalende klanten binnen gehad (gemiddeld ± 45 per dag!). De verkoop van met, name meubels, via internet is in september ook succesvol


opgestart. Nieuwe plannen en ideeën voor 2021 zijn in de maak, zodra daar meer over bekend is, brengen we u op de hoogte.
Op dit moment is de Kringloopkas zowel voor de verkoop als het inleveren van goederen gesloten, we wachten af met welke coronarichtlijnen het kabinet op 12 januari komt. We bereiden ons voor om op woensdag 20 januari weer open te gaan

We zien u, op het moment dat we straks weer open kunnen, graag terug in de Kringloopkas.
Rommelmarktcommissie
Hervormde Gemeente Herwijnen


Hulp nodig in coronatijd?
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact.
De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

 

Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 31392864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Collectes
De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
♦ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
♦Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam                                      Leeftijd
10-01   C.A. van Velzen                      90       
18-01   H.C. de Leeuw-Gijsen             87       
bol.com | 2x Regenboog kleuren slingers 6 meter - Kinderfeestje/verjaardag  slingers decoratie - ...
Bloemen - Bio Mijn NatuurBloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:
 - Familie van Arkel, 25-jarig huwelijksjubileum
 - De heer Kornet,
 - Familie de Bruijn, 12,5-jarig huwelijksjubileum
 - Mevrouw C. van der Wal-van Maaren
 - Mevrouw M. de Joode

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 20-dec
                                1e collecte    €       38,10    Mensenkinderen
                                2e collecte    €        39,15    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €        43,80     Pastoraat en prediking

Donderdag 24-dec    Uitg.collecte €        35,00     Amnesty International

Vrijdag 25-dec        1e collecte    €        58,85    Diaconie
                                2e collecte    €        63,30    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        66,65     Pastoraat en prediking

Zondag 27-dec       1e collecte    €        53,95    Dorcas
                                2e collecte    €        52,30    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        55,85     Onderhoudsfonds

Donderdag 31-dec  1e collecte    €        27,30    Diaconie
                                2e collecte    €        37,00    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        90,50     Eindejaarscollecte


Vrijdag 1-jan           1e collecte    €        14,10    Diaconie
                                2e collecte    €        32,30    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        24,10     Pastoraat en prediking

Zondag 3-jan          1e collecte    €        62,50    Evangelisatiecomm.

                                2e collecte    €        88,45    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        89,90     Pastoraat en prediking

Ontvangen:
Via de bank € 260,00 voor de collecten voor de diaconie.
Via ouderling Arno van der Meijden € 100,00 voor de kerk.
Via de bank € 500,00 voor de kerk en meerdere giften van in totaal € 250,00 ook voor de kerk.
Via contante giften € 50,00 voor de kerk en € 20,00 voor de eindejaarscollecte.       
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 

 

Activiteiten

Vanuit de werkgroep Gambia
De werkgroep Gambia heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Op 30 december vond er een maaltijdenavond plaats. In totaal werden 196 maaltijden besteld. Mensen konden thuis niet alleen genieten van een heerlijke maaltijd, maar ook van een leuk online programma met muziek, bingo en verloting en mooie prijzen die door verschillende sponsoren beschikbaar waren gesteld. Wat was het goed georganiseerd en wat werd er gul gegeven! Het was een prachtige manier om in deze rare tijd toch als gemeente met elkaar verbonden te zijn. Ook is er weer een klusteam actief geweest, en wel met het snoeien van fruitbomen bij Edwin en Rike van Noord.  Ook de taartenactie loop geweldig goed. Erg leuk dat velen van jullie al een bestelling hebben gedaan! Inmiddels staat er bij de Spar in Herwijnen een melkbus waar u uw statiegeldbonnetjes in kunt doen t.b.v. de Gambia werkgroep. Zo is de Gambia werkgroep met inachtneming van alle coronamaatregelen voortvarend aan de slag. Niet alleen groeit de groep in onderling contact en samenwerking, ook het bedrag op de bankrekening groeit gestaag!
Voor vragen of meer informatie: stuur een mail naar gambiaherwijnen@gmail.com

Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie