"Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. " (Mattheüs 28 vers 19)


 

Zending en Evangelisatie

Zendings- en evangelisatiecommissie
Stimulering en afstemming van de diverse missionaire taken in het apostolaat van de Gemeente is de rol van de Evangelisatie- en Zendingscommissie. Deze commissies pogen mogelijkheden te creëren voor u als gemeenteleden om zinvol inhoud te kunnen geven aan zending en evangelisatie. Om zo de opdracht van Christus te mogen vervullen door als gemeente relevant te zijn voor onze omgeving dichtbij en verweg. Door in dienstbaarheid uit te gaan en het evangelie te brengen aan allen, die God op onze weg brengt. Opdat zielen gered worden, waarmee Gods Koninkrijk wordt uitgebreid. De zendingscommissie komt twee maal per jaar bijeen. Voor informatie:

Voorzitter:

Amande de Bruin       0418-58 2153
        l

De Evangelisatiecommissie vergadert naar behoefte. Voor informatie:

A. Ruitenburg Kolstraat 32 4171 CA Herwijnen 0418-582439
      E-mail: lalexenmarleen@live.nl


Verspreiding
Dit werk is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk en wordt afwisselend door één van beide kerken uitgevoerd. Een groep gemeenteleden bezorgt, voorafgaand aan het Kerstfeest en het Paasfeest, huis aan huis het blad ECHO en de Elisabethbode. Soms komt het daarbij tot gesprekken, soms later. Voor de diensten of samenkomsten tijdens deze feestdagen worden onze medeburgers actief uitgenodigd. Voor informatie over of deelname nodigen we u uit contact op te nemen met:

D.J. van Arkel Molenkamp 7 4171 BT Herwijnen 0418-582269


Vakantie Bijbel Spelweek
Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de Gereformeerde Kerk aan het einde van de zomervakantie drie leuke ochtenden voor een groot aantal kinderen tot twaalf jaar. Met creatieve werkjes, verhalen en eenvoudige liedjes worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het evangelie. Daarmee beogen we hen - en vooral hun niet-kerkelijke vriendjes en vriendinnetjes - op een positieve manier in aanraking te brengen met de zegen, die Jezus ook voor hen heeft. De inbreng vanuit de Hervormde Gemeente wordt gecoördineerd door:

M.H. Ruitenburg - Verveer Kolstraat 32 4171 CZ Herwijnen 0418-582439


Verzoekplatenprogramma
Eenmaal in de veertien dagen komt een groepje enthousiaste mensen bijeen om de verzoeken van de kerktelefoonabonnees samen te voegen tot een bandopname. De gevraagde psalmen, gezangen of liederen worden samen met verbindende tekst en een meditatie samengesteld tot het Verzoekplatenprogramma. Dit verzoekplatenprogramma wordt eveneens eenmaal in de veertien dagen op de woensdagavond om 18:30 uur via de Kerktelefoon uitgezonden.

D.G. de Fockert - Bouman Zeek 3 4174 LH Herwijnen 0418-581992


Ouderenbezoek.
Een vrij grote groep bezoekmedewerksters en medewerkers bezoekt twee maal per jaar de gemeenteleden van 70 jaar en ouder, die geen kerktelefoonaansluiting hebben. Op deze wijze wordt het contact met deze groep gemeenteleden onderhouden, naast het reguliere huisbezoek door de wijkouderling. Coordinator van dit bezoekwerk is:

A. Ruitenburg Kolstraat 32 4171 CA Herwijnen 0418-582439Radio-uitzendingen 'Radio Lingewaal - FM'
Radio Lingewaal - FM zend elke zondagmorgen om 9:30 of 10:00 uur het interkerkelijke programma 'Salem' uit. De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Herwijnen werken hieraan mee. Ongeveer eenmaal in de zeven weken wordt er een CD-opname van een eredienst van de Hervormde Gemeente uitgezonden. U vindt Radio Lingewaal - FM op de volgende frequenties.
Via de ether op FM 104.9
Via de kabel op FM 91.4
Informatie over deze uitzendingen kunt u verkrijgen bij:

A. F. van Rossem Breede Kampen 3 4174 AT Herwijnen 0418-584142

 

 

Project GZB

weblog Marleen & Martin 't Hart

 

Contact met Rwanda

Kinderen van de zondagsschool hebben skype contact gehad met de Marleen en Martin 't Hart in Rwanda en konden vragen stellen over hun dagelijksleven daar.

Opname van het skypecontact staat op youtube:

Marleen en Marin 't Hart op bezoek in Herwijnen

Zondag 3 september j.l. hebben Marleen en Martin verteld over hun werk in Rwanda

De kinderen van de zondagsschool hebben het lied "Lees je bijbel , Bid elke dag " ook in het Rwandees , gezongen in de kerkdienst

 

 

Homepage