" Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden." ...............(1 Kor 13:1)


 

Van de Redactie

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 13 juli 2020
 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:


       

Carolien Boogert (Kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon: 0418-842576
Email:kerkblad@nhkherwijnen.nl

 

  Redactieleden:
  Carolien Boogert
  Hetty van Arkel

 

Volgende inleverdata zijn:

2020  
13 juli voor 7 weken
31 aug voor 3 weken
21 sept voor 3 weken
12 okt voor 3 weken
02 nov voor 3 weken
23 nov voor 3 weken
14 dec voor 3 weken
   

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-

Afbeelding met vogel  Automatisch gegenereerde beschrijvingDe Herberg ontvangt weer gasten
Na weken van pastorale zorg op afstand, gingen de deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op 15 juni weer open voor gasten. Ze maken gebruik van het herstelprogramma.
Er is hard gewerkt om binnen de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening van de veiligheidsregio een programma te maken. Gelukkig beschikken we over twee gebouwen, die we intensief gebruiken om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregel.
Zoals vanouds staat liefdevolle aandacht en de pastorale begeleiding centraal. Ook het vertrouwde dagprogramma met bijbelkring, themaochtend en creativiteit wordt aangeboden. En natuurlijk is er tijd om op het terras te zitten, te wandelen of te fietsen in de prachtige omgeving.
Het herstelprogramma houdt in dat een groep gasten op maandag komt en een kleine drie weken blijft. Voor iedereen is de lengte van het verblijf gelijk.
Veel mensen verlangen naar een plek om tot rust te komen en nieuwe moed en perspectief te ontvangen. Een andere omgeving, geen verantwoordelijkheden, een open Bijbel, gesprekken van hart tot hart en veel in de buitenlucht zijn doet goed.
www.pdcdeherberg.nl of 026 3342225

Training ‘Je stress de Baas’
Voel je je overbelast? Of vind je het moeilijk om je prioriteiten te stellen en grenzen aan te geven? Misschien vind je het moeilijk om bewust te leven en duizelt het je van alle dingen die om aandacht vragen. Ook in deze tijd waarin het Corona virus een rol speelt, kan dat invloed hebben op de toename van stress. 
Herken je jezelf in bovenstaande? Mogelijk is de training ‘Je stress de baas’ dan iets voor jou.
In deze training leer je om op een gezonde manier voor jezelf te zorgen. Onderwerpen zoals eigen grenzen kennen en aangeven, het stellen en naleven van prioriteiten, verwachtingen van jezelf en anderen, goede balans tussen inspanning en ontspanning en rust nemen komen aan bod.
De training start bij voldoende aanmeldingen op 10 september 2020 in het Kerkelijk Centrum te Woudenberg. De training vindt plaats op donderdagochtenden van 9.30 – 11.30 om de week. In totaal zijn er 6 bijeenkomsten en een kennismakingsgesprek.
Zie voor meer informatie en aanmelden onze website: www.stichtingschuilplaats.nl. Ook is het mogelijk telefonisch aan te melden via: 0318 54 78 70. 


---Kerkopgaveformulier

 

 

 

Homepage