" Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden." ...............(1 Kor 13:1)


 

Van de Redactie

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 21 juni 2021
 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:


       

Carolien Boogert (Kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon: 0418-842576
Email:kerkblad@nhkherwijnen.nl

 

  Redactieleden:
  Carolien Boogert
  Hetty van Arkel

 

Volgende inleverdata zijn:

2021  
21 juni voor 3 weken
12 juli voor 7 weken
30 aug voor 3 weken
20 sept voor 3 weken
11 okt voor 3 weken
01 nov voor 3 weken
22 nov voor 3 weken
13 dec voor 3 weken
03 jan voor 3 weken
  voor 3 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

 


----------

-----

 

Homepage